Jumalallinen suunnitelma


Tiedämme kaiken sen mitä yhteiskunta opettaa ihmisen syntymästä ja kuolemasta, sekä näiden kahden suuren tapahtuman välissä kuljettavasta ajanjaksosta, jota elämäksi kutsutaan. Tiedämme mitkä ovat velvollisuutemme yhteiskunnassa ja siitä, miten ihmisen elämän kuuluu oppikirjan mukaan edetä. Ja me etenemme tällä annetulla kaavalla, rakentaen elämämme perustan oletukselle ihmisen toiminnasta ja matkasta kehdosta hautaan uskossa, että meillä on vain tämä elämä. Tuolla matkalla joudumme myös haasteisiin ja valintatilanteisiin, jotka ohjaavat kulkuamme vieden meitä eri suuntiin. Aina tie ei ole mieluinen kulkea, mutta lopulta selviydymme haasteista tavalla tai toisella ja jokainen kokemus kasvattaa meitä ihmisenä. Joskus katsomme taaksepäin ja toivomme voivamme palata takaisin hetkeen, jolloin teimme valinnan joka johdatti meidät eteenpäin, sillä olisimme jälkiviisaana halunneet valita toisin. Tosiasiassa et olisi voinut valita toisin.

Ihminen on henkinen olento, jonka sielu on palanen Jumalaa. Sielumme on luotu alkulähteestä, Jumalasta; puhtaasta rakkaudesta ja valosta. Ihmisyyden takana olemme kaikki samanlaisia ja samanarvoisia, vaikka ulkoinen olemuksemme erottaa meidät. Olemme silti kaikki ihmisinä ja sieluina yhtä arvokkaita, ja meitä rakastetaan ja autetaan tasapuolisesti verhon toiselta puolen, sieltä missä kukaan ei ole toista parempi. Henkimaailmassa ei ole arvojärjestystä maallisten määreiden mukaan; siellä ei arvioida ammattia tai siviilisäätyä, koulutusta tai ulkoisia piirteitä. Jokaisen sielu on kaunis ja arvokas, onhan alkuperämme pinnan alla sama. Tärkeintä kaikessa on henkinen kasvu ja sielun kehitys, rakkaudessa ja autuudessa eläen.

Me emme voi erottaa itseämme Jumalasta ja henkimaailmasta; me olemme osa sitä kaikkea, me olemme henkiä, sieluja. Olemme tulleet suorittamaan omaa tehtäväämme tehden tietoisen valinnan inkarnoitua Maa-planeetalle kokemaan elämää ihmisruumiissa; päättäneet syntyä valitsemillemme vanhemmille, juuri oikeaan aikaan ja paikkaan, täydellisten olosuhteiden vallitessa, tumman tähtitaivaan alle. Kukaan ei ole syntynyt tänne vahingossa. Olemme valinneet kaiken ennalta, suunnitelleet elämämme kulun ja tärkeät etapit polkumme varrella. Kaikki elämän pienet ja suuret haasteet ovat meille ennalta järjestettyjä tilaisuuksia kasvaa ja oppia henkisyyttä, laittaa asiat tärkeysjärjestykseen ja uuteen perspektiiviin, antaa uusi mahdollisuus parantaa elämämme ja itsemme. Taito on nähdä elämän kaaoksen keskellä valo, toivo, ja lupaus paremmasta tulevaisuudesta ja kulkea sitä kohti. On haluttava kasvaa ja kehittyä, eikä jäädä tuleen makaamaan.

Me olemme valinneet syntyä muutoksen aikaan, suorittamaan erityistä tehtävää; tehtävää jollaista missään universumissa ei ole aiemmin yritetty. Me olemme mukana kohottamassa maapallon värähtelyitä, puhdistamassa Äiti Maata traumoista ja vapauttamassa ihmiskuntaa vallanpitäjien, rahan, ja sen luoman systeemin orjuudesta. Osa meistä on pioneereja, jotka ovat täällä raivaamassa tietä muutokselle ja näyttämässä suuntaa jumalallisen suunnitelman mukaisesti, avaten planeetan energioita ja ihmisten sydämiä rakkaudelle. Toiset taas ovat muuntamassa ja maadoittamassa energiaa, jota korkeavärähteiset ja puhtaat, karmattomat sielut tällä hetkellä tuovat mukanaan planeetallemme syntyessään. Maahan on tällä hetkellä inkarnoituneena paljon sieluja, joilla kaikilla on tänne syntyessään ollut halu tarjota itselleen ainutlaatuinen mahdollisuus kasvaa. Kaikilla meillä on oma tehtävä ja osuutemme hoidettavana, ja saamme loputtomasti apua, tukea ja jumalallista ohjausta henkimaailmasta. Elämäntehtävämme on monitahoisempi ja merkityksellisempi kuin osaamme kuvitella. Me olemme lupautuneet auttamaan ja tuomaan taivaan uudelleen maan päälle.

Näinä aikoina maapallolla vallitsee ainutlaatuiset energiat, jotka luovat täydelliset puitteet nopeaan henkiseen kasvuun. Nämä korkeat, puhtaat ja rakkaudelliset energiat aiheuttavat sen, että etenemme elämänpolullamme nyt pikavauhtia ja moni voi tunnistaa elämänsä olevan nyt tapahtumarikkaampaa kuin koskaan; niin hyvässä kuin pahassa. Vanhat traumat ja vaikeudet nousevat jälleen pintaan puhdistumaan ja elämässä tapahtuu mullistavia muutoksia, jotka aikaansaavat henkistä kipuilua. Edessämme saattaa olla isoja ja vaikeita valintoja, jotka vievät meidät elämänmuutokseen. Suunta jonka olemme aiemmin valinneet, ei tunnukaan enää oikealta ratkaisulta. Toiset taas nauttivat korkeista rakkauden energioista ja elävät niissä täysin rinnoin elämäänsä vakaalle pohjalle rakentaen vailla huolia. Jokaisen polku on erilainen, väistämättä kuljettava etukäteen laaditun suunnitelman mukaisesti ja tärkeä oman henkisen kasvun kannalta. Omalla asenteellaan voi vaikuttaa matkaansa suuresti.

Mikään muu maailmassa ei ole yhtä varmaa, pysyvää ja jatkuvaa kuin muutos. Kasvukivut joita nämä muutokset omassa elämässä aiheuttavat, ovat siellä syystä. Tutkiskelemalla niitä voi löytää vastauksia ja ratkaisuja, mutta niiden mukaan toiminen voi synnyttää egossa tuskaa ja pelkoa. Sielu on kuitenkin peloton ja haluaa kasvaa loputtomiin, sen voima vie meitä elämässä eteenpäin yli vaikeidenkin aikojen, jos vaan olemme yhteydessämme tähän sisäiseen voimaamme ja luotamme sen rakkauteen. Jokaista ravistellaan jossain elämänvaiheessa suunnitelman mukaisesti ja tarjotaan otollinen hetki henkiseen kasvuun. Jotta positiiviset muutokset voisivat astua elämäämme, meidän on ensin luovuttava asioista jotka eivät enää palvele meitä. On asetuttava korkeampaan perspektiiviin, luotettava elämän kantavaan voimaan ja päästettävä irti kontrollista. Kaikki se mitä tapahtuu, on tarkoitettu tapahtuvaksi ja vain keskityttävä valoon tunnelin päässä luottaen tulevaan.

Miksi sitten olemme jälleen täällä ja lupautuneet tuomaan taivaan maan päälle? Miksi emme voi vain jatkaa elämäämme kuten tähänkin asti, materiassa kieriskellen ja toisaalta toiset kädestä suuhun eläen? Koska ihmisen jumalallinen suunnitelma ja perimmäinen tarkoitus ei ole syntyä maailmaan kouluttautumaan systeemiin jota hallitaan pelolla, tekemään merkityksetöntä työtä ja juoksemaan rahan perässä haalien materiaa ympärilleen, jotta voisimme aloittaa elämisen eläkkeellä; sitten kun meillä "on aikaa". Silloin olemme uhranneet suurimman osan elämästämme muille kuin itsellemme ja menettäneet siinä samassa usein myös tärkeimmän pääomamme; terveytemme. Meidät on orjuutettu rahan ja voitontavoittelun valtaan, valtaan jota pitää marginaalinen vähemmistö maapallon väestöstä. Ihminen on unohtanut jumalallisen alkuperänsä ja harhautunut materiaan, nopean ja pinnallisen onnen tavoitteluun ja sitä kautta vajonnut sielulliseen kurjuuteen, joka estää henkisen kasvun. Tämä kaikki on matalan kolmannen ulottuvuuden kirous ja harha, josta olemme nyt vapautumassa ja ymmärtämässä elämän todellisen merkityksen nousemalla korkeampiin ulottuvuuksiin.

Jumalallisen suunnitelman mukaan ihmisen kuuluu elämässään omistaa aikansa omalle hyvinvoinnilleen, perheelleen ja rakkailleen; meidän pitäisi elää rakkaudessa, runsaudessa, ilossa ja onnessa; se on syntymäoikeutemme! Meidän pitäisi keskittää aikamme ja voimamme elämän henkiseen puoleen, sillä se on ainoa todellinen ja pysyvä olemuksemme. He jotka ovat valinneet ylösnousemuksen polun tässä inkarnaatiossa ja ottaneet vastaan haasteen kasvaa henkisesti siinä onnistuen, eivät poistu ruumiistaan enää kuoleman kautta. Fyysinen ruumiimme sulautuu yhteen henkisen sielumme kanssa valoksi, ja tulee nousemaan korkeampiin ulottuvuuksiin jatkaen matkaansa uudessa olomuodossaan eteenpäin valitsemallaan tavalla. Me tulemme ylösnousemaan ja vapautumaan jälleensyntymän kiertokulusta ja orjuudesta.

Enkelein,

Sanna

#ylösnousemus #elämäntehtävä #ÄitiMaa #jumalallinensuunnitelma #sielunvaellus #henkimaailma #elämänmuutos #jälleensyntyminen

Asset%208xxhdpi_edited.png

© 2021 Love from Anahata