Elämä ilman pelkoja


Miten eläisit, jos sinulla ei olisi pelkoja? Pelkoja, jotka liittyvät esimerkiksi rahaan ja sitä kautta perusturvaan, sekä yhteiskunnassa ja elämässä selviämiseen. Pelkoja, jotka puhuvat epäonnistumisen pelosta, joka lamaannuttaa sinut estäen edes yrittämästä uusia asioita, jotka mielesi teilaa mahdottomina ja tuottamattomina. Ihmisyyteen kuuluu luontaisesti useita erilaisia pelkoja, ja jokaisella on omat yksilölliset rajoitteensa, joilla estää itseään elämästä täysin omana itsenään ja toteuttaen elämänsä suunnitelmaa. Nuo pelot kertovat sinulle, että on paljon turvallisempaa pysyä omassa tutussa oravanpyörässä kuin yrittää mitään normeista poikkeavaa tai edes kuvitellakaan tutkivasi mitä on häkkisi ulkopuolella. Sinähän voisit epäonnistua ja joutua ojasta allikkoon, ja saattaa itsesi jopa arvostelun alaiseksi päätöksilläsi ja teoillasi, jotka voivat olla ennenkuulumattomia ja jopa järjettömiä ulkopuolisten silmissä. Kuitenkin aika ajoin mielesi valtaa haaveet paremmasta ja yllätät sydämesi kysymästä sinulta, mitä sinä todella elämältä haluat?

Pelkosi ovat mielen tuottamia rajoitteita tai kaikuja sielusta menneiden elämien tai lapsuuden kokemuksista, jotka rajoittavat sinua estäen elämästä koko potentiaalisi voimasta tässä hetkessä. Jokaisena hetkenä luot tulevaisuuttasi tunteillasi ja ajatuksillasi, ja voit itse päättää, annatko pelkojesi rajoittaa sinua luomasta itseäsi onnellisempaan elämään vai jäätkö pelkojesi vangiksi tyytyen vähempään kuin mitä ansaitset. Pelot, jotka tulevat sielustasi ovat peräisin kokemuksista, joita olet kohdannut usean elämän varrella niitä itseesi keräten, ja joita yhä kannat mukanasi kuin polttomerkkejä menneestä. Ne ovat muistoja, jotka muodostavat elämänkokemuksesi tässä hetkessä myönteisten kokemusten ohella. Siksi toimit luontevasti ja estoitta joidenkin asioiden parissa, koska sinulla ei ole epämieluisia kokemuksia sielussasi niihin liittyen. Noiden muistojen ollessa pelontäyteisiä tulee ne kaivaa esiin ja kohdata, käsitellä, puhdistaa ja vapauttaa, jotta ne poistuisivat pysyvästi palauttaen jokainen osan sielusi todellisesta voimasta. Silloin saat vahvemman yhteyden sydämeesi, joka on aina rohkea ja tulevaan luottavainen.

Mielesi tuottamat pelot perustuvat myös osittain tämän elämäsi kokemuksiin ja sellaisiin tilanteisiin, jotka ovat traumatisoineet sitä saaden mielesi sulkeutumaan näiden kokemusten tuottamien tunteiden ja mielikuvien johdosta. Mielesi voi pelätä tulevansa jälleen satutetuksi, petetyksi ja hyväksikäytetyksi, ja sulkee siksi peloissaan kaikki sellaiset mahdollisuudet, jotka se menneiden kokemusten muistin mukaan on kokenut ahdistaviksi ja traumatisoiviksi. Mieli pyrkii näin suojelemaan itseään, ja tämä on varsin luonnollinen ja hyväksyttävä puolustautumismekanismi, joka jokaiseen ihmiseen on asennettu. Mielen pelkojen ja ennakkoluulojen tulevasta ei saisi antaa kuitenkaan hallita sielua ja sen etenemistä elämässä, ja onneksi meillä on paljon keinoja mielen esteiden, rajoitteiden ja pelkojen purkuun, sekä traumaattisten ja ahdistavien kokemusten käsittelyyn ja niistä vapautumiseen parantumisen kautta. Kaiken avain on tietoisuus peloista ja tietoinen mielenhallinta, jonka avulla jokainen voi tulla oman elämänsä hallitsijaksi ylitse oman mielensä kesyttäen sen palvelemaan sielua ja sydäntä.

Sielu on suurempi ja mahtavampi kuin yksikään mielen pelko, ja tämän valtasuhteen ymmärtäminen ja sen kääntäminen voi tapahtua yhdessä oivalluksessa. Koko elämänsä suunnan ja oman olemisensa voi muuttaa jokaisena hetkenä ymmärtäen, että sielussa asuu ohjelmoituna kaikki mahdollisuudet siihen mistä haaveilemme, ja että mielen tuottamat pelot ja menneisyyden kokemukset eivät ole todellisia esteitä. Jos mielemme pystyy kuvittelemaan esteet eteemme, pystyy se myös purkamaan nuo esteet myönteisin ajatuksin ja mielikuvin. Tämä on yksi pelkojen purkamisen ja mielenhallinnan hienouksista, mutta siitä täytyy olla tietoinen, jotta sitä voi alkaa käyttää edukseen. Se vaatii henkistä vahvuutta, rohkeutta ja itsevarmuutta, joka kasvaa helposti jokaisen myönteisen ajatuksen ja mahdollisuuden antamisen turvin. Vain tutkimalla itseään ja omia pelkojaan niistä voi tulla tietoiseksi, samaten kuin niiden aiheutumisen alkuperästä. Monet pelot ovat täysin perusteettomia, jotka saattavat paljastuessaan jopa herättää hilpeyttä, kun taas joillakin on perusteltu ja vakava syy. Kummassakin tapauksessa on kuitenkin mahdollista vapauttaa itsensä niistä.

Monet pelkomme ja rajoitteemme ovat saaneet alkunsa lapsuudesta ja kasvatuksestamme. Monet vanhemmat ja kasvattajat siirtävät omia pelkojaan ja uskomuksiaan ihmisen elämästä ja tavoista jälkikasvulleen tiedostamattaan, ja kertovat miten he tai yhteiskunta odottaa lapsen elävän elämäänsä. Lapsen mieli on herkkä ja avoin ulkoisille vaikutteille, ja se imee itseensä helposti nämä itsensä ulkopuolelta tulevat uskomukset ottaen ne ainoina totuuksina. Jo hyvin varhaisessa iässä muodostunut tietynlainen maailmankuva ja elämänkatsomus ovat usein meille ulkoa asetettuja, jotka eivät vastaa omaa totuuttamme elämästämme ja ennen kaikkea meistä itsestämme. Vanhemmat muodostavat lapsestaan kuvan ja kohtelevat häntä tämän mallin mukaan, joka perustuu heidän omaan elämänkokemukseensa ja sitä kautta saatuun perspektiiviin itsestään ja lapsestaan. Näin vanhemmat laittavat kiertoon omia kokemuksiaan ja totuuksiaan elämästä lapselle sen sijaan, että kehottaisivat ja kannustaisivat lasta itse selvittämään, kuka hän todellisuudessa on ja muodostamaan sitä kautta terveen ja tasapainoisen olemuksen, joka perustuu hänen omaan perspektiiviinsä ulkoisten uskomusten sijaan.

Kun alamme purkamaan itsestämme kaikkia näitä olemuksemme sisältämiä pelkoja ja rajoitteita, sekä oman elämäntotuutemme vastaisia uskomuksia, voimme lopulta löytää oman todellisen olemuksemme sielutasolla. Voimme oppia erottamaan mielen äänekkäät tuotokset sydämen hiljaisista kuiskauksista, ja antamaan ohjat sielullemme, joka on peloton. Silloin alamme toteuttaa omaa elämänsuunnitelmaamme sen sijaan, että miellyttäisimme toisia tai haluaisimme vastata jotain ulkoista kuvaa ihmisestä ja täydellisestä elämästä. Voimme toimia omaksi parhaaksemme ja elää oman totuutemme mukaista elämää, ja saavuttaa pysyvän onnen ja ymmärryksen siitä, että kaikki minkä pystymme kuvittelemaan, me voimme myös saavuttaa. Kun pelkomme ja rajoitteemme sulavat tieltä vapauttaen meidät, on tie avoin kulkea aina tähtiin saakka! Miten siis eläisit, jos sinulla ei olisi pelkoja?

Enkelein,

Sanna

#sydän #pelko #vapautuminen #parantuminen

20210524_121407.jpg

© 2021 Love from Anahata