Sydän näkee rakkauden


Ihmiset kysyvät minulta usein näenkö enkeleitä tai henkiä, keijuja ja muita Valon maailman olentoja, kuulenko heitä, tai miten ylipäätään aistin ja tunnen heidän viestejään. Usein saatamme uskoa, että käymällä jonkin henkisen kurssin tai koulutuksen henkiset aistit ja hengen maailma avautuvat meille kuin koulujärjestelmän tutkintojen myötä oppi ja viisaus tietoisuuteemme. Totuus on kuitenkin aivan toisenlainen henkisten taitojen kehittämisessä, sillä ne ovat sidottuja yksilön omaan henkiseen kasvuun ja sielun kehityksen asteeseen, ja ne harvoin avautuvat taianomaisesti ilman itsensä työstämistä. Tärkeintä ei ole nähdä fyysisin silmin, vaan aistia ja tuntea sielunsa kautta, sekä ymmärtää aistimuksensa, olipa tapa aistia sitten mikä hyvänsä. Juuri ymmärryksen puutteen vuoksi saatamme estää omien henkisten kykyjemme avautumisen, vaikka haluaisimme niin kovasti nähdä enkeleitä ja yksisarvisia. Heitä ei kuitenkaan koskaan voi nähdä egon haluihin perustuvista syistä, sillä Valosta tulevat olennot palvelevat vain ja ainoastaan sydäntämme. Miksi pitäisi nähdä vain näkemisen vuoksi, jos ei ymmärrä näkemäänsä?

Meillä jokaisella on henkiset aistit ja oma tapamme aistia muita ihmisiä, ympäröivää todellisuutta ja Valon maailmaa, sillä olemmehan jokainen sielutasolla henkisiä olentoja. Fyysinen kehomme on vain roolipukumme tässä elämässä, johon olemme omasta tahdostamme inkarnoituneet. Se mahdollistaa meille oppimisen matalammissa ulottuvuuksissa ja ihmisen keinoin. Fyysiseen kehoon inkarnoituminen ei koskaan katkaise yhteyttämme Valon kodistamme ja ystävistämme siellä, vaan ihmisyys tuo ainoastaan omat haasteensa sielullemme ylläpitää ja ymmärtää tuota yhteyttä, joka on sisäänrakennettuna meissä jokaisessa. On vain omasta toiminnastamme kiinni, pidämmekö tuon yhteyden avoimena ja tutkimme sen toisella puolella olevaa ääretöntä maailmaa mielikuvituksemme kautta, vai suljemmeko sen, koska emme voi uskoa mihinkään sellaiseen, jota emme voi fyysisin silmin nähdä. Tämä saattaa antaa vallan egollemme, jonka usko perustuu yleensä ihmisaistein todistettaviin havaintoihin, ja aiheuttaa sydämemme sulkeutumisen.

Koska henkiset aistit ovat sidottuja henkiseen kasvuumme ja sielumme kehitykseen, emme voi ostaa niitä tai vauhdittaa niiden avautumista ulkoisin keinoin. Nuo aistit asuvat sisällämme, ja jokainen voi löytää ja kehittää niitä erilaisten metodien ja välineiden avulla, mutta niitä ei voi koskaan päälleliimata. Luonnollisimmin ne avautuvat oman kasvumme kautta ja ymmärryksemme laajentuessa, jolloin niitä ei tarvitse pakottaa esiin. Silloin ne vain nousevat tietoisuuteemme ja pyytävät tutkimaan tätä uutta aistimusten osa-aluetta, joka sielumme kehitys on meissä paljastanut. Silloin myös yhteytemme Valon maailmaan eli alkuperäiseen kotiimme vahvistuu, koska alamme ymmärtää yhä enemmän sielullista olemustamme, todellista minäämme ja jopa tarkoitustamme tässä elämässä. Uusien aistikanavien avautuessa me myös olemme valmiita ymmärtämään niitä ja tapaamme aistia niiden välityksellä, joka on kasvumme myötä myös egollemme helpommin ymmärrettävää. Kun ego löytää ja tunnustaa sielullisen olemuspuolemme olemassaolon kaikkine ominaisuuksineen, herää myös sen luonnollinen kiinnostus sitä kohtaan.

Koska egomme seisoo usein myös henkisten aistiemme avautumisen tiellä, ei meillä ole muuta mahdollisuutta kuin kasvaa ja totuttaa ego myös oman kasvunsa kautta näkymättömään maailmaan. Valon maailmaa ja sen olentoja on täysin turvallista aistia, keskustella heidän kanssaan ja vastaanottaa heidän rakkaudellista ohjausta elämäänsä, ja tämän me voimme opettaa myös egollemme. Voimme saada sen jopa innostumaan ja kiinnostumaan suuremmin tästä sielullisen olemuspuolemme tutkimisesta, sillä yksi egon ominaisuus on nimenomaan terve uteliaisuus, jos se voi astua lamaannuttavien pelkojensa ylitse. Koska egomme päättää tuomita sydämemme herkät ja intuitiiviset aistimukset, joita se ei ymmärrä, voimme aina opettaa ja kouluttaa sitä laajentamaan omaa perspektiiviään henkisen kasvumme kautta. Tietoisuus lisää ymmärrystä ja ymmärrys avartaa elämänkokemusta. Laajentunut tietoisuutemme ja avartunut ymmärryksemme auttavat meitä sanoittamaan elämänkokemustamme, joka koostuu kaikesta henkisten aistiemme kautta saamastamme tiedosta, sekä ihmisyyden välityksellä keräämiemme kokemusten kautta. Voit varmaan arvata, kumpi näistä aistitavoista on laajempi ja herkempi?

Jos perustamme elämänkokemuksemme ja tapamme aistia ympäröivää maailmaa vain ihmisyytemme tasolle, saattaa elämänkatsomuksemme jäädä varsin suppealle tasolle. Ihmisyys ja elämän kokeminen sen kautta on kuin häviävän pieni hiekanjyvänen Saharan autiomaassa. Maailmankaikkeudessa on niin paljon muitakin hiekanjyväsiä, joita tutkia ja kartoittaa omaa elämänkokemustaan avartaen. Meistä jokaisella on mahdollisuus avautua tuolle näkymättömälle maailmalle ja tiedolle, jonka alkuperästä emme voi olla tietoisia ollessamme inkarnoituneena fyysiseen kehoon. Kuitenkin kaikkea mitä päätämme tutkia ja opiskella, meille myös ilomielin opetetaan. Silloin tuo näkymätön ja ääretön maailma voi alkaa hahmottua tietoisuuteemme pala palalta, mutta juuri sellaisilta aihealueilta ja sopivina annoksina, jotka pystymme niellä ja sulattaa. Emme voi oppia uutta ja sisäistää kaikkea oppimaamme, jollemme todella ole valmiita vastaanottamaan uusia perspektiivejä ja hyväksymään sellaisia asioita, jotka ovat mielellemme ennen kokemattomia.

Miten sitten kehittää henkisiä aistejaan ja kasvaa henkisesti samalla egoaan kouluttaen, jotta niistä tulee myös luonnollinen osa olemustamme? Ensisijaisesti meidän tulisi elää sydämemme ohjaamana ja olla hyväntahtoisia, rakastavia ja myötätuntoisia ihmisyydessä, sillä silloin ilmennämme Jumalaa ja sallimme jumalallisen rakkauden virrata kauttamme tähän maailmaan. Tämä on yksi suurista ja vaikeimmista opeistamme ihmisinä, mutta näitä taitoja jokainen voi kehittää ja kokeilla omassa elämässään. Niin yksinkertaista on henkisyys. Myötätuntoiset ja onnelliset ihmiset ovat usein myös hyvin intuitiivisia, ja he luottavat saamaansa tietoon ja ohjaukseen, koska he luottavat elämän kantavaan voimaan. He eivät usein edes ole tutkineet Valon maailmaa ja sen lukuisia auttajia, mutta ovat aina tienneet olevansa huolehdittuja ja saavansa elämässä parasta mahdollista antia oman osansa mukaisesti. Heille elämän oppiläksyjen opiskelu on luontevaa, sillä he kulkevat elämänvirrassa vastaan pyristelemättä. He ovat tiedostamattaan henkisiä ja elävät henkisiä aistejaan käyttäen varsin sujuvaa elämää, mutta he eivät näe näkymätöntä maailmaa. He tuntevat sen sisällään, sydämessään, ja se on tärkeintä.

Henkiset aistit voivat siis ilmentyä meissä monella tavalla, mutta niiden tarkoitus on aina ohjata meitä, tuoda tietoa siitä näkymättömästä joko tästä maailmasta tai toisesta, jota emme voi ihmisaistein havaita, ja käyttää kaikkea aistimaamme hyväntahtoisesti. Paras lähtökohta omien henkisten aistien harjoittamiseen ja tutkimiseen on siis se, että haluaa avautua Valon maailmalle ja vastaanottaa elämäänsä apua ja ohjausta, joko auttaakseen itseään tai muita. Silloin lähtökohdat tulevat sydämestä, ja onnistuminen on taattu omassa aikataulussaan. Sitä ei tulisi tehdä pelkästään egon mielenkiinnosta tai uteliaisuudesta, sillä silloin emme osaa todennäköisesti käyttää aistimaamme ja saamaamme tietoa oikein ja vastuullisesti. Vain henkinen kasvumme ja oman vastuumme ymmärtäminen suhteessa saamaamme informaatioon takaa meille pysyvät ja alati kehittyvät henkiset aistit, mutta myös sen totuuden, että työskentelemme todella Valon kanssa. Valon maailma ei koskaan anna meille tietoa, joka vahingoittaisi meitä tai paljastaisi meille oikotien onneen, vaan se auttaa meitä kohtaamaan elämän kasvun kautta.

Joko näet sen syyn, miksi ei ole tärkeää nähdä Valon maailmaa ja sen auttajia fyysisin silmin, vaan aistia, tuntea ja ymmärtää sydämensä kautta? Minä en näe enkeleitä, yksisarvisia tai keijuja fyysisin silmin, mutta se ei tarkoita, etteikö heitä olisi olemassa. Aistin heidän olemassaolonsa sydämeni kautta, ja sen vuoksi pystyn myös näkemään heidät elävästi sisäisillä silmilläni. Tunnen heidän läsnäolonsa, rakkautensa ja ilonsa, ja se on minulle tärkeintä – tieto siitä, että he ovat luonani ja apunani jokaisena hetkenä. Luotan heidän apuunsa ja ohjaukseensa, sillä he ovat ystäviäni Valossa. Minä ymmärrän heidän sanomansa sydämeni kautta, sillä se puhuu heidän kanssaan samaa rakkauden kieltä. Koska tarkoitusperäni ovat aina puhtaat ja pyyteettömät, voin kanavoida heidän apunsa myös muille tähän maailmaan. Minä olen yhtä heidän kanssaan, sillä olen ymmärtänyt, että en koskaan ole ollut erossa tuosta maailmasta. Se asuu aina sydämessäni, sielussani, ja jokaisessa kyyneleessä, jonka vuodatan heidän rakkaudellisen läsnäolonsa vallitessa. Rakkaus olkoon ainoa todisteeni Valosta.

Enkelein,

Sanna

#henkisetaistit #henkisyys #ego #rakkaus #sydän #selväaistit

Asset%208xxhdpi_edited.png

© 2021 Love from Anahata