colorcloud.jpg

///Kosmisen Minän Kalibrointi///

///Yhdisty Kosmisen Minäsi jumalalliseen identiteettiin ja luomisvoimasi korkeimpaan potentiaaliin///

Kosmisen Minän Kalibrointi on Auringon alkemistisia voimia hyödyntävä energiahoito, jossa sielun energiajärjestelmä käsitellään Auringon kultaisella valaistumista ja spirituaalista evoluutiota edistävällä valonsäteellä. Auringon alkemistinen valonsäde symboloi täydellisyyttä ja puhtautta, ja sen energialla on kyky muuntaa matalavärähteiset, negatiiviset ja toksiset energiat puhtaiksi, myönteisiksi, korkeavärähteisiksi, ja hyvinvointia lisääviksi. Siksi se poistaa tehokkaasti myös esimerkiksi kirouksia ja muita äärimmäisen negatiivisen energian manifestoitumia, ja suojaa matalampien astraalienergioiden vaikutuksilta ja hyökkäyksiltä. Auringon kosminen energia on maskuliinista, voimaannuttavaa, suojelevaa sekä elämää organisoivaa ja ylläpitävää, ja siksi se on yksi merkittävimmistä sielun spirituaaliseen evoluutioon ja valaistumiseen taukoamatta vaikuttavista fasilitaattoreista Maassa. Sen alkemistiset säteet muuntavat epäpuhtaan energian puhtaaksi valoksi ja rakkaudeksi, ja tätä alkemistista ominaisuutta hyödynnetään Kosmisen Minän Kalibroinnissa.

Kosmisen Minän Kalibrointi on synkronoitu päiväntasausten ja -seisausten kosmisiin hetkiin, ja niiden välissä oleviin kasvukausiin, jotka rytmittävät ja ohjaavat Maan sielujen spirituaalisen evoluution vaiheita omassa syklissään. Kosmisen Minän Kalibroinnin voi vastaanottaa missä tahansa kasvukauden vaiheessa, kun haluaa hyödyntää omien henkisten prosessiensa vauhdittamiseen Auringon alkemistisia voimia. Se palvelee niin vanhasta energiasta ja asioista irtipäästössä kuin parantavien ratkaisujen ja oivallusten manifestoinnissakin, ja uusien sisäisten kasvukohteiden tiedostamisessa ja tutkimisessa. Olitpa siis uuden äärellä, keskellä muutosprosessia tai viimeistelemässä päättyviä teemoja ja aikakausia, tai vasta pohtimassa mahdollisuuksia muutokseen ja tutkimassa henkisiä resurssejasi, on Kosmisen Minän Kalibroinnin upeat alkemistiset voimat apuna kaikissa vaiheissa. Auringon kosmisen valonsäteen muuntavalla vaikutuksella on mahdollista valaista ja laajentaa tietoisuuttaan, eli saavuttaa syvällisempää ymmärrystä omasta psyykestä, elämäntilanteeseen kätkeytyvistä senhetkisen käsityskyvyn ylittävistä mahdollisuuksista, kuten erilaisista resursseista, korkeammista näkökulmista ja ratkaisuista. Kosmisen Minän Kalibroinnissa pimeys ja epätietoisuus valaistuvat oivalluksiksi.

 

Kosmisen Minän Kalibroinnin teho ei perustu pelkästään Auringon alkemistisiin voimiin vaan siinä yhdistyvät salaisen "vastun" energiatieteen toimintaperiaatteet, jotka antavat tälle energiahoidolle sen ainutlaatuisen luonteen. Vastun energiatiede tekee Kosmisen Minän Kalibroinnista poikkeuksellisen suojaavan ja negatiivisia energioita tuhoavan, ja sen tuottaman suojan kesto on pitkävaikutteinen. Tämä muinainen energiatiede on tunnettu Maassa vain rajatun yhteisön keskuudessa, mutta Love from Anahatalla on ollut kunnia saada tutustua sen toimintaperiaatteisiin, ja hyödyntää sen alkemistisia voimia vastuullisesti Kosmisen Minän Kalibroinnissa. Yksi tämän energiatieteen upeimmista ominaisuuksista on myönteisten runsauden virtausten lisääminen ihmisen elämässä, joka vauhdittaa ja potensoi sekä spirituaalisen evoluution edistymistä että yltäkylläisen ja tyydyttävän elämän luomista. Sen etuina yhdistettynä Auringon alkemistisiin vaikutuksiin ei siis ole vain negatiivisten tekijöiden tuhoaminen ja niiltä suojautuminen, vaan sisäisen runsauden kokemuksen vahvistaminen ja sen materialisointi ulkoisen maailman vauraudeksi.

Kosmisen Minän Kalibroinnin puhdistavat ja muuntavat energiatasoiset toimenpiteet kohottavat psyyken tietoisuuden ihmisyyden yläpuolelle, oman Kosmisen Minän taajuudelle viidenteen ulottuvuuteen, ja sen jumalaiseen identiteettiin ja ominaisuuksiin. Energiahoito vahvistaa yhteyttä Kosmisen Minän olemukseen, ja kalibroi sielun psyyken tämän korkeamman spirituaalisen tietoisuuden, viisauden ja kykyjen tasolle. Jokaisella hoitokerralla Kosmisen Minän jumalainen identiteetti tulee yhä autenttisemmaksi osaksi omaa psyykeä alkaen maadoittua ihmisen olemukseen, tullen yhä luonnollisemmaksi osaksi omaa persoonaa, ohjaten viisaudellaan elämänpolun suuntaa ja valintoja henkilökohtaisen sielunsuunnitelman mukaisesti. Kosminen Minä haluaa sielun elävän runsasta ja tyydyttävää elämää niin spirituaalisesti kuin materiaalisestikin, ja Kosmisen Minän Kalibroinnin pyhimpänä tarkoituksena on auttaa jokaista tulemaan omaksi jumalaiseksi itsekseen niin identiteetiltään kuin kaikilta kyvyiltäänkin, ja luomaan elämästään sydämensä unelmien mukaisen paratiisin. Kosmisen Minän Kalibroinnin antaman voimallisen suojan ansiosta elämä ja luomistyö tuntuvat turvalliselta sekä jumalallisesti ohjatulta ja aikatauluteltu.

Energiahoidolla on välittömästi havaittavia vaikutuksia, mutta sen olennaisin anti näyttäytyy hoidon vastaanottamisen jälkeisinä päivinä ja viikkoina. Siksi omaan sisäiseen olotilaan ja sen muutoksiin on hyvä kiinnittää erityistä huomiota aina energiahoidon jälkeen, ja kirjata havaintoja muistiin. Psyykessä tapahtuu jokaisella hoitokerralla pysyviä muutoksia, jotka voi havaita sisäisen olotilan muuntumisena ja sen pysyvyytenä, vaikka psyykelle onkin ominaista jatkuva eläväisyys ja ailahtelevuus. Säännöllisten hoitokertojen myötä sisimmässä voi tiedostaa tapahtuvan spirituaalisen evoluution edistymistä, määrätietoista kehitystä ja tason nousua, josta paluuta aiempaan olotilaan ei enää ole. Psyykessä voi havaita lisääntyvästi mystisiä rauhan, seesteisyyden ja harmonian kokemuksia, ja tuntemuksia jumalallisesta ykseydestä, rakkaudesta ja huolenpidosta, joista tulee useampien ja säännöllisten hoitokertojen myötä yhä pysyvämpi tietoinen olotila. Myös kokemus jumalallisen johdatuksen ja intuition vahvistumisesta ovat tyypillisiä. Tämä sisäisen runsauden kokemus ja lisääntynyt hyvinvointi manifestoituu myös ulkoiseen todellisuuteen, muokaten arkea yhä sisältörikkaammaksi ja vauraammaksi materiaalisella tasolla. Tämä on todellista spirituaalista alkemiaa.

///Hoidon tavoitteet///

 • suojautuminen negatiivisilta energioilta ja niiden haitallisilta vaikutuksilta

 • mahdollisten kirousten poisto ja astraalienergioiden aiheuttamien vaurioiden korjaus

 • vahingollisten ihmisyyden uskomusten purkaminen psyyken alitajuisesta uskomusjärjestelmästä

 • tietoisuuden lisääminen negatiivisista ja vahingollisista energioista elämässä, esim. ihmissuhteissa

 • vanhasta elämästä ja itsestä irtipäästö sekä uusiutuminen Kosmisen Minän identiteettiin

 • Kosmisen Minän jumalaisen identiteetin ja ominaisuuksien taajuudelle kalibroituminen

 • Kosmisen Minän ominaisuuksien ja kykyjen tunnistaminen itsessä sekä niiden aktivointi

 • spirituaalisen evoluution hallittu edistäminen ja sen prosessien turvaaminen

 • elämänmuutosten prosessien turvaaminen ja runsaan lopputuloksen manifestointi

 • jumalalliseen johdatukseen synkronoituminen arjessa, elämänmuutoksissa ja valinnoissa

 • turvallisen sisäisen ympäristön luominen spirituaaliselle kehitykselle ja unelmaelämän rakentamiselle

 • myönteisten runsauden virtausten lisääminen spirituaalisesti ja materiaalisesti

 • sisäisen runsauden kokemuksen vahvistaminen ja materialisointi ulkoiseksi vauraudeksi

 • oman sisäisen alkemistin ominaisuuksien ja kykyjen tiedostaminen sekä aktivointi

 • feminiinisen vastaanottokyvyn, sisäisen viehätysvoiman ja antautumisen kyvyn lisääminen

 • avautuminen Maailmankaikkeuden rakkaudelle, siunauksille ja huolenpidolle niiden kaikissa muodoissa

///Hoidon sisältö///

 • viidennen ulottuvuuden energiajärjestelmän kokonaisvaltainen puhdistus ja harmonisointi

 • 12 pääenergiakeskuksen käsittely ja energian jakaminen energiajärjestelmän muille chakroille

 • auran eri tasojen mahdollisten aukkojen korjaus sekä auran vahvistaminen, lataus ja suojaus

 • solujen DNA:n puhdistaminen ja 12-säikeisen 5D-geeniperimän aktivointi

 • haitallisten, toksisten ja negatiivisten yhteyksien katkaisu sekä esim. mahdollisten kirousten poistaminen

 • monivaiheinen tehomaadoitus ja energiasuojaukset hoidon alussa ja sen päätteeksi

 • Jumalan rakkauden ja runsauden siunausten vastaanottaminen sekä huolenpidolle antautuminen

 • aktiivisten henkisten prosessien edistäminen sekä parantavien oivallusten ja ratkaisujen manifestointi

 • uusien henkisten prosessien aktivoituminen oman sielunsuunnitelman ja valmiuksien mukaisesti

 • päättyvien henkisten teemojen ohjattu viimeistely, loppuunsaattaminen, irtipäästö, ja niistä vapautuminen

 • karmanvelan puhdistaminen ja karmallisten hyveiden aktivointi omien valmiuksien mukaisesti

 • egon, negatiivisten asenteiden, haitallisten ajatus- ja toimintamallien sekä tunnekaavojen muuntaminen

 • tietoisuuden laajentaminen omasta olemuksesta, Kosmisesta Minästä, Universumista sekä Jumalasta

 • spirituaalisten aistien ja intuition herkistäminen sekä vahvistaminen

 • aktiivinen osallistuminen omiin henkisiin prosesseihin ja vastuunotto spirituaalisesta evoluutiostaan

///Hoidon tilaus ja vastaanotto///

Tilaa palvelu täyttämällä alla oleva tilauslomake ja tee maksusuoritus annetulla laskulla, jonka saat heti lomakkeen lähettämisen jälkeen laitteesi näytölle avautuvasta ponnahdusikkunasta. Ponnahdusikkunassa on painike, jota klikkaamalla lasku avautuu erillisenä tiedostona laitteellesi. Valitse oikea lasku haluamiesi hoitokertojen mukaan. Maksa tilauksesi laskun tiedoilla ennen hoidon vastaanottamista. Maksu toimii pääsylippuna hoidon energioihin ja aktivointilause toimii heti maksusuorituksesi jälkeen, eli pääset vastaanottamaan hoidon sinulle parhaiten sopivana hetkenä. Mikäli suljet vahingossa ponnahdusikkunan etkä saa laskua, täytä ja lähetä tilauslomake uudelleen.

 

Kun olet valmis, voit kutsua energiat luoksesi valitsemanasi hetkenä lausumalla hiljaa mielessäsi tai ääneen aktivointilauseen, jolloin hoidon toimenpiteet alkavat. Nämä toimenpiteet jatkuvat aina myös seuraavana yönä. Mikäli tilauksesi sisältää 2 hoitokertaa, tulee sinun huolehtia itsenäisesti niiden vastaanottamisesta ja aikatauluttamisesta annetulla aikavälillä. Valitse hoitojen ajankohta intuitiivisesti. Hoidot voi vastaanottaa tilanteesta riippuen joko peräkkäisinä päivinä, tai jättää niiden väliin muutamia päiviä, jopa viikkoja. Kyseistä energiahoitoa voi käyttää vapaasti sovitellen ja yhdessä muiden Love from Anahatan palveluiden kanssa.

Kuten kaikki Love from Anahatan energiahoidot myös kyseinen hoito on täysin automatisoitu kaukopalvelu, jonka energia seuraa Universaaleja Lakeja sekä sille annettua pyhää aikomusta. Sen energiat hoitavat jokaisena hoitokertana sielun korkeimman parhaan ja omien senhetkisten valmiuksien mukaisesti. Mitään epäedullista tai vahingollista ei koskaan tapahdu, tai olennaista jää tapahtumatta. Hoitotapahtuman kulkua ja turvallisuutta valvovat asiaan vihkiytyneet Love from Anahatan valotiimin olennot sekä henkilökohtaiset auttajasi, kuten suojelusenkelisi ja henkioppaasi.

Lisätietoja ja ohjeita kaukohoidon vastaanottamisesta löydät alla olevaa painiketta klikkaamalla. Mikäli sinulla on kysyttävää, lähetä meille sähköpostia osoitteeseen lovefromanahata@gmail.com tai jätä yhteydenottopyyntö, ja autamme sinua mielellämme. Emme lähetä erillistä tilausvahvistusta tai kuittia tilauksestasi sähköpostiisi, sillä saamasi lasku toimiin kuittina ostostasi. Kaikki tarvittavat tiedot sekä hoidon tilaamiseen että vastaanottamiseen löytyvät tältä sivulta. Lisätietoja annetaan tiedusteltaessa.

///Tilaa palvelu///

Palvelun hinta: 39,00€ / yksi hoitokerta TAI
69,00€ / kaksi hoitokertaa (sis. alv. 24%)
Palvelun saatavuus: aina saatavilla
Vastaanottaminen: sinulle parhaiten sopivana hetkenä maksusuorituksen jälkeen
Aktivointilause: Vastaanotan nyt Anahatan Kosmisen Minän Kalibroinnin
Kaikki ohjeet hoidon tilaamiseen ja sen itsenäiseen vastaanottamiseen löytyvät tältä sivulta. Emme lähetä erillistä tilausvahvistusta sähköpostitse. Hoito vastaanotetaan itsenäisesti yllä mainitun ajan puitteissa.

Lähettämällä tilauslomakkeen sitoudut toimitusehtoihimme sekä suorittamaan palvelun hinnan täysimääräisenä annetulla laskulla, jonka jälkeen energiahoito tulee vastaanottaa itsenäisesti annettujen ohjeiden mukaan. Palvelulla ei ole vaihto-, peruutus- tai palautusoikeutta. Harkitsethan siis loppuun saakka aikomuksesi ennen palvelun tilaamista.

Lasku tilauksen maksusta aukeaa laitteesi näytölle erillisen ponnahdusikkunan kautta heti tilauslomakkeen lähettämisen jälkeen. Lasku toimii kuittina maksustasi ja voit halutessasi tulostaa sen. Mikäli tilauksen tekemisessä ilmenee ongelmia tai haluat lisätietoja palvelusta, lähetä minulle sähköpostia osoitteeseen lovefromanahata@gmail.com.

Tilauslomakkeen lähettämisellä hyväksyt tietosuoja- ja yksityisyysehdot. Emme kerää yhteystietoja tai luovuta niitä eteenpäin.

© 2020 Love from Anahata