Uskotko karmaan?


Olet varmasti kuullut karmasta. Monet kohauttavat sille olkaansa, uskoen sen olevan vain urbaani legenda tai mysteeri, jonka vaikutuksesta ja seuraamuksista meitä muistutetaan kohdatessamme elämässämme epäonnea ja vastoinkäymisiä. Karma on henkinen laki, joka toimii niin hyvässä kuin pahassa – se on armoton ja lahjomaton. Se toimii kaikessa, kaikkialla ja löytää meistä jokaisen, sillä Universumissa ei ole salaisuuksia. Jokainen sana ja teko rekisteröidään sielusi arkistoihin, ja tullaan sovittamaan ja tasapainottamaan tässä tai seuraavassa elämässä. Karma siis sitoo meitä moniin oppiläksyihimme ja ohjaa elämäämme sielunsuunnitelman mukaisesti. Karma on velkaa, joka on maksettava.

Kaikki henkiolennot ovat henkisten lakien alaisuudessa, vaikka olisivat inkarnoituneena fyysiseen ruumiiseen. Sielumme on henkiolento, joka on oppimassa elämää ihmisruumiissa tällä planeetalla. Olemme siis kahden eri maailman lakien alaisuudessa, ja tämä luo elämäämme monenlaisia haasteita. Henkiset lait ohjaavat sielumme kehitystä ja sen myötä elämämme kulkua maan päällä, mutta fyysinen maailma asettaa omat rajoitteensa tuoden oman mutkansa matkaan. Näistä rajoitteista meidän tulisi vapautua ymmärtämällä, että olemme rajattomia henkiolentoja, jotka omilla valinnoillaan ja ajatuksillaan luovat todellisuutensa tässä fyysisessä ulottuvuudessa. Henkinen kasvu on ainoa tavoitteemme – ei materian haaliminen.

Myönteiset ajatukset ja teot toisia ihmisiä, eläimiä ja luontoa – kaikkea elollista kohtaan – luovat positiivista karmaa, kun taas toisten vahingoittaminen ja vääryyksien tekeminen henkisesti ja fyysisesti luovat negatiivista karmaa. Ihmisyys luo omat raaminsa sille, miten helppoa tai vaikeaa meidän on valita vaihtoehtojen väliltä. Mikäli sielu on henkisesti tarpeeksi kehittynyt ja ohjaa ihmistä, sen on helpompi valita sanat ja teot jotka luovat hyvää ympärilleen. Jos taas henki on nukahtanut syvälle ihmisyyden uneen ja ego hallitsee elämää, se on alttiimpi fyysisen maailman houkutuksille ja voi helposti luoda itselleen negatiivista karmaa omaa etuaan tavoittelevilla valinnoilla. Kaikessa pitäisi pyrkiä valitsemaan aina kaikkia palveleva ja kehittävä ratkaisu – oman edun tavoittelu muiden kustannuksella luo sielulle puhdistettavaa karmaa.

Karman puhdistamiseen ja tasapainottamiseen ei ole yksiselitteistä keinoa. Henkiset lait ovat niin moniulotteiset, että emme pysty täysin ymmärtämään ihmismielellä niiden toimintaa. Tiedämme varmaksi vain sen, että niiden toiminta on ehdotonta. Jos olemme tehneet vääryyksiä muita kohtaan menneissä elämissä, luotu karma tasapainotetaan ja puhdistetaan seuraavissa. Kaikista karmisista teoistaan joutuu vastaamaan Karman Valtiaille, jotka pitävät kirjaa sielun hyvistä ja pahoista teoista. Mistään teoistamme ei kuitenkaan rankaista – se ei ole Jumalan tapa kasvattaa ja opettaa sielua. Me olemme oppimassa rakkaudessa. Kaikki tekemämme hyvä palkitaan meille seuraavan elämän suunnitteluvaiheessa, kun valitsemme kulisseja elämämme teatterille ennen inkarnoitumistamme fyysiseen ruumiiseen. Myös kaikki se vääryys jota olemme muille tehneet, kääntyy meille oppiläksyiksi seuraavaan elämään. Karman laki ohjaa merkittävällä tavalla sielumme kehitystä – se määrittelee meille siunauksemme ja oppiläksymme.

Monet ihmissuhteemme ovat karmisia. Jokainen muistaa eletyiltä vuosiltaan niitä ihmisiä, jotka opettivat meille karvaan kalkin kautta läksyn, jonka muistamme aina. Se muokkasi elämänkatsomustamme tai käyttäytymistämme merkittävällä tavalla, ja opetti meille aina jotain. Tällaiset tapaukset ovat negatiivisen karman aiheuttamia, joita olet tässä elämässä puhdistamassa. Kyseinen oppiläksy on sielusi itselleen valitsema, sillä se on tehnyt vääryyttä tuota toista sielua kohtaan jossain menneessä elämässä. Karmiset suhteet menneistä elämistä tasapainotetaan ja puhdistetaan – tilit sielujen välillä tasataan. Kun oppiläksyt kyseisen sielun kanssa on käyty läpi, karmisesta suhteesta vapaudutaan ja menneisyyden kahleet putoavat kummankin harteilta. Suhteen voi jättää taakseen ja siirtyä elämässä eteenpäin.

Hyvät tekomme – luodessaan positiivista karmaa sielumme arkistoihin – saavat meille aikaan siunauksia. Jokaisella meistä on myös niitä ihmissuhteita, jotka antavat meille syvempää sydämen tyydytystä. Tunnemme saavamme elämäämme positiivista sisältöä, josta olla kiitollisia ja tunnemme ilon ja rakkauden lisääntyvän elämässämme näiden ihmissuhteiden myötä. Tällaiset ihmissuhteet on luotu hyvistä sanoista ja teoista – rakkaudesta – menneissä elämissä. Nämä sielut haluavat tukea ja kannustaa toisiaan läpi useiden elämien, ja valitsevat siksi inkarnoitua toistensa läheisyyteen kerta toisensa jälkeen. Hyvin monet ovat toisilleen sielunkumppaneita. He voivat olla sydänystäviä, erityisen läheisiä perheenjäseniä tai sukulaisia, sekä romanttisissa parisuhteissa kohtaavia sieluja.

Karma ei vaikuta pelkästään ihmissuhteissamme. Se luo meille myös kulissit ja lähtökohdat seuraavaan elämäämme. Jos teemme rikoksia ihmisyyttä tai luontoa vastaan tässä elämässä, se kääntyy opiksemme seuraavaan elämään. Jos siis riistämme hengen joltain ihmiseltä, tai hallitsemme ja manipuloimme heitä, tulemme vastaamaan teoistamme ja usein kokemaan vastaavaa seuraavassa elämässä. Teon toteuttajana on silloin tuo sielu, jota kohtaan teimme vääryyttä – osat vaihtuvat. Emme voi valita parempaa tai huonompaa kuin mitä ansaitsemme, vaan saamme juuri ne lähtökohdat seuraavaan elämään, jotka sielumme kehitys ja sen luoma karma ansaitsee. Päämääränä on pyrkiä elämään tietoisesti ja valitsemaan kaikessa aina hyvä, jolloin sielumme keräämä karma on aina positiivista.

Karma ei ole vain henkilökohtainen velkamme, vaan se ulottuu paljon laajemmalle - suvulla, yhteisöllä, kaupungilla ja valtiolla on oma karmavelkansa. Joidenkin sukujen, valtioiden ja uskontojen historia voi olla sotaisa ja verinen. Moni ihminen on menettänyt henkensä vainojen ja aatteellisten erimielisyyksien vuoksi. Kaikki tällainen menneisyys painaa karmavelkana yhteisön niskassa, ja sitä voidaan puhdistaa jopa vuosituhansien ajan. Myös maapallolla on oma karmansa, ja jokainen meistä on puhdistamassa myös sitä omassa elämässään. Ei siis riitä, että suoriutuu omista oppiläksyistään henkilökohtaisella tasolla, sillä ne vaikuttavat aina suuremmassa mittakaavassa myös kollektiivisesti. Koko ihmiskunnan historian ajan olemme luoneet maapallolle enemmän negatiivista kuin positiivista karmaa, ja olemme nyt tekemässä mittavaa ja ennennäkemätöntä puhdistustyötä koko planeetalle.

Ihmiskunta ja Maa-planeetta ovat nyt ylösnousemuksen polulla. Karman kannalta tämä tarkoittaa sitä, että tässä elämässä luomasi karma pyrkii puhdistautumaan mahdollisimman pian – jopa jo seuraavassa hetkessä. Karmaa ei enää kirjata seuraavan elämän varalle, mikäli sielusi on valinnut ylösnousemisen korkeampiin ulottuvuuksiin planeetan mukana. Koska et tule jättämään fyysistä ruumistasi kuoleman kautta, vaan sielusi ja ruumiisi yhdistyvät valoksi. Et siis enää tule inkarnoitumaan uuteen elämään syntymän kautta, vaan sielusi jää elämään henkenä henkimaailmaan. Sielusi arkistot puhdistetaan ja tasapainotetaan täysin ennen ylösnousemustasi, ja kaikki jäljellä oleva karma poistuu.

Karmaa ei tarvitse pelätä. Se on laki, joka on luotu pitämään sielumme henkinen kasvu liikkeessä. Karman laki ei hallitse sinua, vaan ohjaa sieluasi eteenpäin ja opettaa valitsemaan kaikessa lopulta aina hyvän ja kaikkia palvelevan vaihtoehdon. Elämällä tietoisesti lain toiminnan ja vaikutukset ymmärtäen, voi muuttaa elämänsä suunnan ottaen haltuunsa oman elämänsä herruuden. Tutkimalla myös muita henkisiä lakeja tiedostaen, että niistä jokainen toimii myös sinun kohdallasi, voit alkaa houkuttelemaan elämääsi loputtomasti runsautta ja rakkautta. Voit opetella käyttämään henkisiä lakeja hyväksesi ja ymmärtämään, miten niistä jokainen on luotu tueksemme ja palvelemaan meitä – henkiä.

Enkelein,

Sanna

#karma #Karmanlaki #henkisetlait #sielunvaellus #elämänhallinta #ajatukset #ylösnousemus #ihmisyys

20210524_121407.jpg

© 2021 Love from Anahata