Vain anteeksianto vapauttaa


Jo pitkään ajan energioissa näkynyt emotionaalista parantumista tukeva sävy on kasvanut täyteen mittaansa, ja nyt se tiivistyy lopulliseen anteeksiantoon ja sen vapauttavaan voimaan, joka sallii meidän vihdoin siirtyä elämässä eteenpäin ja luoda runsaamman ja tyydyttävämmän todellisuuden. Monille tämä tarkoittaa päätöstä pidempään meneillään olleelle suuremmalle kokonaisuudelle tai yksittäiselle elämässä esiintyneelle hallitsevammalle aiheelle, mutta myös niiden viimeisten leivänmurujen siivoamiselle elinpiiristä, joita löydämme ripoteltuina ympäriinsä.

Tarkoitus on nyt katkaista ne viimeiset energialangat ja hännänhuiput, jotka ylläpitävät matalampia värähtelytaajuuksia.

Alkuvuoden pimennysenergiat ovat palvelleet yhä nostamalla esiin kulissientakaisia ja alitajuisia aiheita, joista meidän tulee olla tietoisia. Ne ovat vaikuttaneet luomisvoimaamme, mutta myös laajemmin mielialaan ja henkiseen hyvinvointiin, joka on luonnollisesti madaltanut värähtelyitämme ja hidastanut unelmien toteuttamista ja elämänlaadun parantamista. Jotkin aiheet ovat suorastaan ylläpitäneet negatiivisuutta ja päästäneet tuota energiaa sisään elämäämme, vaikka emme itse olisikaan enää taipuvaisia tällaisiin ajatusmalleihin ja maailmankatsomukseen.

Kuitenkin tämän energian säilyttäessä paikkansa läheisyydessämme annamme sille sijaa ja mahdollisuuden vaikuttaa itseemme, jolloin saatamme alkaa toimia ja tehdä myös valintoja sen vaikutuksen alaisena.

Ajankuva on tukenut egon muuntumista ja korkeampiin värähtelyihin siirtymistä, mutta saavutettuja tuloksia on hankalaa ylläpitää, jos pidämme ovea auki negatiivisuudelle ja sallimme sen vierailla elämässämme, sillä ego palaa vielä helposti vanhoihin kaavoihin ja matalampiin ajatusmalleihin sekä tuttuun pelon lietsontaan ja epätoivoon. Siksi meidän tulee vahtia elinympäristöämme ja siivota se mieleiseksemme, sillä olemmehan nähneet niin paljon vaivaa sisäisen maailmamme, mielenrauhamme ja henkisen hyvinvoitimme eteen, ettemme halua järkyttää saavutettua harmoniaa.

Olemme näet vielä hyvin herkässä tilassa, jonka tasapainoa emme pysty vielä täysin ylläpitää, ja siksi negatiivinen elinympäristö voi olla hyvin haitallista tässä vaiheessa.

Säilyttäessämme korkean värähtelytaajuuden ja sitä myötä myönteisen elämänkatsomuksen on helpompaa nähdä siunaukset ja kiitollisuuden aiheet, mutta myös ne asiat, joita kohtaan tarvitsemme vielä anteeksiannon parantavaa ja vapauttavaa voimaa. Rakkaudellinen ja rauhallinen olotila osoittaa meille selkeämmin ne tekijät, jotka vielä madaltavat värähtelyitämme ja kiinnittävät meidät jollain tavalla menneisyyteen, ja siten estävät siirtymästä elämässä eteenpäin.

Koska olemme siirtymässä oman värähtelytaajuuden noustessa myös Vetovoimanlain korkeamman lainsäädännön piiriin, ei meille sallita enää runsauden rakentamista matalammista lähtökohdista. Meille kelpaa vain rakkaus.

Me olemme juuri niin kehittyneitä kuin mitä rakkaudellisin piirteemme edustaa, mutta kykeneväisiä luomaan vain sen tasoista runsautta kuin millaista värähtelyä synkin varjomme sisältää. Ajankuvan energiat nostavat värähtelyitämme ja lisäävät sielumme rakkauspitoisuutta, ja juuri siksi se tuo kontrastisuutta varjoihimme ja pelkoihimme, jotka havaitsemme entistä korostuneemmin. Juuri noihin varjoihin tulisi nyt kiinnittää huomiota ja tiedostaa niiden aiheet, sillä ne pyytävät anteeksiantoamme ja sen armon parantavaa voimaa.

Jos vellomme itse negatiivisuudessa tai elämme sen energiaa ylläpitävässä elinpiirissä, on meidän hankalampaa huomata nämä aiheet ja suoda niille anteeksianto, sillä negatiivisuus on bensaa egon liekeille, jotka meidän tulisi pitää nyt hallinnassa, kunnes se omaksuu pysyvästi muuntuneen olemuksensa. Vain siten sydän ja rakkaus pääsevät esiin, ja parannustyö anteeksiannon suhteen voi jatkua menestyksekkäästi. On siis vain oman hyvinvointimme parhaaksi ja unelmiemme hyväksi, että uskallamme sanoa negatiivisuudelle jyrkästi "ei".

Meillä on oikeus suojella siltä itseämme ja valita energiat ympärillämme, ja antaa Arkkienkeli Mikaelin johdattaa meidät turvaan ja myös pitää meidät siellä.

Henkinen kasvu lisää energiaherkkyyttä ja aistimuksia näkymättömästä, mutta se myös paljastaa sielumme syvimmän olemuksen ja persoonan, jota meidän tulisi oppia rakastamaan. Mitä enemmän tutustumme omaan voimaamme ja otamme sitä käyttöön, sitä hankalammaksi saattaa elämä ulkoisen maailman kanssa muuttua. Ulkomaailma haluaa hallita meitä monin tavoin ja ylläpitää matalavärähteisyyttämme, ja siksi se voi viestiä meille, että olemme jollain tavalla vääränlaisia ja vaikeita.

Se ei kuitenkaan koskaan ole totuus siitä voimasta, jonka sisällämme tunnemme ja mitä tiedämme olevamme. Voimamme vain pelottaa muita.

Usein se onnistuu kuitenkin luomaan ristiriitoja sisällemme, sillä juuri kun uskoimme löytäneemme itsemme ja olevamme rakastettavia, lyö se valheen vasten kasvojamme ja uskottelee meille, ettemme ole oikeanlaisia ja sopivia ympäristöön, muiden sanelemiin sääntöihin. Itsesyytösten kierre ja sisäinen kriisi on valmis, ja egokin saa bensaa liekkeihinsä.

Mutta juuri tältä tarpeettomalta ja vanhan maailman tavalta hallita voimme välttyä osoittamalla itsellemme hyväksyntää. Anteeksianto suo meille armon, jonka kautta vältämme mataliin energioihin palaamisen ja negatiivisuudessa vellomisen, sillä se on rakkautta, joka hyväksyy meidät aina.

Ilman anteeksiantoa maailmankaikkeus ohjaa eteemme toistuvasti ne asiat, jotka kaipaavat hyväksyntää ja armoa. Pimennysenergiat ovat korostaneet näitä aiheita, sillä nyt on viimein aika vapauttaa itsensä niiden taakasta ja sallia värähtelyidensä kohota korkeampiin taajuuksiin, joissa on myös entistä vaivattomampaa pysyä, kun nämä asiat käsittelee ja vapauttaa sisimmästään. Anteeksianto tuo tilalle rauhan ja rohkeuden astua eteenpäin, jättäen menneisyyden aiheet taakse pysyvästi.

Tätä ajan energiat auttavat sisällämme prosessoimaan, ja jokainen sen vaihe vaikeinekin aiheineen vie meitä eteenpäin ja kohti unelmiamme. Meidän on kuitenkin poimittava se viimeinenkin leivänmuru lattialta ylös, sillä maton alle lakaisu ei tule enää kuuloonkaan. Pimennysenergiat kaivaisivat sen vain esiin nopeammin kuin uskommekaan, ja pian löytäisimme itsemme painimasta tuon saman vanhan asian kanssa. On parempi tehdä sovinto itsensä vuoksi ja antaa anteeksi, ja kohottaa sen myötä omia värähtelyitään korkeammalle rakkaudessa.

Vain siten otamme seuraavat askeleet kohti unelmiamme ja mahdollistamme ne.

Enkelein,

Sanna

P.S. Täydenkuun Ryhmäkaukohoitomme virittyy tällä kertaa palvelemaan tätä lopullista anteeksiantoa ja irtipäästöä, rauhan saattamista sieluun ja egoon, joka eheyttää myös luomisvoimaamme. Ilmoittaudu mukaan!

#anteeksianto #irtipäästö #ajankuva #energia #ArkkienkeliMikael #ego #sydän #rakkaus

Asset%208xxhdpi_edited.png

© 2021 Love from Anahata