Jokaisella on yhteys enkeleihin


Jokaisella maapallolle inkarnoituneella sielulla on alkuperä Valon maailmassa. Myös sinut on luotu Alkulähteen suuresta rakkaudesta, ja Jumala on asettanut sielullesi tärkeän henkisen tehtävän. Sinut luodessaan on Luojasi antanut palasen itsestään ja siksi teidän välillänne on aivan erityinen, uniikki yhteys. Tuo yhteys ei katkea ikinä, sillä sinä et koskaan voisi tehdä mitään sellaista, joka irrottaisi sinut Luojastasi. Hän on sinun kotisi ja alkuperäsi Valossa.

Kun Jumala loi sinut, asetti Hän erityisen henkisen ja rakkaudellisen aikomuksen synnyttää jotain ainutlaatuista ja yksilöllistä. Hän asetti sinulle henkisen tavoitteen kasvaa rakkaudessa, ja kasvaa erilaisten kokemusten kautta kartuttaen tietoa Alkulähteelle. Hän ei laskenut kaunista ja rakasta lastaan Universumiin vaeltamaan yksin, ja siksi Hän loi myös rinnallesi suojelusenkelin. Suojelusenkelisi on luotu vain sinua varten, suojelemaan ja opastamaan sinua, eikä hän ole milloinkaan jättänyt sinua yksin.

Alkuperäinen kotisi on Valon maailmassa muiden sielujen ja Jumalan luona. Vaikka olet valinnut inkarnoitua ihmisen kehoon fyysiseen maailmaan, kauas korkeammista ulottuvuuksista, olet silti osa tuota Valon maailmaa. Maapallosta tuli kotisi syntymäsi jälkeen, mutta se ei koskaan irrota sinua yhteydestäsi Valoon. Tuo yhteys säilyy ulottuvuuksien välisestä erosta huolimatta, joskin hieman hämärtyneenä tai kokonaan mielen unhoittamana.

Koska matka läpi fyysisen elämän on täynnä haasteita ja valintatilanteita, on Jumala asettanut ihmiselle oppaiksi suuren joukon enkeleitä, jotka palvelevat sinua suurella rakkaudella ja pyyteettömyydellä. Enkelit ovat Jumalan palvelijoita, ja sinun sielusi ollessa jumalaista alkuperää, ovat he velvollisia auttamaan ja opastamaan sinua aina kun sen vapaalta tahdoltasi sallit. Enkelten tarkoitus on tukea henkistä kasvuasi, ja he auttavat aina tavalla, joka takaa sielullesi sen tarvitseman kehityksen.

Enkelit ovat kuin ystäviäsi Valon maailmassa, alkuperäisessä kodissasi. He ovat aivan yhtä läheisiä kuin ystäväsi, läheisesi, perheesi ja sukulaisesi tässä fyysisessä ulottuvuudessa, vaikka et pysty näkemään heitä silmilläsi. Enkelit ovat aina paikalla, vain pyynnön päässä kannustamassa, lohduttamassa, tuomassa valoa ja toivoa elämääsi, sekä tarjoamassa apuaan valintatilanteissa ohjaten parhaiden lopputulosten äärelle. Heidän apunsa on aina luotettavaa ja rakkaudellista.

On syntymäoikeutesi elää enkelten ympäröimänä heidän palvellessaan sinua, mutta omassa päätäntävallassasi, sallitko heidän auttaa ja opastaa sinua korkeammista ulottuvuuksista käsin. Jos elät vastaanottavaisena ja sydän avoimena, kiitollisena elämää kohtaan ja iloisena, on enkelten läsnäolo ja apu elämässäsi taattu. Jumala loi enkelit puhtaasta rakkaudesta auttamaan sielujen matkaa läpi erilaisten elämien ja kokemusten, ja sinun rakkautesi elämää kohtaan vetää enkelten rakkautta puoleensa.

Yhteyttä enkeleihin voi kehittää ja avata helpoin keinoin, ja niistä tärkein on oman sydämen avaaminen. Vasta kun sydämesi on vastaanottavainen heidän kosketukselleen ja avulleen, voivat he saapua elämääsi. Iloisuus ja kiitollisuus ovat myös magneetteja, jotka vetävät enkeleitä puoleensa, sillä silloin sielusi valo ja rakkaus suorastaan säkenöi, ja enkelit eivät voi vastustaa tuota kauneutta! Silloin kohoat ulottuvuuksissa korkeammalle ja lähemmäs enkelten taajuuksia, jolloin yhteistyönne helpottuu.

On vain omasta itsestäsi kiinni, sallitko enkelten auttaa sinua. Oma yhteytesi Jumalaan ja valoon, sieluusi ja sydämeesi ovat avaimia, jotka ovat vain omissa käsissäsi ja omassa päätäntävallassasi, miten niitä käytät. Jos sallit heidän tulla elämääsi, on heille myös annettava tilaa toimia. Enkelit pyytävät sinulta kärsivällisyyttä ja luottamusta, sillä vaikka heillä on lupa tehdä ihmeitä ja käyttää Jumalan armoa, ne harvoin tipahtavat suoraan syliisi Taivaasta.

On sinun vastuulla tehdä oma osuutesi ja antaa enkeleille työrauha tehdä omansa. On myös oltava valmis kasvamaan ja astumaan ulos mukavuusalueelta, sillä enkelten tehtävä on nimenomaan tukea henkistä kasvuasi ja sielusi kehitystä. He eivät koskaan tuo egollesi hetken helpotusta, sillä se taannuttaisi ja latistaisi kasvun kokemuksen ja annin. He työskentelevät sydämesi kautta, joka on aina rohkea ja luottavainen.

Enkelein,

Sanna

#enkeli #enkeliyhteys #Valonauttajat #Alkulähde

20210524_121407.jpg

© 2021 Love from Anahata