Egon illuusio


Tunnistatko sen pienen äänen sisälläsi, joka toistuvasti yrittää rajoittaa unelmiasi ja hallita tekemisiäsi? Sen pienen pelon ja epäilyksen, joka kuiskii korvaasi varoituksen sanoja, saa sydämesi hakkaamaan paniikissa ja palleasi supistumaan epämiellyttävästi? ”Älä edes yritä, et onnistu kuitenkaan! Ei mennä tuonne, siellä on jotain tuntematonta ja uutta, jonka kohtaaminen on pelottavaa. Ollaan vaan tässä ihan hiljaa, eikä tehdä mitään tulevaisuuden eteen - juuri tässä on hyvä ja turvallista olla.” Olet tavannut egosi. Tuon pienen ja pelokkaan sisäisen lapsesi, joka ei halua kasvaa ja kehittyä rohkeaksi, itsenäiseksi aikuiseksi. Ego on mielesi tuotosta, joka pahimmillaan estää henkisen kasvusi ja sielusi kehityksen tässä elämässä. Ego on tunnistettava ja opittava hiljentämään. Sen ylivallasta on otettava niskaote ja kesytettävä se palvelemaan isäntäänsä. Sieluasi.

Mieli ja sielu tekevät matkaa yhdessä – toinen ei voi olla olemassa ilman toista. Parhaimmillaan ne toimivat yhteistyössä toinen toistaan palvellen, yhdessä läpi elämän kulkien ja kasvaen. Niiden täydellinen suhde perustuu käytännössä tunteen ja järjen tasapainoon, jonka voi saavuttaa oppimalla hallitsemaan egoaan; omia ajatuksiaan ja tunteitaan. Ulkoinen maailmamme – se miten koemme elämämme kaikki tilanteet ja tapahtumat – on heijastusta sisäisestä maailmastamme. Mielemme luo ajatuksemme ja tunteemme, ja jos pystymme valitsemaan ne tietoisesti, voimme hallita omaa elämänkokemustamme ja siten suoraan vaikuttaa elämänlaatuumme. Mielemme tuotokset aktivoivat vetovoimanlain, joka vetää puoleemme lisää sitä, mitä sisäisesti koemme. Vetovoimanlaki on henkinen laki, jonka alaisuudessa Universumin energiat toimivat magneetin lailla, ja jokainen henkinen olento on sen vaikutuksen alainen. Halusimme tai emme – se toimii. Emme voi taistella vastaan.

Mielen tietoisella hallinnalla, ajatustensa ja tunteidensa valitsemisella voi muuttaa elämänsä. Kun ymmärrämme, että oli tilanne ympärillämme mikä tahansa, voimme itse valita miten siihen reagoimme. On helppoa vastata vihaan sitä ruokkien vihalla, suruun myötätuntoisesti surulla, tai iloon ja nauruun yhtymällä onnellisuutta lisäten. Kaikki mitä koemme, kasvaa niin sisäisesti kuin ulkoisestikin. Me luomme ajatuksillamme oman maailmamme. Voimme aina - joka hetki - päättää miten reagoimme energioihin ympärillämme ja vaihtaa perspektiiviämme, mikäli ymmärrämme voivamme tehdä sen valinnan. Sillä hetkellä kun päätät muuttaa ajatustesi suuntaa, ulkoinen maailmasi muuttuu. Mikään tai kukaan ei aseta meille rajoitteita oman elämämme kokemuksesta kuin oma mielemme. Mielemme luoma ego uskottelee elämän vain tapahtuvan meille kuin uhreille, vaikka todellisuudessa luomme itse oman todellisuutemme omilla ajatuksillamme.

Myönteiset ajatukset auttavat näkemään ympärilläsi kauneutta, hyvyyttä ja iloa mieltä ylentäen. Koska sisäinen maailmasi kukkii kauniisti ja voit tuntea kiitollisuutta elämää kohtaan, vedät puoleesi lisää korkeavärähteisiä ja kiitollisuutta lisääviä asioita. Kielteiset ja matalat ajatukset kuten pelko, viha ja kateus kasvavat sisälläsi ja alat näkemään ja kokemaan ainoastaan näitä asioita ympärilläsi. Se mihin kiinnität ajatuksesi, kasvaa houkutellen luokseen lisää samankaltaista energiaa. Oppiessaan hallitsemaan mieltään, ihminen voi kirjaimellisesti muuttaa elämänsä suunnan. Ymmärtäessään toimiessaan henkisten lakien alaisuudessa, voi niitä alkaa käyttämään tietoisesti hyödykseen valitsemalla omat ajatuksensa ja tunteensa joka hetki. Egon luomasta illuusiosta ja uhriasetelmasta voi vapautua ja tulla tietoiseksi omasta luomisvoimastaan.

Tyyneys ja mielenrauha asuu meissä jokaisessa. Se on syvin olemuksemme ja tila, jonka jokainen voi saavuttaa hiljentämällä egonsa äänen. Tuohon tilaan on ensiarvoista pyrkiä, mikäli mielii hallita elämäänsä ja säilyttää tasapainonsa. Ymmärtämällä että ego on ääni, joka lakkaamatta pulputtaa uusia ajatuksia tietoisuuteesi, sitä voi oppia hallitsemaan. Egoa täytyy kuunnella ja ymmärtää, lohduttaa kuin pientä lasta joka pelkää. Se täytyy hiljentää rakkaudella, kertomalla sille kaiken järjestyvän ja että pelko on turhaa. Jos egon valta kasvaa ja saa yliotteen sielusta, ihminen alkaa elää pelossa. Silloin egon pelko ohjaa valintojamme ja emme uskalla astua epämukavuusalueelle, jolla kasvu tapahtuu. Sielumme on rajaton, peloton ja haluaa kasvaa henkisesti loputtomasti itseään tutkien. Ainoa rajoitteemme on egomme luoma illuusio epäonnistumisen pelosta ja fyysisen maailman rajallisuudesta – sielu ymmärtää olevansa rajaton henki ja luovansa joka hetkessä itse itsensä ja maailmansa. Egon voi valjastaa palvelemaan tuota luomisvoimaa, kunhan sen saa ensin vakuutetuksi siitä, että mitään pelättävää ei ole. Ego on siis hyvä renki, mutta huono isäntä.

Ego on siis mielen luoma illuusio ihmisyydestä ja todellisuuden rajallisuudesta. Egon elämänkokemus perustuu viiteen ihmisaistiin, ja kaikki mitä se ei pysty näiden aistien havainnoimana selittää – ei ole olemassa. Sielu kommunikoi kuudennen aistimme – intuitiomme kautta – ja sen sanatonta ääntä viisi aistiamme ei voi selittää. Egomme siis kieltää kuudennen aistimme olemassaolon ja ohjauksen jota sitä kautta saamme sielultamme ja henkimaailman auttajilta. Intuitiomme on henkinen aisti, jota mielemme voi kuitenkin kouluttaa kuuntelemaan ja opettaa sen luottamaan saatuun tietoon. Koska ego ei voi ihmisaistein selittää intuition ääntä, se kyseenalaistaa sen leimaten kaiken mielikuvituksen tuotteeksi. Mutta juuri mielikuvituksemme on maailma, jonka kautta olemme yhteydessä sieluumme ja todelliseen henkiseen olemuspuoleemme.

Egoa voi oppia hallitsemaan ja hiljentämään meditoimalla, erilaisilla harjoituksilla tai tietoisella elämisellä hetkessä, jolloin ymmärtää valitsevansa itse ajatuksensa ja sitä kautta reagointinsa ulkoiseen maailmaan. Kun mielen saa hiljaiseksi – henki alkaa puhua. Kaikessa mielen rauhallisuudessa ja tyyneydessä kuulemme sisäisen äänemme ja ymmärrämme olevamme osa suurempaa kokonaisuutta. Saamme varmuuden, että on olemassa paljon laajempi maailma kuin mitä pystymme ihmisaistein havaitsemaan ja alamme tutkia tarkemmin sisäisiä löydöksiämme, jonka tunnistamme oikeaksi ihmisyyden ja egon äänen alta. Vaimennettuamme egomme, saamme yhteyden sieluumme ja voimme alkaa elämään tietoisesti sen kautta. Sielumme tietää, että siitä pidetään huolta joka hetki, ja että sillä on suunnitelma jota se on täällä toteuttamassa. Tuota suunnitelmaa voi lähteä luomaan todeksi sielun opastuksella, sillä sielu ymmärtää olevansa todelliselta olemukseltaan rajaton ja peloton henki. Ihmisyys on vain uni, johon inkarnoiduttuaan sielu voi jäädä egonsa vangiksi. Tuosta mielemme vankilasta meidän täytyy vapautua.

Enkelein,

Sanna

#ego #sielu #sielunvaellus #ihmisyys #mielenhallinta #meditointi #elämäntehtävä #jälleensyntyminen

Asset%208xxhdpi_edited.png

© 2021 Love from Anahata