Kosmisen Minän

kalibrointi

Syväpuhdista, tasapainota, suojaa ja uudelleenkalibroi

energiajärjestelmäsi uutta kasvukautta varten

Syyspäiväntasaus 22.9.2020 merkitsee sadonkorjuun ja runsauden aikaa, jolloin kerätään voimavaroja uutta pimeän vuodenajan tarjoamaa henkistä kasvukautta varten. Syyspäiväntasaus on hetki, jolloin Aurinko siirtyy Maan pohjoiselta puoliskolta eteläiselle eli Aurinko on kohtisuoraan päiväntasaajalla, symboloiden valon ja pimeyden -, päivätietoisuuden ja alitajunnan -, sekä sielun ja materian täydellisen tasapainoista suhdetta toisiinsa. Tämä kosminen hetki aktivoi uuden kasvukauden, merkiten lähtölaukausta henkisen ja materiaalisen runsauden siementen kylvöön jälleen seuraavaa sadonkorjuuta varten. Nämä kylvötyöt tehdään kuluvan satokauden antimilla, niillä viisauden siemenillä ja resursseilla, joita edellinen vuosi on henkisessä ja materiaalisessa mielessä tarjonnut. Syyspäiväntasaus on upeaa aikaa kokonaisvaltaiselle suursiivoukselle, eli puhdistavan ja vapauttavan irtipäästön tekemiseen menneestä ja sen energiasta, sekä harmonian palauttamiseen niin omassa olemuksessa kuin arjessakin.

Syyspäiväntasauksen merkittävissä kosmisissa energioissa on syntynyt Love from Anahatan Kosmisen Minän Kalibrointi. Tämä energiahoito on luotu muinaisen ja salaisen kosmisen energiatieteen metodiikalla, joka ei ole yleisesti ihmiskunnan tiedossa tai sen käytössä esimerkiksi energiahoidoissa. Se on edistynyttä spirituaalista alkemiaa, joka tekee Love from Anahatan Kosmisen Minän Kalibroinnista täysin omaa luokkaansa olevan energiahoidon. Kosmisen Minän Kalibrointi sisältää syväpuhdistavimman, tasapainottavimman ja suojaavimman mahdollisen kosmisen energiatieteen periaatteet, joiden mukaan siinä vaikuttavat energiat on kanavoitu ja joiden energeettisiä lakeja ne noudattavat. Näistä lähteistä tulevat energiat kirjaimellisesti alustavat ja kalibroivat sielun uudelleen, ja sulkevat kaikki energeettisesti avoinna olevat haitalliset yhteydet vahvistaen myönteisiä ja edukkaita runsauden virtauksia, sekä ohjaten niitä lisääntyvästi elämään ja olemukseen.

Kosmisen Minän Kalibrointi palauttaa sielun shaktin eli pyhän feminiinisen luomisvoiman sekä sen täysimääräisen potentiaalin ja kyvyt omaan käyttöön. Erityisesti naisille oman shaktienergian luovuttaminen muille, ja sen kohdentaminen ulkoisten tahojen hyväksi, on tyypillistä ja luontevasti arjessa tapahtuvaa. Tämä uhrautuvaisuus jättää usein oman sisimmän tyhjäksi, kun voimavarat eivät enää riitäkään itsestä huolehtimiseen, omien tarpeiden täyttämiseen, oman edun valvontaan tai unelmien toteuttamiseen. Silloin itselle kuuluva shaktienergia on täyttämässä muiden tahojen tarpeita, ja mahdollistamassa runsauden virtauksien voimistumisen heidän olemuksessaan ja elämässään. Kosmisen Minän Kalibrointi auttaa tekemään terveitä rajanvetoja oman shaktienergian ja muiden tahojen tai ihmisten välille. Kun henkilökohtainen shaktienergia palautuu omaan käyttöön ja voimaantuu Kosmisen Minän Kalibroinnissa, alkaa tämän energian runsaus, rakkaus ja valo täyttää sielua sekä säilyttää sen ominaisuudet yksilön omassa käytössä. Vasta sitten muille jakaminen tai heidän auttaminen ovat tasapainossa suhteessa omaan hyvinvointiin; hyväksikäyttämättä, heikentämättä ja haavoittamatta omaa shaktienergiaa eli feminiinistä luomisvoimaa.

Kosmisen Minän Kalibrointi palauttaa sielun shaktienergiat kaikilta tahoilta ja kaikkialta, minne sitä on tullut luovuttaneeksi joko omasta tahdostaan, vastentahtoisesti tai huomaamattaan. Näistä tahoista ja energianvaihdosta niiden välillä ollaan harvemmin tietoisia, varsinkin jos ne suuntautuvat "menneisiin elämiin" ja niissä luotuihin energiayhteyksiin - joista monet ovat aktiivisia vielä tässäkin hetkessä. Silti ne vaikuttavat olemuksessa ja elämän luomisessa heikentävästi, lisäten esimerkiksi henkistä, emotionaalista ja mentaalista huonovointisuutta. Ne heikentävät konkreettisesti mahdollisuuksia päivittäisessä arjessa ja hyvinvoinnissa, vaikuttaen tyytyväisen ja onnellisen, joka tasolla runsaan elämän luomiseen ja ylläpitoon. Kosmisen Minän Kalibrointi katkaisee nämä haitalliset energiayhteydet ja sulkee niiden energeettiset väylät, sekä tuhoaa mahdollisesti syntyneet kiroukset ja muut negatiivisen energian haitalliset manifestoitumat tai hyökkäykset. Se myös suojaa näiltä energioilta eli estää niitä palaamasta uudelleen luo.

Kosmisen Minän Kalibroinnin energiat ja metodiikka alustavat sielun enegriajärjestelmän uudelleen alkavaa henkistä kasvukautta varten. Se katkaisee tehokkaasti yhteyden menneeseen ja auttaa aloittamaan tämän kasvukauden ja uuden luomisen aikakauden puhtaalta pöydältä, korkeimmassa mahdollisessa sielun shaktienergian potentiaalissa. Kun haitalliset yhteydet katkeavat ja energiat syväpuhdistuvat, näkee itsensä, omat kykynsä, viisautensa, mahdollisuutensa sekä tämän hetken ja tulevan ajan kirkkaana ja runsaudentäyteisenä. Kosmisen Minän Kalibrointi aktivoi sielun shaktienergian täyden potentiaalin ja virittää sen huippuunsa, ja pitää sen täysin suojattuna omassa käytössä. Yksilön vastuulle jää omien rajojen tunnistaminen sekä niiden vahvistaminen, jossa Kosmisen Minän Kalibroinnin energiat luonnollisesti avustavat. Tietoisuuden lisääminen niissä tilanteissa sekä ihmisten ja tahojen kanssa, joille aiemmin voimansa uhrasi tai jotka sitä hyväksikäyttivät, auttaa tunnistamaan ja estämään uusien haitallisten energiayhteyksien syntymisen.

 

Kosmisen Minän Kalibrointi käsittelee sielun viidennen ulottuvuuden energiajärjestelmän, 12 pääenergiakeskusta sekä auran eri tasot, ja yhdistää sen vahvaan yhteyteen oman Kosmisen Minän kanssa. Tämä parantaa intuitiivisuutta ja vahvistaa kokemusta jumalallisessa johdatuksessa elämisestä, lisäten autenttista tunnetta Jumalan Rakkauden huolenpidosta ja hoivasta.

Kosmisen Minän Kalibrointi on sopiva sinulle, mikäli haluat:

 • sulkea energeettisesti avoimet haitalliset yhteydet ja suojautua niiltä

 • purkaa mahdollisia kirouksia ja muita negatiivisen energian manifestoitumia

 • kääntää negatiiviset energiavirrat pois ja suojautua niiden vaikutuksilta

 • estää epäedullisia energioita virtaamasta ja vaikuttamassa energiajärjestelmässäsi

 • puhdistaa "menneiden elämiesi" vaikutuksia ja tiedostamattomia energiayhteyksiä

 • vauhdittaa ja tehdä tietoista sekä alitajuista irtipäästöä menneestä

 • tasata karmallista velkaasi ja aktivoida karmallisia hyveitäsi

 • voimaantua henkisesti, mentaalisesti ja emotionaalisesti menneisyyden kokemuksista

 • alustaa ja kalibroida itsesi uudelleen jättämällä eletyn elämän taaksesi

 • uusiutua voimallisesti ja aloittaa puhtaalta pöydältä uuden henkisen kasvukautesi

 • tiedostaa paremmin shaktiasi hyväksikäyttävät ja hyödyntävät tahot ja ihmiset

 • palauttaa shaktienergiasi itsellesi täydessä potentiaalissa ja kyvyissä

 • valjastaa shaktienergiasi ja luovuutesi palvelemaan itseäsi ja omia tavoitteitasi

 • yhdistyä Kosmisen Minäsi jumalaiseen identiteettiin ja voimaan vahvemmin

 • kulkea syyspäiväntasauksen dimensionaalisesta energiaportaalista ohjatusti läpi

 • hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla syyspäiväntasauksen kosmiset energiat

 • avartaa näkökykyäsi ja tietoisuuttasi, ottaa voimavarojesi todellisen potentiaalin käyttöön

 • kirkastaa tulevaisuuttasi, ja nähdä sen täynnä mahdollisuuksia sekä runsautta

 • siunata uuden kylvökautesi siemenet ja varmistaa seuraavan satokauden runsauden

 • suunnata tulevaan kasvukauteen itsevarmasti, rohkeasti ja luomisvoimiesi tunnossa

 • syväpuhdistaa, tasapainottaa ja suojata itsesi puhtaaseen nollatilaan

 • voimistaa runsauden virtauksia ja parantaa siunausten saapumista elämääsi

 • vahvistaa intuitiotasi ja kokemusta jumalallisesta johdatuksesta

Tilaa palvelu

Palvelun hinta: 1 hoitokerta 39,00€ TAI
2 hoitokertaa 69,00€ (sis. alv. 24%)
Palvelun saatavuus: 20.12.2020 klo 23.59 saakka
(heti tilauksen maksusuorituksen jälkeen valitsemanasi hetkenä)
Aktivointilause: Vastaanotan nyt Anahatan Kosmisen Minän Kalibroinnin
Kaikki ohjeet hoidon tilaamiseen ja sen itsenäiseen vastaanottamiseen löytyvät tältä sivulta. Emme lähetä erillistä tilausvahvistusta sähköpostitse. Hoito vastaanotetaan itsenäisesti.

Tilaa palvelu täyttämällä alla oleva tilauslomake ja tee maksusuoritus annetulla laskulla, jonka saat heti lomakkeen lähettämisen jälkeen laitteesi näytölle avautuvasta ponnahdusikkunasta. Ponnahdusikkunassa on painike, jota klikkaamalla lasku avautuu erillisenä tiedostona laitteellesi. Valitse oikea lasku haluamiesi hoitokertojen mukaan. Suorita tilauksen maksu laskun tiedoilla ennen hoidon vastaanottamista. Maksu toimii pääsylippuna hoidon energioihin, sillä aktivointilause toimii vasta maksusuorituksen jälkeen. Mikäli suljet vahingossa ponnahdusikkunan etkä saa laskua, täytä ja lähetä tilauslomake uudelleen.

 

Kun olet valmis, voit kutsua energiat luoksesi valitsemanasi hetkenä lausumalla hiljaa mielessäsi tai ääneen aktivointilauseen, joka antaa hoidon energioista huolehtivalle Love from Anahatan valotiimille käskyn aloittaa toimenpiteet. Mikäli tilauksesi sisältää 2 hoitokertaa, tulee sinun huolehtia itsenäisesti niiden vastaanottamisesta ja aikatauluttamisesta annetulla aikavälillä. Valitse hoitojen ajankohta intuitiivisesti. Hoidot voi vastaanottaa tilanteesta riippuen joko peräkkäisinä päivinä, tai jättää niiden väliin muutamia päiviä, jopa viikkoja. On tärkeää kuunnella sisäisiä tarpeitaan ja tunnustella mahdollisten rajoitteiden esiin nousemista hoitoa varten. Kyseistä energiahoitoa voi käyttää vapaasti sovitellen ja yhdessä muiden Love from Anahatan palveluiden kanssa.

Kuten kaikki Love from Anahatan energiahoidot, on myös kyseinen hoito täysin automatisoitu kaukopalvelu. Sen energiat hoitavat jokaisena hoitokertana sielun korkeimman parhaan mukaisesti, kaikella kunnioituksella ja rakkaudella. Hoidon kulkua ja tapahtumia valvovat asiaan vihkiytyneet Love from Anahatan valotiimin olennot. Hoidon energiat vastaanotetaan samalla tavalla kuin muutkin Love from Anahatan kaukoenergiahoidot, sillä energia seuraa Universaaleja Lakeja sekä sille annettua pyhää aikomusta.

Lisätietoja ja ohjeita kaukohoidon vastaanottamisesta löydät alla olevaa painiketta klikkaamalla. Mikäli sinulla on kysyttävää, lähetä meille sähköpostia osoitteeseen lovefromanahata@gmail.com tai jätä yhteydenottopyyntö, ja autamme mielellämme. Emme lähetä erillistä tilausvahvistusta tai kuittia tilauksestasi sähköpostiisi, sillä saamasi lasku toimiin kuittina maksustasi. Kaikki tarvittavat tiedot sekä hoidon tilaamiseksi ja vastaanottamiseksi löytyvät tältä sivulta. Lisätietoja annetaan tiedusteltaessa.

Me kunnioitamme sinun henkistä matkaasi

Täyttämällä ja lähettämällä tilauslomakkeen sitoudut toimitusehtoihimme sekä suorittamaan osallistumismaksun, jonka jälkeen energiahoito tulee vastaanottaa itsenäisesti annettujen ohjeiden mukaan. Palvelulla ei ole vaihto-, peruutus- tai palautusoikeutta. Harkitsethan siis loppuun saakka aikomuksesi ennen palvelun tilaamista.

Lasku tilauksen maksusta aukeaa laitteesi näytölle erillisen ponnahdusikkunan kautta heti tilauslomakkeen lähettämisen jälkeen. Lasku toimii kuittina maksustasi ja voit halutessasi tulostaa sen. Mikäli tilauksen tekemisessä ilmenee ongelmia tai haluat lisätietoja palvelusta, lähetä minulle sähköpostia osoitteeseen lovefromanahata@gmail.com.

Tilauslomakkeen lähettämisellä hyväksyt tietosuoja- ja yksityisyysehdot. Emme kerää yhteystietoja tai luovuta niitä eteenpäin.

© 2019 modo et forma