Astu pimennyskäytävään ja näe tulevaisuutesi


Heinäkuu alkaa voimakkaissa uudenkuun ja auringonpimennyksen energioissa, joiden vaikutukset tuntuivat vahvasti heti kesäkuun jäädessä taakse. Kuten eräässä aiemmassa uutiskirjeessä viitattiinkin, tarjoili kesäkuu useita henkisen tason parantavia ratkaisuja, jotka auttoivat sekä puhdistamaan alitajuntaa, mutta myös siistimään omaa elinympäristöä.

Nämä energiat nostivat esiin useita loppuratkaisuja, jotka ovat valmiita paljastumaan henkisen kasvun saavutusten johdosta. Nämä ratkaisut ovat saaneet lopullisen muotonsa pidemmän ajanjakson saatossa ja siksi ne voi nyt myös kohdata rauhallisesti ja tiedostaen, että ne ovat oikeita ja toivottuja. Ne ovat osa omaa elämänpolkua ja vievät sitä uuteen suuntaan, vaikka se tietäisikin hieman tuntemattomammalle tielle astumista.

Sydämen ääni resonoi vahvasti näihin ratkaisuihin, sillä sielu tunnistaa uudet kasvun mahdollisuudet ja aistii reitin uusiin unelmiin avautuvan näiden muutosten myötä. Yhtäkkiä hyvin luonnollisella tavalla uusi ja tuntematon houkuttelee ja puhuttelee enemmän kuin vanhaan todellisuuteen jääminen, jolloin seuraavat askeleet on vaivattomampaa ottaa.

Sielu on valmisteltu tarkkaan näitä uusia päämääriä ja tavoitteita varten, eikä niitä siksi käy kieltäminen. Elämästä tuntuu katoavan kaikki johdonmukaisuus ja merkityksellisyys niitä asioita kohtaan, joiden on aika jäädä taakse ja siirtyä nykyhetkestä menneisyyden muistoiksi. Ne eivät voi olla osa tulevaisuutta, ja sen sielu tietää jo todeksi.

Kesäkuu siis muovasi nämä henkiset ratkaisut valmiiksi ja auttoi sisäistämään niiden viestit, ja heinäkuun energiat auttavat siirtämään nämä sisäiset päätökset ulkoisen maailman teoiksi. Nyt on vain uskallettava kuunnella sydäntä ja tehdä konkreettisia siirtoja, jotka ovat täysin Universumin ohjauksessa.

Vanhalla todellisuudella ei ole uutta kerrottavaa, sillä kaikki mahdollinen oppi on nyt sisäistetty kaikkine oivalluksineen, jotta korkeampi perspektiivi ja näkemykset ovat voineet muodostua tietoisuuteen. Edessä on siis väistämättä muutoksia, jotka ovat kuitenkin mieluisia ja elämänlaatua olennaisesti parantavia, vaikkakin ne saattavat toisilla käynnistää hieman laajempia elämänmuutoksia ja aiheuttaa luopumisen tuskaa.

Pääasiassa tämä tarkoittaa kuitenkin jo aloitettujen muutosten jatkotyöstöä ja niiden seuraavia vaiheita, olipa kyseessä sitten ulkoisen todellisuuden parantaminen ja muuntaminen vastaamaan sisäisen maailman tilaa tai vasta tuon työsaran aloittaminen.

Kuitenkin tähän jatkuvaan prosessoinnin ja käymisen tilaan liittyy aina useita erilaisia syklejä, jotka lomittuvat toistensa kanssa. Siksi jotkin elämän osa-alueet ovat juuri saaneet uudenlaista merkityksellisyyttä, josta olla kiitollinen, kun taas toiset ovat paljastaneet tarpeen muutokselle ja siksi päämäärättömyys niiden suhteen on päällimmäinen tunne.

Uusikuu 2.7.2019 auttaa saamaan lisää johdonmukaisuutta, jota samana päivänä tapahtuva auringonpimennys vain korostaa. Maskuliininen aurinko paljastaa hyvin konkreettisesti elämästä ne asiat, jotka tulisi jättää alkavaan pimennyskäytävään. Tämä pimennyskäytävä on hyvin lyhyt ja ytimekäs, mutta sitäkin voimallisempi.

Se näet päättyy jo 16.7.2019 kuunpimennykseen, ja tätä energeettistä käytävää voisikin luonnehtia varsinaiseksi pullonkaulaksi, johon on kasautunut monia ratkaisevia tekijöitä. Se ei välttämättä enää nosta esiin uusia henkisiä kipuja ja haavoja, sillä kaikki seuraaviin vaiheisiin tarvittava eheytyminen on nyt tapahtunut. Juuri noiden kesäkuun aikana ratkaisunsa saaneiden aiheiden osalta olisikin nyt vain tehtävä konkreettisia toimia, ja siksi ne eivät enää vaivaa sisäistä maailmaa.

Mikäli muutosvastaisuutta ilmenee ja seuraavat askeleet pelottavat, luo tämä tietenkin hyvin luonnollisella tavalla henkisiä kipuja ja kitkaa sisimpään. Ne ovat kuitenkin vain seurausta siitä, että sielulla on valtava halu siirtyä elämässä eteenpäin kohti uutta oppimisympäristöä ja unelmiaan.

Tietenkin sisintään on tarkkailtava, sillä sielun viestit ovat tärkeitä ja aina totuudellisia, mutta niitä tulisi analysoida vasta egon asettuessa syrjään niitä suodattamasta ja sävyttämästä. Oman voiman ja päättäväisyyden kautta ne kuitenkin hahmottuvat ja tulevat hyvin selkeiksi, jonka jälkeen myös rohkeus päätöksiin syntyy ja muutoksen läpivientivoima kasvaa.

Pimennyskäytävä 2.-16.7.2019 kannattaa siis hyödyntää tietäen, että tänä aikana elämässä ilmentyvät tilanteet ovat mahdollisuuksia parantaa elämänlaatua ja luoda vaihteeksi jotain pysyvää omaan arkeen. Vaikkakin toisille on luvassa suuremman elämänmuutoksen aloittaminen on tähän kuitenkin täysi valmius sielutasolla, ja sitä tukemassa ovat jo muut saavutetut kiitollisuuden ja runsauden aiheet.

Pimennyskäytävä osuu jälleen upealla tavalla satokauden alkuun, ja juuri siksi se tarjoaakin mahdollisuuden ennätysmäiseen runsauteen, jonka aiheita ripotellaan pitkin kesää ja syksyä. Vaikka ilmassa on useita lupauksia tulevasta, täytyy niitä kuitenkin odottaa ilmentyväksi maltillisesti ja Universumin jumalalliseen aikatauluun luottaen.

Yltäkylläisyyden ähky ei palvele korkeinta parasta, vaan se pikemminkin hukuttaa ja suistaa olemuksen ja elämän epätasapainoon. Siksi on tärkeää omaksua ensin yksi aihe ja kasvattaa kiitollisuutta sitä kohtaan, ennen kuin tilaa on seuraavalle.

Tätä pimennyskäytävää voisi luonnehtia varsinaiseksi ihmeiden ilmentäjäksi, sillä se osuu tarkkaan harkitusti hyvin kriittiseen taitekohtaan, jossa henkisen kasvun mitalla ammennetaan runsautta ja muutoksia ulkoiseen maailmaan. Universumi lupaa sen muuttavan elämän suuntaa pysyvästi parempaan, ja juuri siksi se on rakentanut näin upeat energeettiset olosuhteet sen ympärille.

Nyt ei ole enää aikaa jahkailuun ja vaihtoehtojen pyörittelyyn, sillä pitkään kestänyt odotus on ohitse. Ratkaisut ovat jo tässä hetkessä läsnä, ja tarkoitus on nyt alkaa muuttamaan omaa arkea paremmin palvelevaksi pimennyskäytävän sydämessä.

Tänä aikana liikkeelle laitettu energia - kunhan se vastaa sydämen aikomusta ja unelmia - tulee kantamaan hyvin kauas tulevaan ja tuottamaan tuloksia koko loppuvuoden ajan. Näitä unelmia varten on valmistauduttu koko pitkä alkuvuosi, joita sen alkumetreillä tapahtunut edelliseen pimennysportaaliin astuminen on auttanut työstämään eteenpäin sisäisillä tasoilla. Nyt on aika ilmentää nuo unelmat myös ulkoiseen todellisuuteen.

Seuraavia askelia voi siis peilata menneeseen ja alkuvuoden teemoihin, joiden käsittely, parantaminen ja puhdistaminen alkoi edelliseen pimennysportaaliin astuessa. Nuo aiheet ovat kokeneet merkittävää muuntumista ja niistä on myös vapauduttu sielutasolla, ja tämä tarkoittaa tietenkin myös oman luomisvoiman kasvamista ja sen manifestoinnintaitojen tehostumista.

Tämä siirtymä huomioitiin myös edellisen täydenkuun aikaan kanavoidussa Täydenkuun Ryhmäkaukohoidossa, jonka vierailevat tähdet olivat Serafi Serafina ja Arkkienkeli Metatron. He valmistelevat astumista pimennyskäytävään ja vastaanottamaan myös sen tarjoamat uudet alut ja mahdollisuudet, ja saamaan niistä parhaan mahdollisen hyödyn. Lue lisää aiemmasta artikkelista.

Nämä viisaat ja voimalliset korkean tietoisuuden enkeliolennot haluavat auttaa jokaista parantamaan elämänlaatuaan, johon nyt alkavan pimennyskäytävän kautta avautuu todella timanttinen mahdollisuus. Aloittaessa tämän matkan oman energiajärjestelmän puhtaudessa ja sisäisen olemuksen tasapainossa on paljon vaivattomampaa säilyttää myös oma voimansa ja käyttää sitä viisaasti Metatronin ja Serafinan ohjauksessa. Ilmoittaudu Täydenkuun Ryhmäkaukohoitoon heti, sillä sen vastaanottaminen päättyy tänään 2.7.2019 klo 23.59.

Tämä ajankohta on upea hetki vastaanottaa energiahoito, sillä siten uusikuun aikaan saatavat uudet ideat ja visiot selkeytyvät paremmin tietoisuuteen, koska olemus on puhdas ja korkeavärähteinen. Silloin tietenkin myös omien oppaiden ja enkelten ohjaus on helpompaa kuulla ja ymmärtää, kun omat matalavärähteiset energiat ja energiatason tukkeumat eivät heikennä viestien laatua ja kommunikointia heidän kanssaan.

Täydenkuun Ryhmäkaukohoito on loistava väline katkaisemaan viimeisetkin sidokset menneeseen, ja jonka myötä Arkkienkeli Metatron saattelee uuden elämän alkuun. On siis aika hyvästellä ne teemat ja tietää parantuneensa niistä, jotka vielä alkuvuodesta tuottivat päänvaivaa ja joiden kanssa työskennellessä koko kevät vierähtikin.

Tähän lyhyeen mutta sitäkin vaikutusvaltaisempaan pimennyskäytävään astuessa kannattaa siis pitää mielensä myönteisenä ja parasta mahdollista lopputulosta manifestoivana, sillä niitä kauan kaivattuja ja luvattuja ihmeitä on todella luvassa mitä mielenkiintoisempien tilanteiden ja kohtaamisten kautta.

Omaa energiaherkkyyttä ja intuitiota kannattaa siis hienosäätää ja virittää vastaanottavaisemmaksi, sillä tänä aikana myös verhot ulottuvuuksien välissä ohenevat. Korkeamman tietoisuuden olentojen on siis entistä helpompaa koskettaa ja ohjata matalavärähteisemmässä ja karkeassa maailmassa eläjiä, ja tehdä yhteistyötä entistä voimallisemmin ihmeitä luoden ja unelmia toteuttaen.

Enkelein,

Sanna

P.S. Joko luit viimeisimmän uutiskirjeemme?

#uusikuu #auringonpimennys #pimennysenergiat #pimennysportaali #pimennyskäytävä #heinäkuu #unelmat #runsaus #elämänmuutos #kuunpimennys

20210524_121407.jpg

© 2021 Love from Anahata