_edited.jpg

///Lakshmin Runsauden Manifesti 2021///

///Lakshmi siunaa uuden vuotesi menestyksen runsauden energiallaan///

Aloita uusi vuotesi määrätietoisesti ja omaa voimaasi vahvistaen, ja ota täysi vastuu itsestäsi oman elämäsi luojana heti uuden alun kynnyksellä. Hyvästele menneisyytesi, katkaise negatiiviset ja haitalliset yhteydet viime vuoden energioihin, ja vapaudu niiden vaikutuksista voimallisesti kokonaisvaltaisen uusiutumisen myötä. Avaudu ja antaudu tulevalle runsaudelle, kaikelle sinulle kuuluvalle vauraudelle, sekä sisäisen elämänkokemuksesi rikastumiselle että nautinnollisemman arjen muodostumiselle. Manifestoi kaikki tavoitteidesi ja unelmiesi täyttymiseen tarvittavat resurssit, ideat ja inspiraatiot ulottuvillesi, ja lisää vastaanottavaisuuttasi mielesi käsityskykyn ylittäville jumalallisille mahdollisuuksille. Sinun on aika alkaa luoda elämääsi sinä kaikkivoipaisena Kosmisena Alkemistina, Mestariluojana, joka syvällä sielutasolla olet aina ollut. Tee tästä vuodesta se vuosi, jona muutat sekä spirituaalisen elämänpolkusi että arkesi suunnan pysyvästi suotuisammalle ja tyydyttävämmälle kurssille, vastaamaan unelmiesi todellisuutta. Vuosi 2021 sisältää poikkeuksellisen taianomaisia mahdollisuuksia luoda kestävää ja nautinnollista runsautta sekä spirituaalisesti että materiaalisesti, esimerkiksi rahan ja ihmissuhteiden muodossa, sillä tämä vuosi on Jumalatar Lakshmin vuosi. Tämä on odottamasi kultainen tilaisuus, johon sekä vuosi 2020 että sitä edeltävät kasvun vuotesi ovat sinua valmistelleet!

 

Jumalatar Lakshmi on jumalallisen feminiinienergian manifestoituma ja runsauden siunausten antaja, ja Hän haluaa siunata sinut ja uuden vuoden aloittaman luomiskautesi menestymään ja tuottamaan satoa ylisevuotavaisen runsaasti. Lakshmi on rahan, rakkauden, kauneuden, terveyden, varallisuuden, menestyksen, hedelmällisyyden ja hyvän onnen Jumalatar, jonka shaktin luomisvoima vastaa elämän makeudesta, spirituaalisten ja materiaalisten tarpeiden tyydyttymisestä sekä sisäisen onnen, kiitollisuuden ja ilon kokemuksen runsaudesta. Lakshmi opastaa sisäisen runsauden autuuden tilan löytämiseen ja kehollistamiseen, jonka ytimestä käsin eläessäsi ja luodessasi sekä spirituaalisen elämänpolun taittaminen että unelmiesi manifestointi muuttuu nautinnolliseksi ja vaivattomaksi. Kun Lakshmin shaktin runsauden siunaukset virtaavat olemukseen ja elämään, on ihmisellä kaikki mitä hän tarvitsee - niin sisäinen kuin ulkoinenkin runsaus menestystä ja onnellista elämää varten. Lakshmin Runsauden Manifestissa 2021 pääset suoraan kosketukseen Lakshmin shaktin runsauden energian kanssa, ja avaudut Hänen ylitsevuotavaisille siunauksilleen sekä huolenpidolleen koko vuoden 2021 ajan. Salli Hänen siunata sinut ja uuden vuotesi luomiskausi menestymään, lisätä sielusi feminiinisen olemuspuolen luontaista idearikkautta, inspiraatioherkkyyttä, luovuutta ja intuitiivisuutta, ja parantaa mahdollisuuksiasi manifestoida sydämessäsi toivomaasi runsautta ja unelmia vuoden 2021 aikana, ja vielä sen jälkeenkin.

 

Lakshmin Runsauden Manifestissa 2021 katkaistaan vanhat ja haitalliset yhteydet menneen vuoden 2020 energioihin, ja tuhotaan niiden negatiiviset vaikutukset myönteisiä korostaen. Tämä koskee erityisesti myös ihmissuhteita, terveyttä ja hyvinvointia, raha-asioita, elämäntehtäviä, arjen työtä kuin asumiseenkin liittyviä asioita - kaikkea Lakshmin shaktin voiman vaikutusalueella olevaa. Lakshmin opastuksessa otat mukaasi vain sinua eheyttävän rakkauden ja sielusi kerryttämän viisauden, ja valmistaudut luomaan tällä voimalla arjestasi entistä tyydyttävämpää. Tämä puhdistustyö auttaa sinua astumaan eteenpäin voimaantuen sekä arjessasi että spirituaalisella elämänpolullasi, ja ottamaan käyttöösi Kosmisen Minäsi alkemistiset voimat Lakshmin shaktin runsauden energialla potensoituna. Lakshmin äidillinen energia pitää sinusta huolta, ja suojelee sinua koko vuoden 2021 ajan. Hänen ohjauksessaan avaudut vastaanottamaan Maailmankaikkeuden tarjoamat resurssit ja sinulle kuuluvan vaurauden täysimääräisenä, ja täyttämään tarpeesi yhä vaivattomammin ehtymättömästä runsauden virrasta, jonka energiassa Lakshmi sinua Runsauden Manifestissaan kylvettää. Mitä tahansa kärsimystä ja puutetta oletkaan menneen vuoden 2020 tai vuosien - jopa koko elämäsi - ajan kokenut, on vuosi 2021 sinun mahdollisuutesi muuttaa elämäsi suunta pysyvästi rakkaudellisemmaksi ja sisältörikkaamaksi, unelmiesi mukaiseksi todellisuudeksi. Ota tämä tilaisuus vastaan Lakshmin ohjauksessa.

 

Vuosi 2021 on Lakshmin vuosi, ja siksi tämä Hänen nimeään ja shaktinsa energiaa kantava Runsauden Manifesti 2021 on aivan erityisen tärkeä ja voimallinen initiaatio Lakshmin voimaan ja runsauden siunauksiin. Lakshmi kehollistaa shaktinsa feminiinisen luomisvoiman olemuksessasi Runsauden Manifestissa 2021, ja muistuttaa sinua sisäisen runsauden kokemuksen tärkeydestä sekä sen nautinnollisuudesta, ja että tämä voima on sielusi todellinen alkemistinen työväline. Sisäisesti kokemasi rakkaus, ilo ja onnellisuus ovat runsautta, jonka voimalla manifestoit kaiken tarvitsemasi korkeimman parhaasi mukaisesti. Tähän voimaan Maailmankaikkeus vastaa. Kun Lakshmin shaktin voima kehollistuu sielussasi Kosmisen Minäsi kautta, voit kokea elämäsi kauniina, sisältörikkaana, rakkaudellisena ja jokaisella tasolla tyydyttävänä, ja luoda Hänen runsauden energiallaan elämästäsi tätä sisäistä rakkauden kokemusta vastaavan todellisuuden. Aina kun mahdollisia puutteita ilmenee, auttaa Lakshmi ratkaisemaan ongelman ja korjaamaan tilanteen sekä manifestoimaan kanssasi puutteen tai tyytymättömyyden tilalle onnen ja kiitollisuuden kokemuksen. Lakshmin Runsauden Manifestissa 2021 poistetaan niin sisäisiä kuin ulkoisen todellisuudenkin esteitä ja energiatukoksia, jotka hidastavat tai suorastaan kieltävät sinulta synnyinoikeutesi elää runsauden siunausten rikastamaa elämää. Lakshmi opettaa sinulle myös, miten kriittistä feminiisen olemuspuolesi kyky vastaanottaa runsautta on.

 

On tärkeä ymmärtää, että Lakshmi toimii sinun shaktisi - feminiinisen luomisvoimasi - ja luovuutesi kautta, ei sinusta ulkoisena tekijänä ja erillisenä voimana. Oman elämänsä luomistyötä ja vastuuta ei voi ulkoistaa Lakshmille. Tarkkaile itseäsi erityisesti hoidon jälkeisinä päivinä ja viikkoina - ja koko vuoden ajan - ja havainnoi itsessäsi tapahtuvia myönteisiä muutoksia ja mahdollisuuksia muuntaa itseäsi sekä arkeasi mitä ihmeellisemmillä tavoilla. Mitä aktiivisemmin haluat työskennellä Lakshmin kanssa ja maadoittaa olemukseesi Hänen shaktinsa jumalallista luomisvoimaa, sitä voimallisemmin sallit Hänen luoda elämäntodellisuuttasi kanssaluojanasi, ja parantaa elämänlaatuasi sekä rikastaa arkesi sisältöä. Useamman hoitokerran avulla Lakshmin energiat kehollistuvat yhä voimallisemmin olemuksessasi, jolloin ne muuntavat sinua jokaisella kerralla entistä syvällisemmin ja laajemmin. Mutta yksikin hoitokerta avaa sinut täysin Lakshmin runsauden energialle, kylvettäen sinua Hänen shaktinsa luovuudessa, rikastaen sisäistä elämänkokemustasi, ja lisäten tietoisuuttasi niistä lukuisista ideoista, resursseista ja mahdollisuuksista, joiden kautta sinun on mahdollista parantaa elämänlaatuasi. Lakshmin runsauden energia avartaa tietoisuutesi kaikille elämän rikkauksille, ja auttaa sinua havaitsemaan jokaisen sinulle annetun mahdollisuuden toimia lisätäksesi elämänkokemuksesi runsautta.

Lakshmin Runsauden Manifestiin 2021 sisältyy ylläpitohoito jokaista lunastettua hoitokertaa kohden. Ohjeet ylläpitohoidon vastaanottamiseen saat sähköpostitse maaliskuun 2021 alussa. Ylläpitohoito/-hoidot vastaanotetaan vuoden 2021 aikana, joilla on tarkoitus vahvistaa yhteyttä Jumalatar Lakshmiin sekä Hänen shaktinsa runsauden energiaan. Näin yhteytesi Häneen säilyy voimakkaana koko vuoden 2021 ajan, ja vielä sen jälkeen.

///Hoidon tavoitteet///

 • vuoden 2020 spirituaalisten teemojen ja prosessien loppuunsaattaminen ja irtipäästö

 • eteenpäin vievien oivallusten ja ratkaisujen manifestointi kuluneen kasvukauden aiheisiin

 • alkaneiden elämänmuutosten edistäminen ja menestyksen jatkuvuuden manifestointi

 • negatiivisten ja toksisten energiasidosten tuhoaminen ja niiden vaikutuksista vapautuminen

 • kärsimystä ja runsauden puutetta aiheuttavien teemojen tiedostaminen ja käsittely

 • negatiivisten ja haitallisten sisäisten ja ulkoisten esteiden poistaminen runsauden ilmentymisen tieltä

 • vuoden 2021 sisältämille mahdollisuuksille ja runsaudelle avautuminen joka tasolla

 • uusien sekä aktiivisten spirituaalisten prosessien ja unelmien projektien siunaaminen

 • uusien spirituaalisten kehityskohteiden ja oppimäärien tiedostaminen ja hyväksyminen

 • spirituaalisen elämänpolun ja arjen suojeleminen tarpeettomilta ulkoisilta haitoilta

 • myönteisten runsauden virtausten vahvistaminen ja negatiiviselta energialta suojautuminen

 • sydämen avaaminen rakkaudelle, runsaudelle, kiitollisuudelle, ilolle ja elämän kauneudelle

 • uusien ideoiden, inspiraatioiden, mahdollisuuksien ja resurssien manifestointi

 • vuoden 2020 aikana materialisoituvan runsauden ja unelmien potensoiminen

 • runsauden, vaurauden, hyvän onnen ja menestyksen manifestointi

 • materiaalisten tarpeiden vaivaton täyttäminen ja nautinnollisen elämän manifestointi

 • karmallisista energiasidoksista ja ihmissuhteista irrottautuminen ja vapautuminen

 • uusille sielunsopimuksille ja sielunkumppanuuteen perustuville ihmissuhteille avautuminen

 • uuden tilan luominen elämään ja sen pyhittäminen runsauden ilmentymisen alustaksi

 • uuden vuoden siunaaminen Lakshmin shaktin yltäkylläisen runsauden energialla

 • Lakshmin shaktin energian kehollistaminen omaan olemukseen ja luomisvoimaan

 • feminiinisen luomisvoiman eli shaktin aktivointi ja valmistelu uuden vuoden luomiskauteen

 • shaktin luovuuden, idearikkauden ja inspiraatioherkkyyden sekä intuitiivisuuden lisääminen

 • energiatehokkaan feminiinisen luomistavan sisäistäminen ja maskuliinisesta suorittamisesta luopuminen

///Hoidon sisältö///

 • viidennen ulottuvuuden energiajärjestelmän kokonaisvaltainen puhdistus ja harmonisointi

 • 12 pääenergiakeskuksen käsittely ja energian jakaminen energiajärjestelmän muille chakroille

 • auran eri tasojen mahdollisten aukkojen korjaus sekä auran vahvistaminen, lataus ja suojaus

 • solujen DNA:n puhdistaminen ja 12-säikeisen 5D-geeniperimän aktivointi

 • haitallisten, toksisten ja negatiivisten yhteyksien katkaisu sekä esim. mahdollisten kirousten poistaminen

 • monivaiheinen tehomaadoitus ja energiasuojaukset hoidon alussa ja sen päätteeksi

 • Jumalan rakkauden ja runsauden siunausten vastaanottaminen sekä huolenpidolle antautuminen

 • aktiivisten henkisten prosessien edistäminen sekä parantavien oivallusten ja ratkaisujen manifestointi

 • uusien henkisten prosessien aktivoituminen oman sielunsuunnitelman ja valmiuksien mukaisesti

 • päättyvien henkisten teemojen ohjattu viimeistely, loppuunsaattaminen, irtipäästö, ja niistä vapautuminen

 • karmanvelan puhdistaminen ja karmallisten hyveiden aktivointi omien valmiuksien mukaisesti

 • egon, negatiivisten asenteiden, haitallisten ajatus- ja toimintamallien sekä tunnekaavojen muuntaminen

 • tietoisuuden laajentaminen omasta olemuksesta, Kosmisesta Minästä, Universumista sekä Jumalasta

 • spirituaalisten aistien ja intuition herkistäminen sekä vahvistaminen

 • aktiivinen osallistuminen omiin henkisiin prosesseihin ja vastuunotto spirituaalisesta evoluutiostaan

///Hoidon tilaus ja vastaanottaminen///

Tilaa palvelu täyttämällä alla oleva tilauslomake ja tee maksusuoritus annetulla laskulla, jonka saat heti lomakkeen lähettämisen jälkeen laitteesi näytölle avautuvasta ponnahdusikkunasta. Ponnahdusikkunassa on painike, jota klikkaamalla lasku avautuu erillisenä tiedostona laitteellesi. Valitse oikea lasku haluamiesi hoitokertojen mukaan. Maksa tilauksesi laskun tiedoilla ennen hoidon vastaanottamista. Maksu toimii pääsylippuna hoidon energioihin ja aktivointilause toimii heti maksusuorituksesi jälkeen, eli pääset vastaanottamaan hoidon sinulle parhaiten sopivana hetkenä. Mikäli suljet vahingossa ponnahdusikkunan etkä saa laskua, täytä ja lähetä tilauslomake uudelleen.

 

Kun olet valmis, voit kutsua energiat luoksesi valitsemanasi hetkenä lausumalla hiljaa mielessäsi tai ääneen aktivointilauseen, jolloin hoidon toimenpiteet alkavat. Nämä toimenpiteet jatkuvat aina myös seuraavana yönä. Mikäli tilauksesi sisältää useamman hoitokerran, tulee sinun huolehtia itsenäisesti niiden vastaanottamisesta ja aikatauluttamisesta annetulla aikavälillä. Valitse hoitojen ajankohta intuitiivisesti. Hoidot voi vastaanottaa tilanteesta riippuen joko peräkkäisinä päivinä, tai jättää niiden väliin muutamia päiviä, jopa viikkoja. Kyseistä energiahoitoa voi käyttää vapaasti sovitellen ja yhdessä muiden Love from Anahatan palveluiden kanssa.

Kuten kaikki Love from Anahatan energiahoidot myös kyseinen hoito on täysin automatisoitu kaukopalvelu, jonka energia seuraa Universaaleja Lakeja sekä sille annettua pyhää aikomusta. Sen energiat hoitavat jokaisena hoitokertana sielun korkeimman parhaan ja omien senhetkisten valmiuksien mukaisesti. Mitään epäedullista tai vahingollista ei koskaan tapahdu, tai olennaista jää tapahtumatta. Hoitotapahtuman kulkua ja turvallisuutta valvovat asiaan vihkiytyneet Love from Anahatan valotiimin olennot sekä henkilökohtaiset auttajasi, kuten suojelusenkelisi ja henkioppaasi.

Lisätietoja ja ohjeita kaukohoidon vastaanottamisesta löydät alla olevaa painiketta klikkaamalla. Mikäli sinulla on kysyttävää, lähetä meille sähköpostia osoitteeseen lovefromanahata@gmail.com tai jätä yhteydenottopyyntö, ja autamme sinua mielellämme. Emme lähetä erillistä tilausvahvistusta tai kuittia tilauksestasi sähköpostiisi, sillä saamasi lasku toimiin kuittina ostostasi. Kaikki tarvittavat tiedot sekä hoidon tilaamiseen että vastaanottamiseen löytyvät tältä sivulta. Lisätietoja annetaan tiedusteltaessa.

///Tilaa palvelu///

Palvelun hinta: 49,00€/yksi hoitokerta, 89,00€/kaksi hoitokertaa TAI 129,00€/kolme hoitokertaa (sis. alv. 24%)
Palvelun saatavuus: heti - 28.2.2021 klo 23.59 saakka
Aktivointilause: Vastaanotan nyt Anahatan ja Lakshmin Runsauden Manifestin 2021
Vastaanottaminen: sinulle parhaiten sopivana hetkenä maksusuorituksen jälkeen
Ylläpitohoito: jokaista lunastettua hoitokertaa kohti sisältyy yksi ylläpitohoito - ohjeet ylläpitohoitoon lähetetään sähköpostitse maaliskuun 2021 alussa
Kaikki ohjeet hoidon tilaamiseen ja sen itsenäiseen vastaanottamiseen löytyvät tältä sivulta. Emme lähetä erillistä tilausvahvistusta sähköpostitse. Hoito vastaanotetaan itsenäisesti yllä mainitun ajan puitteissa.

Lähettämällä tilauslomakkeen sitoudut toimitusehtoihimme sekä suorittamaan palvelun hinnan täysimääräisenä annetulla laskulla, jonka jälkeen energiahoito tulee vastaanottaa itsenäisesti annettujen ohjeiden mukaan. Palvelulla ei ole vaihto-, peruutus- tai palautusoikeutta. Harkitsethan siis loppuun saakka aikomuksesi ennen palvelun tilaamista.

Lasku tilauksen maksusta aukeaa laitteesi näytölle erillisen ponnahdusikkunan kautta heti tilauslomakkeen lähettämisen jälkeen. Lasku toimii kuittina maksustasi ja voit halutessasi tulostaa sen. Mikäli tilauksen tekemisessä ilmenee ongelmia tai haluat lisätietoja palvelusta, lähetä minulle sähköpostia osoitteeseen lovefromanahata@gmail.com.

Tilauslomakkeen lähettämisellä hyväksyt tietosuoja- ja yksityisyysehdot. Emme kerää yhteystietoja tai luovuta niitä eteenpäin.

© 2020 Love from Anahata