Viritä sydämesi rauhan taajuudelle


Pelko, epätoivo ja levottomuus hiipivät usein mieleen silloin, kun ihminen kohtaa elämässään vastoinkäymisiä ja haasteita. On helppoa uskotella itselleen olevansa uhri kaiken keskellä, ja epäonnisten sattumusten seuraavan kerrasta toiseen jalanjälkiä pitkin perässämme, vaikka koetamme karistaa ne kannoiltamme juoksemalla karkuun. Elämän tapahtumia ja kokemuksia vastaan taistelu on uuvuttavaa, kun taas niille antautuminen tuo sydämeen rauhan ja levollisuuden. Jos hyväksyy kaiken olevan tarkoituksella annettu ja luottaa selviytyvänsä eteen tulleista haasteista ymmärtäen, että niiden läsnäolo ei ole sattumaa on elämälle antautuminen helpottavaa. Haasteet ja vaikeudet, joita koemme elämässämme asuvat lopulta meissä itsessämme. Ulkoinen maailma peilaa sisintämme ja pyrkii siten nostamaan pintaan meissä asuvat haavat ja pelot, jotka meidän tulisi parantaa ja hyväksyä sen sijaan, että yritämme painaa niitä alas takaisin pimeyteensä. Kun nuo pelot ja haavat resonoivat ulkoisen maailman tapahtumiin, nostavat ne armotta päätään pyytäen päästä käsittelyn ja tutkinnan alaisiksi, jotta ne saisivat vihdoin vapautensa keventäen oloamme.

Kun hyväksymme elämän vastoinkäymiset ja haasteet, annamme niille mahdollisuuden opettaa meille jotain itsestämme. Lopulta kaikki se, miten me reagoimme ja resonoimme ulkoisen maailman kanssa, kertoo vain asioita itsestämme. Oma elämänkokemuksemme ja maailmankatsomuksemme suodattaa ulkoista maailmaa sisäiseemme, ja päinvastoin. Me olemme sisältä sitä, miten näemme ja koemme elämää. Jos emme pysty hyväksymään ulkoisen maailman ja elämän tapahtumia, asioita tai muita ihmisiä ja heidän näkemyksiään, puhuu se vain omasta ymmärryksen tasostamme ja henkisen kasvumme pisteestä. Jos syyttelemme elämän antamaa kurjuutta ja sidomme oman onnemme ulkoisen maailman antaman tyydytyksen lähteisiin, emme koskaan löydä sisäistä onnea ja rauhaa, joka ei ole sidottu itsestämme irrallaan oleviin tekijöihin. Me olemme itsessämme rauha, tyyneys ja rakkaus, joka hyväksyy kaiken – tai epätoivo, pelko ja rauhattomuus, jotka saavat meidät taistelemaan elämän totuutta vastaan.

Rauhallinen sydän ja tyyni sisäinen maailma ovat aina puhtaassa yhteydessä Alkulähteeseen, jumaluuteen, josta kaikki olevainen on lähtöisin. Silloin voimme tuntea syvää yhteenkuuluvuutta elämämme kanssa, ja luotamme saavamme eteemme juuri sen, joka opettaa ja palvelee meitä parhaiten tässä hetkessä. Jos koemme haasteita, ymmärrämme kaikessa tyyneydessämme sen, että niiden sisällä piilee jokin syvempi merkitys ja tärkeä viesti, jonka ne ovat saapuneet luoksemme kertomaan. Meidän tulee vain tarkkailla ja kuunnella, ja tuo merkitys avautuu tietoisuuteemme oman vastaanottavaisuutemme tasolla. Kieltäytymällä tilanteen sisältämistä opeista vastaan taistelemalla me vain aiheutamme itsellemme huonoa oloa, ja suotta pitkitämme oppiläksyjemme pituutta. Tilanne raukeaa vasta sitten, kun se on tarjonnut antinsa meille. Mikäli jarrutamme prosessia ja taistelemme vastaan kuin pieni lapsi aamiaispöydässä, takaamme kohtaavamme tuon saman haasteen uudelleen. Koska tuo haaste asuu vain meissä itsessämme resonoiden tilanteen energioiden mukaisesti ulkoiseen maailmaan, poistuu se vasta elämästämme, kun se poistuu pysyvästi sisäisestä maailmastamme.

Jos ymmärrämme jokaisen elämänvirrassa eteemme ohjatun asian olevan juuri meitä varten huolimatta siitä, millaista energiaa, haasteita ja oppiläksyjä se tuo mukanaan, voimme paneutua tuohon työhön rauhallisin mielin. Panikointi ja huolissa vellominen, sekä toiveet tilanteen ohi menemisestä vain silmänsä ummistamalla ovat turhia. Silmien auettua samat ongelmat ovat yhä pöydällä, ja ne odottavat lusikointiaan sisällemme. Saamme itse valita, syömmekö tuon annoksen lämpimänä ja maistuvana omasta tahdostamme, vai pakkosyötetäänkö se meille lopulta kylmänä, jolloin opetukset menevät perille kantapään kautta. Hyvin usein valitsemme jälkimmäisen vaihtoehdon, mutta vain niin kauan, kunnes henkisyytemme ja ymmärryksemme kasvaa, emmekä enää taistele omia henkisiä tuulimyllyjämme vastaan. Opimme lopulta antautumaan elämälle ja hyväksymään sen sisältämät opit, jotka ovat yksilöllisiä jokaiselle.

Kun lopulta rauhoitumme, ja katsomme elämää ja sen sisältämiä opettavaisia tilanteita ja asioita korkeammasta perspektiivistä, alamme nähdä selkeämmin ja yhä aiemmin sen päämäärän, johon tämä kaikki on meitä johtamassa. Vain sisäisen rauhan tilassa koemme yhteyden noihin oppiläksyihin, jotka valitsimme ennen inkarnoitumista ja elämän aloittamista. Silloin tunnistamme ne rakkaiksi opettajiksemme, vaikka ne sisältäisivät ihmisyyden silmin katsottaessa rankkoja kokemuksia, menetystä ja surua, jotka kuitenkin kartuttavat sielumme viisautta ja kohottavat tietoisuuttamme henkisyydessä. Silloin hyväksymme ne ystäviksemme ja otamme ne läheisyyteemme sen sijaan, että nostaisimme aseet niitä vastaan taisteluun valmistautuen. Pois työntämällä ne eivät poistu näköpiiristämme, sillä niiden on saatava opettaa meitä. Nuo oppiläksyt on ohjelmoitu sieluumme, ja ne resonoivat kaikkien pelkojemme ja haavojemme kanssa vetäen niitä puoleensa armotta.

Eläessämme sisäisestä rauhasta käsin olemme puhtaassa yhteydessä sieluumme ja jumaluuteen, ja hyväksymme elämämme sellaisena kuin olemme sen valinneet. Silloin elämme synkronoituna maailmankaikkeuden ja oman elämänpolkumme kanssa, jonka kultaista keskitietä kuljemme luottavaisena. Vaikka kohtaisimmekin tiellä haasteita, pystymme ratkaisemaan ne tyynesti jatkaen matkaa yhtä rauhallisena niin pahimman myrskyn silmässä, kuin seesteisen vaiheenkin aikana. Koska luotamme elämämme synkronointiin, voimme rauhallisin mielin odottaa myös niitä puuttuvia palasia ja ratkaisuja, jotka eivät ole vielä tietoisuudessamme. Ratkaisujen hakeminen, panikointi ja epätoivo loppuvat, kun nousemme tämän rauhan kanssa korkeampaan hengen perspektiiviin pienen ihmisen tasolta. Uhriasetelmat ja draamat häviävät, kun alamme nähdä niiden luomien pelkojen taakse, jotka ennen lietsoivat mieltämme kaaokseen.

Ollessamme synkronoituna Alkulähteen kanssa koemme suurta rauhaa ja itsevarmuutta siitä, että elämän kantava voima kuljettaa meitä eteenpäin. Tiedämme, että kohtasimme mitä tahansa matkan varrella me selviämme siitä, koska olemme itse valinneet tämän kokemuksen kohtaamisen, jotta se voisi opettaa meitä itsestämme ja parantaa siten sisäiset haavamme ja vapauttaa ne pelot, jotka estävät meitä nauttimasta elämästä. Tunnemme silloin myös vahvana sen ohjauksen, jota saamme jatkuvana virtana omaa kanavaansa pitkin suoraan sydämeemme. Tuo ohjaus opastaa meidät vaikeimmiltakin tuntuvien vaiheiden läpi suurempaan onneen ja iloon, sillä lupauksena henkisestä kasvusta on aina kevyempi ja nautinnollisempi elämä, pysyvä runsaus, sekä unelmien saavuttaminen. Vain kokiessamme yhteydettömyyttä Jumalaan ja siihen synkronointiin, jossa meidän tulisi elää luontaisesti, mielemme valtaavat huolet, pelot ja kauhuskenaariot, jotka harvoin toteutuvat. Ne sotkevat kaaoksellaan hetkessä mielenrauhamme, ja saavat yhteytemme Alkulähteeseen ja sen synkronointiin särisemään.

Jos siis mielemme särisee ja valtaa epätoivo, emme ole linjassa oman elämänpolkumme kanssa, vaan hairahdumme sivupoluille. Emme luota elämän kantavaan voimaan, joka kannattelee meitä siinäkin hetkessä, vaikka epäuskomme sävyttävät ajatukset yrittävätkin muuta uskotella. Tuo särinä ja sen sisällään pitämät energiat yrittävät ohjata meidät takaisin sisäiseen rauhaamme, josta käsin näemme tilanteen todelliset värit. Yhteydettömyys on kuin särisevä radio, jonka taajuutta täytyy säätää optimaaliseksi lähetyksen taajuuteen nähden, jotta voimme vastaanottaa ja kuulla jälleen ohjelman musiikin. Tuo oikealle taajuudelle viritetty radio on kuin sisäisen rauhamme tyyneys, jonka hiljaisuudessa voimme kuulla kauniin musiikin. Musiikki on kuin Alkulähteen ääni, joka rakkaudellaan ohjaa meitä oikealle polulle. Oman sisäisen maailmansa ja sydämensä virittäminen rauhan taajuudelle päästää rakkauden sisään, jolloin sykimme samaan tahtiin jumaluuden ja maailmankaikkeuden kanssa.

Enkelein,

Sanna

#sydänyhteys #sisäinenrauha #synkronointi #Alkulähde #elämänpolku #elämänoppiläksy

Asset%208xxhdpi_edited.png

© 2021 Love from Anahata