Ei kahta ilman kolmatta


Uuden satokauden alku on aina jännittävää aikaa, mutta tänä vuonna se on aivan erityisen kutkuttavaa! Koko alkuvuoden Universumissa kaikuneet lupaukset ennenkokemattomasta runsaudesta sekä uusien elämänpolkujen aloittamisesta alkavat käydä toteen, joskin olemme kaiken aikaa ottaneet askeleita niiden suuntaan vähintään alitajuisesti.

Usein tämä jää vain huomaamatta henkisen kasvun ja sielun parantumisen sekä menneestä puhdistumisen pyörteissä, kun olo on uupunut sisäisestä maailmasta yksi toisensa perään nousevien muistojen palauttaessa haavojen ja kipujen äärelle.

Vuoden värähdellessä luvun 3 taajuudella on luvassa kuitenkin lisääntyvää runsautta, kun sen aiheet ja siunaukset saapuvat luokse usean seuralaisen kanssa. "Ei kahta ilman kolmatta", kuuluukin kuluvan vuoden motto. Luku 3 on myös mestariluku, varsinainen ihmeidentekijän värähtelyitä sisältävä numero, ja ihmeitä tämä vuosi lupaa myös todistaa.

Unelmat toteutuvat ja elämänlaatu parantuu pysyvästi, mikäli on saanut viettää viime vuodet raivaten tilaa uudelle elämälle ja toivonut osakseen uusia alkuja. Kaikki henkinen työ on vienyt kohti noita tavoitteita, vaikka usein se saattaa tuntua loputtomalta ja merkityksettömältäkin, sillä mikään määrä omaa panosta ei ole tuntunut riittävän Universumille. Kaikki on kuitenkin ollut tarpeellista ja kriittistäkin, vaikka omien odotusten mukaisesti olisikin jo pitänyt tapahtua enemmän. Nyt tuo odotus palkitaan!

Jotta kaikki upeat uudet alut - joita on nyt luvassa useita - voisivat ilmentyä elämään on niille täytynyt raivata tilaa jopa vuositolkulla. Jokainen tekijä, joka sielussa estää olemasta se upea ja sädehtivä sielupersoona, jollaiseksi se alunperin luotiin, on pitänyt purkaa ja parantaa eheäksi, jotta tämän parantuneen olemuksen mukainen runsaus voisi vihdoin ilmentyä elämään.

Uusi ihmissuhde ei voi alkaa, jos vaarana on vanhojen tapojen toteuttaminen ja toistaminen, jotka vain tulehduttavat tämänkin upean ihmissuhteen alun ja kukoistuksen, mikäli niin ei ole kuitenkaan tarkoitettu. Nuo parantamattomat haavat vaativat kumppanilta tai ystävältä rakkautta, joka ei ole heidän annettavissaan. Nämä haavat on tullut parantaa ensin itsenäisesti ennen kuin Universumi on katsonut, että sielu on valmis kohtaamaan seuraavan opettajansa ja sen olevan myös itse kykeneväinen antamaan uuteen ihmissuhteeseen runsautta ja rakkautta pyyteettömistä lähtökohdista.

Uusi uramahdollisuus ei aukea ennen kuin sielu on valmis arvostamaan itseään ja ymmärtämään omat voimansa, joita se tarvitsee tässä luomisympäristössä. Jos usko omaan voimaan ja kykyihin on heikko, ei Universumi mahdollista uuteen työhön siirtymistä ennen kuin sielu on itse valmis manifestoimaan sen todeksi. Jos uudessa työympäristössä taas tarvitsee kehittyä näiltä osin ja se luo upean oppimisympäristön sielulle, avaa Universumi kuitenkin tien sinne.

Mikään ei ole koskaan niin mustavalkoista ja säännönmukaista, ja mukaan mahtuu aina poikkeuksia, mutta ajankuvan energiat ja henkisen kasvun vaatimukset tässä ajassa tukevat sitä kaavaa, että ensin on tehtävä sisäinen työ, jos mielii saavuttaa runsautta ja aikoo myös nauttia siitä kiitollisuudella ilman puutteen ajattelua.

Puuteajattelulla ei voi luoda runsautta ja rikkaampaa elämää, sillä puutteen täyttäminen veisi sielulta mahdollisuuden täyttää ensin itsensä henkisellä runsaudella, jota materiaalinen runsaus ja yltäkylläisyys aina seuraavat. Se on luonnollinen universaali järjestys, jota myös Vetovoimanlaki noudattaa korkeammissa ulottuvuuksissa.

Tietenkin joillekin on mahdollista säilyttää matalavärähteisyytensä ja kieltäytyä tästä upeasta mahdollisuudesta henkiseen kehitykseen, mutta sille pohjalle luominen on tässä ajassa häviäväistä. Sopivan hetken tullen hekin saavat luopua työnsä tuloksista, ja aloittaa tien itseensä ja sisäisen runsauden etsintään. Se on ajankuvan laki.

Tarkoitus on luoda viidennen ulottuvuuden runsautta, joka perustuu rakkauteen ja sen pysyvyyteen, jolloin tuo rakkaus manifestoituu myös ulkoisen maailman runsaudeksi ja rikkauksiksi. Silloin rakkautta ja runsautta on aina tarjolla riittävästi, joskin se vain vaihtaa muotoaan. Näin se myös vain lisääntyy entisestään!

Tuossa ikuisen rakkauden ja runsauden virrassa eläminen ei perustu puutteen täyttämiseen vaan elämästä nauttimiseen ja kiitollisuuden osoittamiseen, ei sen korostamiseen, mitä elämästä vielä puuttuu. Jos nauttii kaikesta siitä runsaudesta, jota elämässä jo on, tulee luonnollisesti pyytäneeksi sitä Universumilta lisää oman kiitollisuuden energialla. Universumi haluaa antaa ja jakaa runsautta, ja sen lunastaminen on vain omasta vastaanottavaisuudesta kiinni.

Tähän vastaanottavaisuteen vaikuttaa sielun haavat ja niiden luomat esteet, jotka kääntävät haitalliseen puuteajatteluun ja rakkaudettomuuteen sekä itsensä aliarviointiin ja vähättelyyn alitajuisesti. Jos ei koe olevansa arvostettu ja rakastettu omasta toimestaan, miten voisi odottaa saavuttavansa äärimmäistä rakkautta ja runsautta myöskään muilta tai Universumilta?

Sielu luo itse todellisuutensa joko haavoistaan käsin tai parantuneen ja eheän olemuksensa suomana, joko yhteydessä Jumalaan tai siitä irrallisena ja yksinäisyyden tunteen sävyttämänä.

Tämä vuosi on värähtelyiltään merkittävä runsauden manifestoija ja sen ilmentäjä, mutta se on vaatinut myös syvällistä ja ahkeraa työtä, jotta tila ja korkeammat energiat sen suomille uusille siunauksille ja runsaudelle on luotu. Tuo tila alkaa olla nyt valmiina ja sitä ylläpidetään korkeavärähteisenä monen Valon olennon toimesta, joista yksi on eräs korkeimmista mahdollisista enkeliolennoista, Serafi Serafina.

Serafina puhutteli minua ennen vuodenvaihdetta ja pyysi luomaan kanssaan upean korkeavärähteisen ja parantavan energiakanavan, jonka kautta hän voisi koskettaa sieluja Maassa. Syntyi Serafi Serafinan Ryhmäkaukohoito, joka oli vastaanotettavissa heti alkuvuodesta. Vuoden ensimmäinen uutiskirje voi auttaa palauttamaan mieleen tuon ajankohdan energiat - löydät sen täältä.

Näin saimme hyödynnettyä alkuvuoden energiaportaalin ja kohotettua sieluja kohti unelmiaan, ja loimme Serafinalle kanavan auttaa sieluja yhdistymään voimallisemmin omaan Korkeampaan Minäänsä ja Monadiinsa, mutta jonka kautta hänellä oli myös mahdollisuus purkaa paljon menneisyyden karmaa muistoja, jotka estivät useita unelmia toteutumasta ja saavuttamasta henkisen kasvun myötä mahdollistuvaa runsautta.

Serafina kertoi jo silloin työskentelevänsä tämän vuoden energioissa ja auttavansa sieluja toteuttamaan unelmia, jotka ovat lähtöisin Korkeammasta Minästä ja suoraan Alkulähteestä. Nämä unelmat ovat jumalallista alkuperää. Siksi egolähtöistä ja omiin matalampiin odotuksiin perustuvaa runsautta ei ole ollut mahdollista luoda, sillä Serafina auttaa nimenomaan toteuttamaan niitä unelmia, joita ei tarvitse vaihtaa heti seuraavan hetken tullen. Ne ovat tulossa jäädäkseen.

Ennen näiden unelmien vastaanottamista on tullut

kasvaa ja parantua puhtaammaksi alustaksi, jolle nuo toivotut uudet alut ja unelmat voivat versoa. Siten ne eivät repeydy juuriltaan elämän tuulissa ja vauhdikkaassa menossa, ja ovat kykeneväisiä tarjoamaan yltäkylläistä ja jatkuvaa satoa. Nämä unelmat annetaan pidempiaikaiseksi nautinnoksi, ei ohikiitäväksi hyväksi, ja siksi niitä on hoivattava ja valmistauduttava niiden tuloon henkisesti mahdollisimman kokonaisvaltaisesti.

Serafi Serafina on tehnyt merkittävää työtä ja auttanut luomaan tietä näille unelmille yhdistämällä sielun Korkeampaan Minäänsä, jotta niiden sinikopiot ja koodit voitaisiin ladata sieluun saakka, ja niiden ilmentymisen mahdollistavat valmistelut aloitettaisiin.

Tämän laajan työn vuoksi alkuvuosi on ollut monelle raskaalta tuntuvaa aikaa, kun vanhoja karmallisia sidoksia on katkaistu ja sielua on autettu eheytymään sekä niiden vaikutuksesta, mutta parantamaan myös monia sellaisia haavoja, jotka estävät näiden korkeampien unelmien synnyn. Serafina on kuitenkin turvannut tämän työn ja auttanut käymään siitä aiheutuvan puhdistumisen läpi, ja valmistellut sielua koko ajan tulevaan.

Kesän satokauden aloittava kesäkuun mansikkakuu avaakin portit tälle uudelle runsaudelle, josta on luvassa tulla makein vuosiin! Serafi Serafina saattelee tämän portin läpi ja auttaa luomaan makeampaa elämää kesän mittaan etenevän satokauden antimista. Hän auttaa myös varmistamaan sadon yltäkylläisyyden ja nauttimaan siitä sekä integroimaan sen osaksi arkea, mutta myös ylläpitämään elämän herkkää tasapainoa, vaikka runsautta onkin luvassa nyt useamman aiheen mitalla. Serafina ei anna hukkua runsauteen vaan hän opettaa elämään sen kanssa harmonisesti.

Serafinan tärkeän ja antaumuksellisen työn vuoksi hänet on myös kutsutty Täydenkuun Ryhmäkaukohoidon parantavien energioiden lähteeksi yhdessä Arkkienkeli Metatronin kanssa. Yhdessä he varmistavat vakaan astumisen uuteen runsauden aikakauteen ja ottamaan itsevarmana vastaan sen siunaukset.

Täydenkuun Ryhmäkaukohoito avautuu kanavaksi heidän avulleen, ja sallii heidän koskettaa ja valmistella sielua uuden satokauden runsauteen, ja johdattaa löytämään oman elämän kultaiset mahdollisuudet ja unelmat. Ilmoittaudu mukaan!

Enkelein,

Sanna

#unelmat #runsaus #SerafiSerafina #karma #sielunparantuminen #henkinenkasvu #Vetovoimanlaki #täysikuu

Asset%208xxhdpi_edited.png

© 2021 Love from Anahata