Kultaisen Aikakauden

Runsaushoito

Astu Uuden Maan Kultaiselle Aikakaudelle ja jumalaiseen ihmisyyteen

Irrottaudu Vanhan Maan kärsimysnäytelmästä ja draamasta, ja maadoitu Kultaisen Aikakauden aikalinjalle jumalaiseen ihmisolemukseesi.

Sinun on aika muistaa Korkeamman Minäsi jumalainen identiteetti ja dharmasi, ja manifestoida Kultaisen Aikakauden elämäntodellisuus maan päälle unelma kerrallaan.

Vanhan Maan elämäntodellisuus on jäämässä pysyvästi taakse, kun koko planeetan tietoisuus ja ihmiskunta valmistautuvat siirtymään Uuden Maan Kultaisen Aikakauden aikalinjalle ja sen jumalaiselle elämänalustalle. Kalojen Aikakauden Kristuksen kärsimysnäytelmä on päättynyt, ja ihmiskunta kohoaa sielu toisensa perään Uuden Maan todellisuuden elämänkokemukseen. Vesimiehen Aika on alkanut, ja matka kohti Maan sielujen ylösnousemusta on vauhdittumassa ja käynnistämässä viimeisiä vaiheitaan. Uuden Maan ja vuoden 2020 kosminen 4:4:4 -energiaportaali toivottaa Maan sielut tervetulleiksi Kultaiseen Aikakauteen ja sen värähtelyihin, alkaen laajentaa sielun tietoisuutta ja olemusta uuden aikalinjan mukaiseksi. Uusi jumalainen ihmisrotu on syntymässä, kun Maan sielut jättävät taakseen primitiivisiin selviytymisvaistoihinsa ja puutteen ylläpitämiseen perustuvan elämänkokemuksen, siirtyen yhä vahvempaan yhteyteen Alkulähteen kanssa ja sen rakkaudesta käsin elämiseen.

Vastaanota ja aktivoi Kultaisen Aikakauden jumalaisen ihmisen koodit, ja aloita uudenlaisen elämäntodellisuuden luominen.

Kun sielusi manifestoi Korkeamman Minänsä jumalaisesta viisaudesta ja taidoista käsin, muuttuu elämäsi yltäkylläiseksi runsauden kehdoksi.

Love from Anahatan Kultaisen Aikakauden Runsaushoito on parantava kanava Uuden Maan koodeihin ja tietoisuuteen, jotka sisältävät kaikki tarvittavat ohjelmoinnit kultaiselle aikalinjalle siirtymiseen ja sen värähtelyiden säilyttämiseen. Nämä koodit purkavat sielutasolta ja sen energiajärjestelmästä Vanhan Maan uskomuksia ja rajoitteita, jotka ylläpitävät 3D-ihmisen primitiivisiä selviytymisvaistoja sekä puutteen kokemuksessa elämistä. Ne estävät ohjelmoinnellaan rakkaudellisemman elämänkokemuksen muodostumisen ja tietoisuuden laajentumisen jumalaiselle tasolle, sekä Uuden Maan runsauden ja rikkauksien manifestoinnin. Vanhan Maan todellisuus rapistuu nopeasti eikä sen metodeilla manifestoiminen ja elämän luominen tai saavutetun runsauden ylläpitäminen ole enää mahdollista. On päivitettävä tietoisuutensa itsestään ja elämästä jumalaiselle tasolle, ja otettava vapaan tahdon tilalle Korkeamman Minänsä viisaus ja henkiset kyvyt.

Kultaisen Aikakauden Runsaushoidossa yhdistyvät vanhojen rajoitteiden ja uskomusjärjestelmien purkaminen sekä uusien jumalaisten koodien asentaminen, jotka otetaan käyttöön sielun henkisen kehityksen aikataulussa. Tämä Runsaushoito avautuu kanavaksi Uuden Maan rakentumisesta vastaavien Bodhisattvojen, Buddhien, Mestarialkemistien, Luojajumalien ja -jumalatarten avulle. Sen välityksellä heidän on mahdollista käsitellä sielun energiajärjestelmää eli purkaa chakratasolta vanhoja uskomuksia, traumoja, pelkoja, karmanvelkaa sekä muita sielua rajoittavia velvoitteita tai lupauksia, jotka ylläpitävät sen yhteyttä Vanhan Maan aikalinjoille ja niiden todellisuuksiin. Tämän kokonaisvaltaisen puhdistustyön jälkeen heidän on mahdollista asentaa Uuden Maan Kultaisen Aikakauden koodit chakroihin, ja alkaa ohjata sielun henkistä kehitystä ja elämänpolun tapahtumia ja muutoksia niiden kautta.

 

Planeettaa hallitseva nykyinen Buddha eli Siddharta Gautama sekä tuleva Buddha Lordi Maitreya, Maailmojen Herra Sanat Kumara, Bodhisattva Avalokitesvara, Luojajumalattaret Isis, Lady Mestari Venus, Lakshmi sekä -jumalat Osiris ja Vishnu, ja Mestarialkemistit Saint Germain, Sananda, El Morya ja Kuthumi ovat Kultaisen Aikakauden Runsaushoidon pääarkkitehtejä. Heidän tehtävänään on valvoa planeetan ja ihmiskunnan ylösnousemussuunnitelman toteutumista sekä sielujen siirtymää Uuden Maan värähtelyihin. He tekevät taukoamatta töitä Maan sielujen tietoisuuden laajentamiseksi jumalaiselle tasolle, yhdistäen samalla yhä useamman sielun Korkeamman Minänsä ohjaukseen. He opastavat myös Uuden Maan luomisen metodiikan ja henkisen alkemian salaisuuksiin, joiden turvin sielun on mahdollista tulla itsekin varsinaiseksi mestarimanifestoijaksi ja -alkemistiksi. Sielun on aika alkaa materialisoida sisäisen rakkautensa kokemusta ulkoisen maailman runsaudeksi, ja luoda unelma kerrallaan Kultainen Aikakausi maan päälle.

Uudessa Maassa eläminen ja manifestoiminen on nautinnollinen ja taianomainen kokemus, joka perustuu jumalaisen runsauden ja rikkauksien vastaanottamiseen ilman omaa kontrolloinnintarvetta. Tämä on luontainen taito sielun feminiiniselle olemuspuolelle eli shaktille, jonka luovuus synnyttää elämään uutta luottamalla intuitiiviseen yhteyteensä Alkulähteen ja Korkeamman Minänsä kautta. Sen välityksellä sielu saa aina kaiken tarpeellisen tiedon ja jumalaisen inspiraation oikeaan aikaan. Se on alitajuisessa yhteydessä Jumalan luomisvoimaan ja Maailmankaikkeuden energiaan, kuten myös omaan maskuliiniseen olemuspuoleensa, joka palvelee ja kunnioittaa tätä jumalaista luomisprosessia. Näitä roolituksia ja niiden välistä tasapainoa vahvistetaan Love from Anahatan viidennen ulottuvuuden 12 chakran Kultaisen Aikakauden Runsaushoidossa.

Näiden Korkeiden Mestareiden, Bodhisattvojen ja Luojajumaluuksien tavoitteena on päättää sielun kärsimysnäytelmä maan päällä, ja lopettaa puutteen ja pelon kokemuksella manifestoiminen. Uuden Maan todellisuudessa luominen perustuu puhtaan rakkauden kokemukseen ja sen kautta elämiseen, ja sielun todellisen ilo-olemuksen kautta runsaudesta nauttimiseen. Sielu tietää olevansa kaikkien unelmiensa toteutumisen arvoinen, sillä se muistaa tämän olevan oma synnyinoikeutensa jumalaisessa ihmishahmossaan. Kultaisen Aikakauden Runsaushoidon energiat sekä sen kautta avautuva kanava toimivat vielä pitkään sielun energiajärjestelmässä ja olemuksen eri tasoilla, valmistellen sitä pysyvään ankkuroitumiseen Uuden Maan värähtelyihin.

 

Energiahoidolla on aina välittömiä vaikutuksia, mutta sen teho tai tulokset eivät koskaan rajaudu vain hoidon hetkeen. Kuten kaikilla Love from Anahatan energiahoidoilla, on myös Kultaisen Aikakauden Runsaushoidolla pysyviä ja kauaskantoisia vaikutuksia henkiseen kehitykseen. Kyseinen energiahoito tähtää nimenomaan Uuden Maan aikalinjalle siirtymiseen sekä kaikkien sille pysyvään maadoittumiseen tarvittavien toimenpiteiden tekemiseen, jotka ovat aina yksilöllisiä ja jokaisella hoitokerralla varioivia.

Tämä energiahoito on sopiva sinulle, mikäli haluat:

 • yhdistyä Uuden Maan kultaiseen aikalinjaan ja sen korkeampaan elämäntodellisuuteen

 • maadoittaa Kultaisen Aikakauden energiat olemuksesi jokaiselle tasolle

 • irrottautua ja puhdistua pysyvästi Vanhan Maan puute-energioista ja kärsimysnäytelmästä

 • lopettaa primitiivisten selviytymisvaistojen ja 3D-draaman kautta luomisen ja elämisen

 • puhdistua peloista, traumoista ja sielusi haavoista jotka ylläpitävät yhteyttä menneisyyteen

 • suorittaa jäljellä olevaa karmanvelkaa tai muita Vanhan Maan piiriin sitovia velvoitteita

 • irrottautua pysyvästi Vanhan Maan ja menneisyytesi muinaisilta aikajanoilta

 • katkaista menneiden elämiesi aikajanayhteydet ja niiden vaikutukset tulevaisuuteesi

 • kokea jälleensyntymän ihmeen Uuteen Maahan ja jumalaiseen ihmisolemukseesi

 • yhdistyä Korkeamman Minäsi jumalaiseen identiteettiin, viisauteen ja henkisiin kykyihin

 • löytää sielusi dharman ja korkeammat elämäntehtäväsi Uuden Maan todellisuudessa

 • varmistaa ankkuroitumisen kultaiselle aikalinjalle ja energiatasojesi säilyttämisen sen värähtelyissä

 • oppia Uuden Maan luomisen metodeja ja rakkaudella manifestoimisen salaisuudet

 • lisätä luomisvoimasi tehoa ja menestymisen mahdollisuuksia

 • luoda elämänkokemuksestasi nautinnollisemman ja taianomaisemman

 • tehostaa manifestointia ja nopeuttaa jumalaisten unelmiesi toteutumista

 • vastaanottaa jumalaisia neuvoja, ideoita ja oivalluksia elämäntilanteeseesi

 • manifestoida elämääsi sisäistä rakkaudenkokemustasi vastaavia rikkauksia

 • elää jumalaisena ihmis- ja luojaolentona maan päällä

 

Sielusi on jumalainen olento, joka on palaamassa valtaan oman elämänsä johtajaksi Uuden Maan Kultaisella Aikakaudella.

Uudessa Maassa jokainen sydämen unelmasi ja tarpeesi täyttyvät jumalallisella tavalla, eikä sinun tarvitse enää koskaan kokea puutetta ja kärsimystä.

Uuden Maan Kultaisen Aikakauden runsaus odottaa Sinua

Palvelun saatavuus: heti tilauksen ja maksusuorituksen jälkeen
 
Palvelun hinta: 39,00€ / yksi hoitokerta TAI
69,00€ / kaksi hoitokertaa (sis. alv. 24%)
Aktivointilause: Vastaanotan nyt Anahatan Kultaisen Aikakauden Runsaushoidon
(aktivoituu käyttöösi maksusuorituksesta)
Huom! Kaikki ohjeet hoidon tilaamiseen ja sen itsenäiseen vastaanottamiseen löytyvät tältä sivulta. Emme lähetä erillistä tilausvahvistusta sähköpostitse.

Lue tarkemmat ohjeet palvelun tilaamisesta sekä energiahoidon vastaanottamisesta alla olevan tilauslomakkeen jälkeen.

Miten energiahoito vastaanotetaan?

Osalllistuaksesi tähän voimalliseen ryhmäkaukohoitoon tulee sinun täyttää yllä oleva tilauslomake ja suorittaa osallistumismaksu. Heti lomakkeen lähettämisen jälkeen laitteesi näytölle avautuu ponnahdusikkuna. Ponnahdusikkunassa on painike, joka avaa tilauksen laskun laitteellesi. Suorita osallistumismaksu laskun tiedoilla ennen hoidon vastaanottamista. Osallistumismaksu toimii pääsylippuna hoidon energioihin, sillä aktivointilause toimii vasta maksusuorituksen jälkeen.

 

Kun olet valmis, voit kutsua hoidon energiat luoksesi valitsemanasi hetkenä lausumalla hiljaa mielessäsi tai ääneen aktivointilauseen, joka antaa hoidon energioista huolehtiville valo-olennoille ja enkeleille merkin sen toimittamisesta sinulle. Vastaanota Äiti Marian Armon Lahja edellä mainitun aikavälin puitteissa. Mikäli lunastit kaksi hoitokertaa, jätä niiden väliin n. 3 päivää tai intuitiivisesti parhaaksi aistimasi aikaväli.

Kuten kaikki Love from Anahatan energiahoidot on myös Kultaisen Aikakauden Runsaushoito täysin automatisoitu kaukoenergiahoito. Kultaisen Aikakauden Runsaushoito vastaanotetaan samalla tavalla kuin kaikki Love from Anahatan kaukoenergiahoidot, joiden energia seuraa Universaaleja Lakeja eli sille asetettua pyhää aikomusta. Kultaisen Aikakauden Runsaushoito on ohjelmoitu suorittamaan kaikki mainitut toimenpiteet sielun henkisen kehityksen ja parantumisen korkeimmaksi parhaaksi jokaisena hoitokertana poikkeuksetta. Lisätietoja ja ohjeita kaukohoidon vastaanottamisesta löydät alla olevaa painiketta klikkaamalla.

Me kunnioitamme sinun henkistä matkaasi

Täyttämällä ja lähettämällä tilauslomakkeen sitoudut toimitusehtoihimme sekä suorittamaan osallistumismaksun, jonka jälkeen energiahoito tulee vastaanottaa itsenäisesti annettujen ohjeiden mukaan. Palvelulla ei ole vaihto-, peruutus- tai palautusoikeutta. Harkitsethan siis loppuun saakka aikomuksesi ennen palvelun tilaamista.

Lasku tilauksen maksusta aukeaa laitteesi näytölle erillisen ponnahdusikkunan kautta heti tilauslomakkeen lähettämisen jälkeen. Lasku toimii kuittina maksustasi ja voit halutessasi tulostaa sen. Mikäli tilauksen tekemisessä ilmenee ongelmia tai haluat lisätietoja palvelusta, lähetä minulle sähköpostia osoitteeseen lovefromanahata@gmail.com.

Tilauslomakkeen lähettämisellä hyväksyt tietosuoja- ja yksityisyysehdot. Emme kerää yhteystietoja tai luovuta niitä eteenpäin.

© 2019 modo et forma