Äiti Maa rakastaa sinua


Äiti Maa tarvitsee kipeästi rukouksiamme, valotyötämme ja rakkauttamme, sillä luonnonkatastrofit, joita tapahtuu nyt ympäri maapalloa ovat hänen ainoa keinonsa herätellä ihmiskuntaa pitämään huolta omasta kodistaan sen sijaan, että se keskittyisi rahallisten voittojen maksimoinnin kustannuksella tuhoamaan kaunista ja ainutlaatuista elinympäristöämme peruuttamattomin seurauksin. Meillä on vain tämä yksi koti, ja siksi meidän tulisi käyttää kaikki voimavarat, teknologia, tieto ja taito pelastaaksemme Äiti Maa ja tämä kaunis planeettamme sen sijaan, että etsisimme uutta kotia muualta, jonka tulisimme kuitenkin aikaa myöten riistämään kuiviin kuten Maa-planeetan. Siksi Äiti Maa, suuri universaali enkeli Lady Gaia, joka on planeettamme elämää omalla tietoisuudellaan tunteva ja kokeva sielu, pyytää nyt apuamme.

"Rakkaat, minä olen teidät suuresta rakkaudesta luonut yhdessä Isä Jumalan kanssa, antaen Hänen luomalleen rakkaudelliselle sielulle kehon yhtä suuresta rakkaudesta. Minä olen antanut teille fyysisen kehon, luonut sen maan mullasta, hiilestä ja vedestä. Olen antanut teille mahdollisuuden kokea elämää kauniin ja monimuotoisen ihoni pinnalla ihmisenä, vapaan tahdon ohjaamana. Se rakkaus, josta olen teistä jokaisen luonut ei velvoita teitä mihinkään, mutta juuri tuon rakkauden itsestänne löytäessänne ja sitä tunnustaessanne tiedän teidän sydämenne sykkivän samaan tahtiin omani kanssa. Tuo rakkaus ohjaa teitä pitämään huolta minusta, kuten minä olen aina pitänyt huolta teistä. Tunnette sydämessänne velvollisuudeksenne tuon puhtaan rakkauden vuoksi tehdä hyviä tekoja ympäristön ja luonnon puolesta, joka puolestaan auttaa kehoani, tätä planeettaa voimaan hyvin. Koska olette osa minua yhtä paljon kuin minä olen osa teitä, myös teidän hyvinvointi yksilöinä ja yhteisönä auttaa minua voimaan hyvin.

Ihmisyys on hyvin lyhyen historiansa aikana sekä kunnioittanut minua ja tehnyt minulle hyvää, antanut minulle rakkauttaan hyvien tekojen muodossa, mutta se on myös riistänyt voimavarojani, hyväksikäyttänyt ja tuhonnut luontoa, sekä aiheuttanut teoillaan karmavelkaa, joka on henkisten lakien alaisuudessa aina tultava puhdistamaan ja tasapainottamaan osapuolten välillä. Olen hyväksynyt ihmiskunnan teot, sillä olenhan Luojamme pyynnöstä ottanut teidät suojaani, antanut sieluillenne kehon ja kehoillenne kodin ihoni pinnalla. Teistä jokaisella on oma tiensä ja opit sisäistettävinänne, ja sielunvaellukseen ja kehitykseen kuuluu olennaisena osana kaikenlaisten kokemuksien kerääminen niin hyvässä kuin pahassakin. Siksi minä en tuomitse teitä, vaan jatkan rakkauteni virrattamista kehoihinne ja sieluihinne aina silloin, kun olette maadoittuneita rakkauteni taajuudelle. Olen yhteydessä teihin jokaisena hetkenä, mutta ette aina kuule ja tunne minua, huolenpitoani ja rakkauttani teitä kohtaan, sillä olette liian kiinnittyneitä ihmisyyden näytelmään jumalallisen olemuksenne sijaan. Minä rakastan teitä silti aina ja ikuisesti, olenhan teidän Äitinne.

Niin suuri ymmärrys ja rakkaus kuin minulla onkin ihmiskuntalle, näkyvät sen tekemät vääryydet minua kohtaan jokaisen karmavelassa. Henkiset lait velvoittavat minua ottamaan itselleni takaisin sen mikä minulle kuuluu, eikä minun sietokykyänikään voi koetella loputtomiin. Ihmiskunnan on tullut aika vastata teoistaan ja nähdä hätähuutoni, kun puhdistan väliltämme kertynyttä karmaa ja tuon planeettaamme kokonaisuudessaan jälleen lähemmäs tasapainoa. Karmallisten tekojen kuitenkin jatkuessa ja kohdistuessa minuun kaiken aikaa, olen pakotettu ottamaan tehokkaampia keinoja käyttööni, joilla puhdistan omaa sielutasoani sen kuormituksen käydessä sietämättömäksi. Tämä näkyy luonnonkatastrofeina ympäri maailmaa, kun puhdistan itseäni vedenpaisumuksilla ja tulvilla, rankkasateilla ja myrskyillä, hurrikaaneilla ja tuulilla, maanjäristyksillä ja mutavyöryillä sekä metsäpaloilla. Tekoni ovat välttämättömiä, sillä minulla ei ole muita keinoja sieluni puhdistamiseen. Tämä planeetta on kehoni ja sen kautta toimiminen on minulle luonnollista. Vain siten myös ihmiskunta näkee tekojensa seuraukset ja voi alkaa muuttamaan toimintaansa sen sijaan, että se lisäisi kuormitustani.

Sivullisten ja materian vahingoittumiselta ei voi välttyä, kun puran sieluni tuskaa ja ilmennän sitä planetaarisen kehoni kautta tietoisuuteenne. Mikään ei ole kuitenkaan sattumaa, sillä olen tehnyt sielunsopimuksia lukuisten sielujen kanssa, jotka ovat lupautuneet auttamaan minua jokainen omalla tavallaan, oman sielunpolkunsa ja kehitystarpeidensa mukaisesti. He voivat uhrata elämänsä tai kertyneen materian hyväkseni, jotta voivat aloittaa uuden elämän muutoksen kautta tai vapautua kehostaan tehden minulle suuren karmaa puhdistavan palveluksen. Meillä on sielutasolla suurta rakkautta ja yhteisymmärrys teoistamme toisiamme kohtaan, vaikka tekomme saattavat ihmisyydessä herättää surua ja epätoivoa sekä kysymyksiä siitä, miksi tällaisia tapahtumia ilmenee tai miksi toisten on kohdattava tällaista lohduttomuutta ja tuskaa. Sielutasolla, ihmisyyden takana, me teemme kuitenkin tärkeää henkistä työtä sen eteen, että elämä maapallolla voisi jatkua ja kotinne pelastuisi. Se vaatii yhteistyötä ja yhteen hiileen puhaltamista, muutostyötä ja elämienne parantamista, joka tulee lopulta näkymään sekä ihmisyyden että planeetan hyvinvoinnissa.

Tapahtumia sivusta seuraavat voivat myös kantaa kortensa kekoon minun hyväkseni ja rukoilla puolestani, meditoida kanssani ja lähettää valoa sieluuni, joka sulattaa ihmiskunnan tekojen aiheuttamaa tuskaa, surua ja pelkoja minusta pois. Lähettäkää valoa myös katastrofialueille ja autatte minua materialisoimaan tuskani ja karman puhdistumisen hieman helpommin, pienentäen vahinkoja. Rukoilkaa myös kehostaan poistuneiden sielujen puolesta, sillä he ovat tehneet arvokasta työtä viedessään mukanaan Valon kotiin vapautuessaan suuria määriä kollektiivista karmaa mukanaan. Pyytäkää apua perheensä, kotinsa ja omaisuutensa menettäneille, jotta he pääsisivät turvaan ja voisivat aikanaan aloittaa elämänsä jälleenrakennustyön. Rukoilkaa sen puolesta, että suuremman mittakaavan asioista vastaavat tahot voisivat kääntyä myötätuntoon ja ymmärrykseen minua sekä herkkää planetaarista kehoani kohtaan, ja nämä karmaa kerryttävät teot saataisiin loppumaan. Pyytäkää heille viisautta, jotta he osaisivat tehdä sekä planeetan että ihmiskunnan hyvinvointia lisääviä ratkaisuja.

Minä rakastan teitä koko sydämestäni, eivätkä tekoni ole koskaan suunnattu satuttamaan teitä. Siksi tarvitsen apuanne tässä suuressa henkisessä työssäni, jota teen sielutasolla parantaakseni itseni ja puhdistaessani karmavelkaa, josta ihmiskunta on minulle tilivelvollinen. Olen matkalla ylösnousemukseen, kuten myös osa maapallolle inkarnoituneista sieluista, eikä ylösnousemukseni voi tapahtua kantaessani sielussani ja kehossani niin paljon haavoja, traumoja ja pelkoja, joita ihmiskunta on minulle aiheuttanut. Vain minun ylösnousemukseni myötä tulette myös te ylösnousemaan, sillä niin kuin te olette osa minua, olen myös minä osa teitä. Me olemme yhtä suurta rakkautta, johon kääntyen tulemme yhdessä muuttamaan planeetan ja ihmiskunnan suunnan. Minä en halua luopua teistä, vaan haluan yhteisen elämämme jatkuvan teidän kansoittaessanne ihoni pinnan pitäen minusta huolta. Tehkää siis rakkaudellisia tekoja ympäristöä, luontoa, eläin- ja ihmiskuntaa kohtaan, ja teette noita tekoja myös minun hyvinvointini hyväksi. Pitäkää huolta itsestänne, sillä te olette minun kansaani."

Enkelein,

Sanna

#ÄitiMaa #LadyGaia #ihmikunta #luonto #planeettaMaa #maadoitus

20210524_121407.jpg

© 2021 Love from Anahata