Saavuta vapaus toteuttaa unelmasi


Tiedustelen Sanat Kumaralta aina hyvissä ajoin, millaisia energioita hän suunnittelee tulevaan Täydenkuun Ryhmäkaukohoitoon ja keitä Valon olentoja hän on aikeissa kutsua sen energianlähteiksi. Hänellä on tapana rakentaa tietoisuuteeni pala palalta tarinaa siitä, millaiset kyseisen täydenkuun energiat ovat ja millaisia vaikutuksia niillä on henkiseen kasvuun.

Hän tietää tarkalleen kaikki maapallolla vaikuttavat energiat ja miten ne edistävät ylösnousemusprosessia sekä siihen liittyvää sielun parantumista ja puhdistumista menneisyyden haavoista. Hän tietää ihmiskunnan ja planeetan tulevaisuuden, sillä onhan hän laatinut tarkan suunnitelman sen varalle ja johtaa näin ollen myös sen toteutumista.

Kesäkuun täysikuu 17.6.2019 avaa jälleen portin pimennysenergioille, joka tekee siitä merkittävän kanavan ja tulevan alustuksen, joka tietenkin huomioitiin myös Täydenkuun Ryhmäkaukohoidon parantavia energioita suunnitellessa. Tämä pimennysportaali tulee olemaan vain lyhyt sykäys kesän sydämessä, mutta juuri siksi siitä on luvassa niin voimakas.

Se poistaa ne viimeisetkin käsijarrut, jotka pidättelevät runsauden luomista ja elämänlaadun parantumista, ja siksi se tulee tarjoamaan ratkaisuja moniin avoimiin aiheisiin. Näitä käsijarruja löysennettiin ja vapautettiin jo ennalta Täydenkuun Ryhmäkaukohoidon energioilla, joka tekee pimennysportaaliin siirtymisestä hieman sulavampaa.

Siitä pitävät huolen Serafi Serafina ja Arkkienkeli Metatron, jotka Sanat Kumara kutsui tämän voimallisen energiahoitomme vieraileviksi tähdiksi ja avasi sen siten myös kanavaksi heidän avulleen. Tämä kaksikko onkin loistava valinta, sillä yhdessä heillä on mahdollisuus purkaa tehokkaasti sielusta niitä tukoksia ja lukkoja, jotka estävät runsauden virtaamisen elämään.

Serafinalla on tapana tuoda öiseen aikaan tietoa itsestään ja työstään ylösnousemusprosessin hyväksi, ja hän ilmestyykin usein uniini. Tällä kertaa hän kuitenkin vain herätti minut keskellä yötä muutamien sekuntien ajaksi lausumalla nimensä, jonka jälkeen vaivuin takaisin uneen.

Tuossa lyhyessä hetkessä sain kuitenkin voimakkaan latauksen hänen viisaudestaan sekä oivalluksen, että hänet on kutsuttu parantavan energian lähteeksi Täydenkuun Ryhmäkaukohoitoon. Seuraavan päivän aikana myös Arkkienkeli Metatron ilmoitti, että myös hän yhdistyy hoitoon ja tuo omansa apunsa tarjolle sen välityksellä.

Kaikkea saamaani informaatiota on hyvin vaikeaa selittää sanoiksi ja tuoda julki, mutta tällä tavalla eri asioita ja niiden merkityksiä yhdistelemällä tietoisuuteeni kudotaan verkkoa, joka sisältää henkistä tietoa erilaisten tapahtumien merkityksestä, mutta myös tulevasta.

Ne ovat kuin henkisiä matemaattisia yhtälöitä, joita ratkotaan lisäämällä muuttujia ja rakentamalla vastauksia informaatiota lisäämällä. Aavistus lopputuloksesta säilyy kaiken aikaa kun yhtälön rakentaminen aloitetaan, mutta lisättävä informaatio tuo paljastuessaan aina uusia ulottuvuuksia ja merkityksiä ajankuvan tapahtumista, energioista ja tulevaisuudesta.

Serafi Serafinan ja Arkkienkeli Metatronin ilmoittautuminen antoi taas paljon ymmärrystä siitä, mitä henkisen kasvun ja sielun parantumisen prosessit tarvitsevat juuri tässä hetkessä energiatasolla, ja mitä ne myös tarjoavat. Heidän ilmestyminen Täydenkuun Ryhmäkaukohoidon energianlähteiksi ja auttajiksi kertoo taas aivan omaa tarinaansa siitä, mitä tulevasta pimennysportaalista on odotettavissa.

Serafinalla ja Metatronilla on näet paljon korkeammat valtuudet puhdistaa karmaa ja katkaista sellaisia sidoksia, jotka katsotaan sovitetuiksi muilla henkisillä töillä. Heillä on pääsy korkeampien chakrojen tietoisuuteen ja sielunsuunnitelmaan, jonka mukaisesti he voivat parantaa sielua ja vauhdittaa henkistä kasvua yhdistelemällä eri yksityiskohtia ja osa-alueita toisiinsa. Silloin sielulle avautuu mahdollisuus "lyödä monta kärpästä yhdellä iskulla", eli saavuttaa paljon enemmän vähemmällä vaivalla.

Tietenkin tällaiset yhteen niputetut henkiset työt ja niistä ansaittavat suoritukset sekä menneisyyden sidosten katkaisut voivat aiheuttaa "pullonkaulamaisia" tuntemuksia, mutta jos ne nopeuttavat ylösnousemusprosessia ja elämänlaadun parantumista on kokemus sen arvoinen. Ja tietenkin Serafina ja Metatron kulkevat edellä opastaen läpi sen suunnitelman, jonka myötä nämä henkiset työt saavuttavat suurta menestystä.

Tällä tarkoitetaan henkisen aikataulun nopeutumista, joka vaikuttaa tietenkin myös unelmien toteutumiseen. Se on irrallaan tunnetusta ajasta ja sen myötä aika kadottaakin merkityksensä, joskin tapahtumien ja ajankulun nopeutumista voi havaita omalla elämänpolullaan.

Mitä korkeammalle sielu kehittyy sitä merkityksettömämmäksi aika käy, mutta sitä nopeammin se tuntuu kuluvan, vaikka sitä ei kellota ja laske. Kiinnittämällä huomiota ajankuluun se hidastuu ja mitään ei tunnu tapahtuvan, mutta henkistä aikataulua seuraamalla ymmärtää asioiden tapahtuneen nopeammin kuin olisi odottanut. Silloin myös käänteentekeviin tilanteisiin ja ihmeisiin tulee kiinnittäneeksi enemmän huomiota, sillä henkisen kehityksen ja sen aikataulun seuraaminen auttaa myös ennustamaan niitä.

Serafina ja Metatron purkavat Täydenkuun Ryhmäkaukohoidon luoman kanavan kautta hidasteita, jotka ovat kasautuneet esteiksi runsaudelle ja elämänlaadun parantumiselle. Tämän myötä olo tuntuu myös vapautuneelta ja kevyemmältä, mutta se auttaa myös visioita tulevasta ja omista unelmista selkeytymään.

Yhtäkkiä ne tuntuvat entistä todellisemmilta ja saavutettavilta, vaikka aiemmin tie niiden luokse tuntui olevan esteitä täynnä. Juuri jotain näin ihmeellistä Serafinan ja Metatronin työpanos voi saada aikaiseksi, kun he korkeamman luvan ja Jumalan armon nimissä voivat vaikuttaa mahdolliseen jäljellä olevaan karmaan tai muihin henkisiin ja energeettisiin sidoksiin, joista sielu on jo vapautensa ansainnut.

Tämän myötä myös sielun luomisvoima lisääntyy ja manifestoinnista tulee entistä voimallisempaa, joskaan sen tuloksia ei pidä sitoa taaskaan aikaan vaan ymmärtää, että näitä henkisiä ja energiatason töitä palvelee ennen kaikkea henkinen aikataulu, ei ihmisyydessä laskelmoitu ajankulu. Kärsivällisyys ja siihen liittyvä uskon ja luottamuksen vahvistaminen ovat edelleen Maan piirin oppeja, jotka kohdataan korkeammillakin tasoilla yhä uudelleen vain eri muodoissa, kunnes sielu valaistuu ja vapautuu.

Metatron ja Serafina valmistelevat sieluja Täydenkuun Ryhmäkaukohoidon välityksellä vastaanottamaan elämään uusia alkuja ja niiden mukanaan tuomaa runsautta, jonka on määrä rakentaa arkeen pysyvyyttä ja pidemmän aikavälin varmuutta. Jos aiemmin olotila heitteli ja elämässä myrskysi, eikä mikään tuntunut tuovan pysyvyyttä ja turvaa, on nyt luvassa muutoksia, jotka tasapainottavat elämäntilanteen ja tuovat siihen kaivattua vakautta.

Matka kohti pysyvää tasapainoa on jo alkanut, joskin aikaisempien ankkurointien ja vakautusten vaikutukset eivät ole vielä niin näkyviä. Nämä kaksi korkeampaa enkeliolentoa auttavat kuitenkin purkamaan tehokkaasti sitä menneisyyden henkistä painolastia, joka keinuttaa venettä tarpeettomasti. Moni asia heivataan yli laidan, ja muutos olotilassa on välitön.

Kyseessä on kuitenkin paljon laajemman mittakaavan työ, jonka henkistä aikataulua täytyy ymmärtää. Jokainen toimenpide vie eteenpäin, vaikka ihmisyys tuntuu hidastuneelta ja junnaavan paikoillaan. Parannuksia tapahtuu kuitenkin koko ajan, mutta ne hahmottuvat vasta eläessä elämää hieman eteenpäin. Vasta sitten muutoksen voi todistaa käyneen toteen.

Arkkienkeli Metatron varmistaa uusien elämäntehtävien ja runsauden aiheiden alut, ja tukee uuteen elämänvaiheeseen asettumista. Serafi Serafina taas auttaa yhdistymään entistä vahvemmin omaan Korkeampaan Minään, ja tuomaan sen tietoisuuden ja viisauden käyttöön Täydenkuun Ryhmäkaukohoidon välityksellä.

Mitä pidemmälle ylösnousemusprosessissa etenee sitä kokonaisvaltaisemmin sielu alkaa elää Korkeamman Minänsä viisaudesta käsin ja yhteydessä Alkulähteen rakkauteen, ja juuri tämän yhteyden ylläpidolle ja vahvistamiselle Serafina on omistautunut. Hän auttaa toteuttamaan sielunsuunnitelman mukaisia unelmia korkeammasta viisaudesta käsin, jolloin niiden parissa luominen muuttuu intuitiivisemmaksi ja tuloksellisemmaksi.

Näiden kahden korkeamman enkeliolennon ohjauksessa ja avun alaisena on hyvä aloittaa uuden satokauden runsaudesta nauttiminen, ja astua myös tulevaan pimennysportaaliin, jonka merkityksestä on luvassa tietoa hieman tuonnempana. Sitä odotellessa, ilmoittaudu mukaan Täydenkuun Ryhmäkaukohoitoon ja hyödynnä Serafi Serafinan ja Arkkienkeli Metatronin parantavien energioiden vaikutukset omalla elämänpolullasi sekä unelmiesi hyväksi.

Enkelein,

Sanna

#täysikuu #TäydenkuunRyhmäkaukohoito #ArkkienkeliMetatron #SerafiSerafina #henkinenkasvu #ajankuva #ylösnousemus #runsaus #manifestointi #unelmat

Asset%208xxhdpi_edited.png

© 2021 Love from Anahata