Kuutamolla?


Jokaisella planeetalla, tähdellä ja taivaankappaleella on oma energiansa, joka vaikuttaa enemmän tai vähemmän eri vaiheissaan elämäämme ja olemukseemme. Kautta vuosituhansien on ihmiskunta tuntenut, ymmärtänyt ja kunnioittanut näitä energioita ja niiden vaikutuksia, sekä osannut mukautua niiden mukaisesti saaden niistä parhaan hyödyn osakseen. Olemme kuitenkin tiettyjä ammattikuntia lukuun ottamatta unohtaneet tämän perimätiedon, kadottaen sen siinä samassa sysäyksessä, kun olemme irrottautuneet tästä planeetasta ja sen luonnosta. Emme ymmärrä edes oman planeettamme energioita ja sen vaikutuksia itseemme, vaikka elämme sen iholla. Saati, että muistaisimme kauniin feminiinisen planeettamme sisarta, kalpeaa Kuuta, joka väsymättä ylistää ja ihannoi rehevää sisartaan niin paljon, että on päättänyt jäädä kiertämään sen pyöreää olemusta pieneksi ikuisuudeksi.

Kuun liikkeet, sen kiertorata ja eri vaiheet kasvuineen ja vähenemisineen vaikuttavat enemmän elämäämme ja omaan oloomme kuin ymmärrämme. Tiedämme Kuun ja Auringon välisestä painovoimasta ja siihen yhdistettävästä maapallon pyörimisliikkeestä johtuvat vuorovesien vaihtelut, mutta tietomme rajoittuukin sitten siihen koulussa opetettuun materiaaliin. Jos jokin voima saa luonnon käyttäytymään noin mullistavalla tavalla, miksi se ei vaikuttaisi ihmiseen? Ihminen on osa luontoa ja tätä kaunista planeettaamme, ja nuo valtavat planeettojen voimat, joiden keskellä eläminen on meille arkipäivää, olemme tyystin unohtaneet. Kehomme, mielemme ja sielumme ovat kaikki omilla tasoillaan yhteydessä näihin energian vaihteluihin, ja olemme niille alttiina – halusimme tai emme. Tutkimalla kuitenkin niiden olemusta ja vaikutusta itseemme, voimme saada arvokkaita oivalluksia ja löytää syy-yhteyksiä käytökseemme, tunne-elämäämme ja energisyyteemme.

Auringon energia on maskuliinista, joka edustaa aktiivisuutta ja toimintaa. Auringon paistaessa saamme usein asioita tehtyä, ja tunnemme olevamme täynnä virtaa – eikä syyttä, sillä sen energia ja vaikutus meissä on tarkoituksenmukaisesti aktivoivaa. Päivällä on työn ja tekemisen aika, joka tietää mielelle ja sielulle luovuuden ja ideoiden täytäntöönpanoa. Yö on levon ja passiivisuuden aikaa, jota taas feminiininen kuu edustaa. Se kääntää Auringon maskuliinisen polttavan valon käänteiseksi heijastaessaan sitä Maahan oman kylmän pintansa kautta. Yön aika on tunteellista ja herkkää, jolloin sielu puhuu ja keho lepää. Tämän luonnollisen yön ja päivän eron tiedämme, mutta voimme tarkastella sitä tällä tavalla hieman korkeammasta ja symbolisemmasta merkityksestä, ja löytää sen kautta yhteyden energiatasolla sieluumme, sekä mentaaliseen ja emotionaaliseen tasoomme. Vaikka näiden yhteyksille ja vaikutuksille omaan olemukseen ja elämään viittaisi kintaalla, ei se poista niiden olemassaoloa.

Kaunis ja feminiininen kuu on kautta aikain kiehtonut ihmistä, ja sen on tunnettu olevan yhteydessä johonkin syvään ja sielukkaaseen sisällämme. Kuun kiertokulkuun Maan ympäri, sen käydessä läpi vaiheet kasvusta puolikuun ja kuunsirpin kautta vähenemiseen, on perustettu useissa kulttuureissa ajan laskemista, mytologiaa ja symboliikkaa, sekä taidetta. Kuu puhuttelee mystisyydellään ja eläväisyydellään, sekä alati muuttuvalla luonteellaan. Sitä verrataankin luonteensa mukaisesti naiseuteen ja tunteellisuuteen, sillä usein maskuliiniset sielut ja energia, jota Aurinko edustaa, kokee tämän kuun feminiinisyyden liian arvaamattomana ja oikukkaana itselleen. Aurinko pysyy muuttumattomana ja joka puolelta samanlaisena, kun taas Kuu ei koskaan paljasta sille pimeää puoltaan. Siksi Kuuhun liitetään mystiikkaa ja salaperäisyyttä, jota myös jokainen feminiininen olento osaa ilmentää. Viisas ja viekas nainen ei koskaan paljasta kaikkea, vaan se säilyttää aina salaisuuksia hiljaisuudessaan.

Koska Kuulle on annettu tehtävä toimia Auringon maskuliinisuuden tasapainottajana heijastaen tuota elämän ylläpitävää voimaa itsensä kautta Maahan, vaikuttaa sen eri vaiheet joko valon lisääntyessä tai vähentyessä merkittävästi sekä planeettaan itseensä, mutta myös jokaiseen sen pinnalla elävään organismiin. Kuun eri vaiheet, joko sen valoisuus tai pimeys, heijastelevat ihmisen sielullista kehitystä ja sen vaiheita. Kuun valon lisääntyessä se heijastaa myös sieluun enemmän valoa, joka on tunteellista ja toivoa tuovaa, sekä ihmeitä manifestoivaa. Sen valon taas hiipuessa pimeyttä kohti, korostaa se vastaavasti mentaalisen puolen aspekteja. Mitä tahansa elämässä käykään silloin läpi, kun Kuu kasvaa tai vähenee, tulee sen vaikutukset joko kasvamaan ja täyttämään arjen ja ajatukset kokonaan, tai helpottamaan niitä väheten Kuun mukana. Myös tunteelliset reaktiot joko korostuvat saaden ihmisen yliemotionaaliseksi tai vastaavasti kääntyvän paatuneisuuteen, jolloin empaattisuus ja ymmärrys itseä ja muita kohtaan voivat olla hukassa.

Kasvavan Kuun aika on loistava ajankohta haaveilla ja uneksia tulevasta, runsaudesta, rakkaudesta ja onnesta. Silloin kannattaa kylvää uusia siemeniä ja suunnitella tulevaa. Lisääntyvä valo Kuun pinnalla manifestoi kasvullaan unelmat toteen antaen niille valtavan sysäyksen energiatasolla, sillä ne kasvavat aina Kuun jokaisen kierron mukana yhä suurempaan ja voimakkaampaan mittaan. Jos pitää mielensä myönteisenä ja luottavaisena tulevaan unelmoidessaan siitä kaikesta runsaudesta mitä elämäänsä haluaa, luo se unelmien ympärille ihmeitä manifestoivaa taikaa. Koska unelmien äärelle on kasvettava tuo Kuun lisääntyvä valo mukanaan myös loistavan mahdollisuuden henkiseen kasvuun, jota ilman unelmat jäävät vain ajatuksen tasolle. Sielu kasvaa aina unelmiensa mittaiseksi, jolloin se koko matkan ajan valmistautuu vastaanottamaan haaveksimansa asiat elämäänsä. Ei tosin ole syytä kantaa huolta siitä, että omat unelmat jäisivät saavuttamatta sen vuoksi, että ei osaa tai ei ole kiinnostunut Kuun energioiden hyödyntämisestä. Koska jokainen elää tuon kuun vaikutuksen alaisena, kuten myös kaikkien muidenkin planeettojen ja tähtien, toimii sen taika jokaisen kohdalla.

Tietoinen työskentely tosin tuo helpotusta moneen asiaan, sillä henkisten tasojen muutokset ja vaihtelut, joista Kuu vastaa, voivat saada paljon ymmärrystä sen liikkeitä seuraamalla. Kasvavan Kuun vaihe loistaa myös lisääntyvää valoa sieluun ja elämään, ja paljastaa pimeimmätkin nurkat. Noissa nurkissa asuvat kaikki piiloon lakaistut emotionaaliset kokemukset, surut, kivut ja haavat, jotka nousevat pintaan Kuun kelmeässä valossa. Kuun feminiininen valo katselee kuitenkin kaikkea myötätuntoisesti ja rakastavasti, ja se auttaa hyväksymään löydökset ja käsittelemään niitä armollisesti. Kaikki matalat tuntemukset ja muistot ovat esteinä sielussa unelmien tiellä, hidastaen henkistä kasvua ja etenemistä elämässä. Kuun valo auttaa parantamaan haavoja tuoden niille ymmärrystä. Tuo paranemisprosessi voi purkaantua itkuisuutena ja tunne-elämän ailahteluina, mutta se menee ohi täydenkuun vaiheen jälkeen. Täysikuun valo valaisee kirkkaudellaan kaikki tunteet ja muistot, antaen niille moninkertaiset voimat. Jos keskittyy suruun ja kipuiluun, tai vastaavasti kiitollisuuteen ja onnen tunteisiin, tulevat nuo kaikki kasvamaan ja nostattamaan pintaan elettäväksi joko suuren sisäisen kaaoksen ja epätoivon, tai selkeyden, autuuden ja tyytyväisyyden.

Täydenkuun ajan jälkeen kääntyy Kuu vähenemään päin, jolloin se tuo seuraavina päivinä mukanaan tasapainoa tunne-elämän epätasaisuuteen ja vie myrskyt mennessään. Vastaavasti onnellista vaihetta eläneelle se tuo lisääntyvää tyytyväisyyttä ja itsevarmuutta oman tien kulkemisessa. Kuun vähenevä vaihe on enemmänkin mentaalinen, ja silloin lisääntyvä pimeys sen pinnalla antaa vallan peloille ja rajoitteille, jotka pitävät majaa mielessä. Tuolloin on luonnollista tuntea ahdistuneisuutta, sillä kaikki elämän vastoinkäymiset tuntuvat saavan todellisuutta suuremmat mittakaavat ja saavat mielen helposti kiertämään kehää ongelmiensa kanssa. Uudenkuun aikaa lähestyvä vähenevä vaihe on kuitenkin helposti valjastettavissa omaksi edukseen, vaikka mielessä mylläisikin pelot ja epätoivo. Tuo vaihe nimenomaan paljastaa kaikki mentaaliset pelot ja rajoitteet siksi, että vähenevän Kuun energia voi auttaa niitä poistumaan lähestyessään uudenkuun aikaa. Jos osaa päästää kaikesta esiin nousseesta irti ja sallii sen poistua elämästään ja omasta olemuksestaan, on prosessi paljon helpompi ja itselle mieluisampi. Tietoinen työskentely Kuun energioiden kanssa on tässäkin vaiheessa helpottava tekijä, jos osaa rinnastaa omat tuntemuksensa syy-yhteyteen sen vaiheen kanssa. Kasvava pimeys Kuun pinnalla kehottaa myös lepäämään, sillä kasaantuneet mentaaliset ja emotionaaliset paineet suistavat herkän mielen ja kehon ajan myötä helposti raiteiltaan.

Uudenkuun aika ja sitä edeltävä vähenevä vaihe ovat suurta puhdistumisen aikaa. Silloin sielusta, mielestä ja kehosta riisutaan pois kaikki sellainen, mikä ei enää palvele seuraavassa vaiheessa tai pitkällä tähtäimellä. Kaikki tämä tarkoittaa, että henkistä kasvua on tapahtunut ja entisestä elämänvaiheesta ja minästä on kasvanut ylitse, jolloin on tarve avautua seuraaville, paremmin palveleville asioille. Jos vanhasta on vaikeaa luopua ja keskittyy vain menetyksen tunteisiin ja pelkoihin, tässä Kuun vaiheessa voi kokea rankkoja pelkotiloja ja sisäistä kamppailua. Mielen myönteisyys tulevasta kipeidenkin aikojen keskellä auttaa tässä työssä ja luottamuksen rakentamisessa siihen, että kaikki järjestyy ja jotain parempaa on luvassa poisannetun tilalle. Se minkä on mentävä, menee joka tapauksessa – piti siitä kiinni tai ei. Kun uudenkuun aika on ohitse ja valo Kuun pinnalla lähtee taas lisääntymään, tuo se jälleen toivoa elämään ja auttaa näkemään valonpilkahduksen tulevaisuudessa. Uusi kasvun aika lähtee jälleen käyntiin, ja mitä anteliaammin on antanut kaiken vanhan mennä menojaan, sitä puhtaammalta pöydältä uusi voi alkaa versoa elämään.

Kuun kiertokulun luonnollisuuden hyväksymisen ja ymmärtämisen kautta voi tarkastella itseään ja elämäänsä täysin uudessa valossa, sillä se vaikuttaa jokaiseen elävään organismiin maapallolla, mutta myös jokaisen sielullisella tasolla, kasvussa ja kehityksessä. Kuunkierto on suoraan verrannollinen omaan henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin, ja esimerkiksi päiväkirjan pitäminen seuraten Kuun vaiheita peilaten niitä omaan oloon ja elämään voi tuoda paljon ymmärrystä omista tunteista ja kokemuksista, sekä vireystasosta, iloisuudesta ja innokkuudesta. Jos tuntee itsensä itkuiseksi, yliemotionaaliseksi ja empaattiseksi, on hyvä tarkistaa kuunkierron vaihe ja merkitä se muistiin. Oman olon syyt ja seuraukset löytyvät usein Kuun energioista, jotka vaikuttavat jokaiseen hyvin yksilöllisesti sen hetkisen elämäntilanteen mukaan. Niitä voikin oppia ennustamaan, jolloin olossaan voi tuntea ennalta seuraavien Kuun vaiheiden seuraukset, kun katsoo sen valossa omaa elämäänsä. Myönteinen elämänasenne auttaa selviämään jokaisesta kierrosta, syklistä ja vaiheesta hieman helpommin. Kuun energiat ja sen vaikutukset meissä on asetettu toimimaan hyväksemme – ei meitä vastaan.

Enkelein,

Sanna

#Kuu #feminiinisyys #naiseus #energia #kuunkierto #täysikuu #uusikuu

Asset%208xxhdpi_edited.png

© 2021 Love from Anahata