Puhtaat aikeet, puhdas yhteys


Henkimaailman olentojen yhteydenottoja ja läsnäoloa on kautta aikojen joko pelätty kauhulla tai hekumoitu jännityksellä, johon on aina liittynyt kauhukuvia tai romantisointia. Ihminen kokee olevansa irrallinen ja erillään tuosta hengen maailmasta, ja siksi suhtautuu siihen pelonsekaisin tuntein, tai viihteellistäen erilaisten olentojen, kuten enkelten ja edesmenneiden sielujen läsnäoloa ja viestejä. Tuo silmille näkymätön maailma sekä kiehtoo, että työntää luotaan pois sen mukaisesti, miten avoin tuntemattomalle ja äärettömälle ihmisaistein havaitsemattomalle elämän olemuspuolelle on. Ihmisen mieltä pelottaa ja arveluttaa usein sellaiset asiat, joiden olemassa olon perusteeksi ei löydy silmin havaittavaa tai järjellä perusteltavaa syytä. Syntyessään ihmisen kehoon, maalliseen elämään, sielu unohtaa oman alkuperänsä hiljalleen ja tyytyy siihen rajalliseen maailmaan ja suppeaan elämänkokemukseen, jonka materiaalinen ulottuvuus tarjoaa äärettömän hengen maailman sijaan. Voi olla jännittävää tutkia tuota tuntematonta ja erilaista maailmaa tästä todellisuudesta käsin, mutta on muistettava, että lopulta sen kuuluisi olla yhteydenotto alkuperäiseen kotiimme ja maailmaan, jossa kaikki ystävämme meitä odottavat.

Vaikka valitsimme syntyä fyysiseen kehoon, matalaan materiaaliseen ulottuvuuteen kokemaan elämää ihmisenä, olemme silti aina osa hengen maailmaa. Me emme koskaan voi erota tuosta kodista, josta jokainen sielu on syntynsä saanut, vaikka saavumme materiaaliseen maailmaan ja ihmisyyteen, joka kertoo meille valheellista tarinaa kuolevaisuudesta uskotellen persoonamme olevan katoavainen. Sen sijaan me olemme vastaanottaneet tärkeän tehtävän Maan päällä, lupautuneet laskeutumaan pimeyteen sinne unohtuen, palaten kuitenkin tämänkin elämän jälkeen takaisin rakkaaseen Valon kotiimme kehollisen kuoleman kautta. Meidät toivotetaan tervetulleeksi avosylin aina jokaisen kehollisen matkamme jälkeen kuin rakkaan lapsen, joka palaa kotiin maailmalta sielu täynnä uusia kokemuksia ja jännittäviä tarinoita, joita ihmisyys meille tuotti. Silloin kohtaamme jälleen kaikki rakkaamme, jotka kerääntyvät ympärillemme kuuntelemaan ihmeellistä tarinaa ihmiskokemuksistamme, joista jokainen ilo ja suru ovat yhtä tärkeitä ja arvokkaita opettajia.

Maallisen matkan jälkeen Valon kotiin palaaminen on sielullemme huojennus ja helpotus, kuin vapautus maanpäällisistä tehtävistä, jotka suoritimme tarkkaan ennalta määrättyä suunnitelmaa noudattaen. Silloin taas muistamme, että emme olleet tällä matkalla yksin, vaan meillä oli alati omat auttajamme Valon maailmassa rinnallamme meitä ohjaamassa ja neuvomassa. He ovat puhtaasta rakkaudesta meitä kohtaan lupautuneet ohjaamaan meidät läpi maallisen pimeyden takaisin Valoon ja kotiin, ja he tekevät tuota tärkeää työtä väsymättä ja valintojamme arvostelematta. Ystävämme ja auttajamme Valossa ymmärtävät meidän olevan alttiina helpoille egoperusteisille valinnoille ja ratkaisuille, ja siksi he ovat läsnäolollaan muistuttamassa meitä sydämen äänestä ja rakkaudesta, joka ohjaa meitä aina parempia valintoja kohti.

Kukaan ei siis vaella elämänsä läpi yksin, vaan jokaisen rinnalla kulkevat hänen omat auttajansa, jotka haluavat meidän onnistuvan niissä tärkeissä henkisissä töissä ja oppiläksyissä, jonka vuoksi päätimme laskeutua Valosta pimeyteen. Nuo auttajat ovat tukijoukkomme, jotka pitävät meihin yhteyttä sydämemme kautta. Meidän tulisi vastaanottaa heidän apunsa ja viestinsä ohjaksena elämään, auttaen tekemään sydämen ohjaamia valintoja, jotka kartuttavat sieluumme viisautta ja kasvattavat meitä kohti unelmiamme sen sijaan, että ottaisimme heihin yhteyttä egoperusteisista lähtökohdista. Valon auttajat eivät koskaan vastaa egomme kutsuihin ja haluihin, vaikkakin he rakkaudellisella läsnäolollaan silloinkin siunaavat elämäämme. He odottavat niin kauan, että olemme valmiita ottamaan heihin yhteyttä oikeista lähtökohdista käsin, ja silloin rientävät avuksemme aina yli puolimatkan. Olimmepa vastaanottavaisia heidän avulleen tai emme, he rakastavat meitä silti aina pyyteettömästi.

Omat puhtaat aikeemme ovat avainasemassa ottaessamme yhteyttä omiin auttajiimme ja ystäviimme Valon maailmassa. Vaikka saamme automaattisesti ohjausta jokaisessa hetkessä, ei päivätajuntamme ole tästä toiminnasta tietoinen. Mielemme on ohjelmoitu ihmisyyteen ja kaksinaisuuden draamaan, sekä kuvittelemaan, että meidät on hylätty keskelle tätä matalaa ulottuvuutta selviytymään yksin kärsimystemme kanssa. Todellisuudessa sielumme on koko ajan yhteydessä ystäviimme Valon maailmassa, eikä kukaan ole koskaan yksin. Nämä ystävyyssuhteet perustuvat puhtaaseen ja pyyteettömään rakkauteen, ja haluun auttaa meitä kulkemaan läpi ihmiselämämme. Koska rakkaus ei koskaan hylkää, ei se koskaan poistu rinnaltamme ja sisältämme. Valon ystäviemme ja auttajiemme läsnäolo elämässämme on yhtä todellista kuin maallisten ystäviemmekin, jotka ovat taittamassa tätä samaa matkaa kanssamme meitä ihmisyyden keinoin auttaen ja tukien. Siinä missä hengen maailmasta käsin keinot auttamiseemme fyysiseen ulottuvuuteen ovat rajalliset, voivat he ohjata ystävämme maallisessa maailmassa avuksemme.

Koska toimimme kaikki yhteistyössä keskenämme ylitse ulottuvuudellisten rajojen ja olemme synkronoitu toinen toisiimme, voimme omasta vastaanottavaisuudestamme riippuen, joko käännyttää avun luotamme pois tai tarttua siihen antaen sen valaista tietämme. Omista peloistamme johtuen saatamme kieltää koko henkimaailman olemassa olon ja sen auttajien läsnäolon läheisyydessämme, ja kieltäydymme tarjotusta avusta, johon jokaisella meistä on ihmiselämään syntymisestä lähtien tasavertainen oikeus. Kielloistamme huolimatta meitä ohjataan, sillä emme voi silloinkaan katkaista yhteyttämme kotiin. Silloin yhteys vain muuttuu ja tulee entistä näkymättömämmäksi, kun taas yhteyttä tutkivat ihmiset alkavat hahmottaa sitä yhä tarkemmin, saaden sen avautumaan entistä voimallisemmin tietoisuuteensa. Tässä kohdassa meidän tulee tarkkailla omia motiivejamme, sillä joskus aikeemme saattavat notkahtaa hetkellisesti tai pidemmäksikin aikaa egoistisiksi, jota ystävämme Valossa eivät tue. He vastaavat ainoastaan sydämen ääneen ja tarpeisiin, ja pyyntöjemme tullessa egosta saatamme kokea yhteydettömyyttä ja hylkäämisen tunteita, koska emme saa sille vastakaikua. Koska he eivät koskaan vaivaa meitä huvittelumielessä ja perusteettomasti, ei meidänkään tulisi sitä tehdä.

Tästä syystä alamme epäillä henkimaailman olemassa oloa, ja syytellä enkeleitä tai Jumalaa siitä, että he ovat meidät hylänneet sivuuttaen tarpeemme. Juuri näiden egopohjaisten yhteydenottojemme vuoksi hengen maailmaa ja sen olentojen avuliaisuutta saattaa osin sävyttää se, että uskomme heidän auttavan vain hyväosaisia ja kuuliaisia ihmisiä. Uskottelemme itsellemme, ettemme ole heidän apunsa arvoisia. Vain me itse syötämme näitä valheita itsellemme sen sijaan, että huomaisimme motiiviemme alkuperän, josta tuntemuksemme johtuvat. Kun ryhdistäydymme ja otamme jälleen yhteyden sydämeemme, tunnemme välittömästi sen kautta suuren rakkauden, joka meidät ympäröivistä näkymättömistä ystävistämme huokuu. He rakastavat ja ohjaavat meitä silloinkin, kun kiukuttelemme heille syytellen vastauksen viipymistä ja tarpeidemme täyttymistä. Rakkaudellaan he opettavat meille, että yhteytemme Valoon ja sen antamaan apuun on vain meistä itsestämme kiinni, emmekä voi syytellä ketään muuta yhteydettömyydestämme ja siihen liittyvistä matalista tuntemuksista.

Vaikka pelkäisimme tai emme uskoisi hengen maailmaan ja sen auttajiin, on meillä silti omat ystävämme noissa korkeammissa ulottuvuuksissa apunamme. Meitä sitoo yhteen sielutasolla ennen inkarnoitumista sovitut sopimukset, joita ei voida ihmisyyden keskellä kamppaillessamme katkaista. Me olemme tuon taivaallisen avun piirissä, uskoimme siihen ja halusimme sitä, tai emme. Siksi meidän ei tule pelätä kenenkään toisen puolesta, sillä enkelit pitävät heistäkin huolen, vaikka heidän elämänsä ja valintansa eivät aina sitä meidän silmissämme puoltaisikaan. Heitäkin tuetaan oman sielullisen kehityksensä ja siihen kuuluvien valintojen mukaisesti, vaikka ne ulkopuolisen silmissä saattaisivatkin näyttää täysin järjettömiltä. Taivas auttaa heitä silti, kuten kaikkia muitakin rakkaita sielujaan, jotka taittavat matkaansa pimeydestä takaisin Valoon.

Enkelein,

Sanna

#enkelit #enkeliyhteys #Valonauttajat #Valonmaailma #henkimaailma #sydänyhteys

Asset%208xxhdpi_edited.png

© 2021 Love from Anahata