Kosminen Kompositio...

...

Kosmisen Minan Kalibrointi

Soveltuvuus

 • luovuuden, ideoiden ja inspiraatioiden puute

 • pysähtynyt elämäntilanne tai asioiden hitaus

 • jatkuva esteiden ja hidasteiden ilmeneminen arjessa

 • toistuvat onnettomuudet ja menetykset

 • ongelmia arjen perustarpeiden täyttymisessä

 • unelmien ja tavoitteiden hidas toteutuminen

 • pinttyneet haitalliset ajatusmallit ja toimintatavat

 • negatiivinen, iloton ja haluton elämänasenne

 • näköalattomuus ja kapeakatseisuus

 • kompulsiivinen suorituskeskeisyys ja pakottavuus

 • arvottomuus, itsesyytökset ja itsensä rankaiseminen

 • huolissa ja murheissa vellova mielentila

 • elinvoiman ja intohimon puute

 • voimattomuus ja vaikutusmahdollisuuksien puute

 • omien rajojen ja itsenäisyyden puute

 • ylitsepääsemättömät sisäiset esteet ja lukkotilat

 • elämänmuutosten käynnistäminen tai jo aktiivisten edistäminen sekä loppuunsaattaminen

 • eletyn elämän ja menneisyyden aiheiden ​jättäminen taakse ja astuminen eteenpäin

 • halu tutustua oman Kosmisen Minän ominaisuuksiin ja tiedostaa niitä olemuksessaan

photo_2021-03-24_12-24-59_edited.jpg

...

Kosminen Minasi, Korkein Itsesi, on jumalallinen tietoisuutesi,

josta sielusi korkein potentiaali kaikkine kykyineen on mahdollista kehollistaa

olemukseesi.

...

photo_2021-03-24_12-42-24.jpg

...

Kosmisen Minan Kalibroinnissa olemukseesi kehollistuu jumalallisen identiteettisi

luovuus ja kyvyt,

jotka integroituvat

luomisvoimaasi.

...

Mahdollisuudet

 •  negatiivisten energiavirtausten blokkaaminen ja runsauden energiavirtausten vahvistaminen sekä olemuksessa että elämässä

 • sisäisten ja ulkoisten esteiden poistaminen

 • myönteisen elämänasenteen vahvistaminen

 • elinvoiman ja intohimon tulienergian lisääminen

 • omien vaikutusmahdollisuuksien tiedostaminen

 • mahdollisten kirousten ja toksisten energioiden manifestoitumien poistaminen

 • uskomusjärjestelmän puhdistaminen ja vapautuminen ihmisyyden rajoitteista kosmisen tason voimiinsa

 • menneestä kasvukaudesta palautuminen ja saavutetun tason voimien maksimointi ja käyttöönotto

 • menneisyydestä irti päästäminen ja eheytyminen

 • uuteen luomisen sesonkiin ja spirituaaliseen kasvukauteen valmistautuminen

 • intuition, luovuuden, idearikkauden ja inspiraatioherkkyyden kykyjen vahvistaminen 

 • kehon pyhittäminen sielun ja mielen temppeliksi

 • Kosmisen Minän identiteetin ja kykyjen kehollistaminen

 • Kosmisen Minän johdatukseen yhdistyminen

Hoidon kulku

 • tehomaadoitus ja -suojaus hoitotapahtuman alussa ja lopussa

 • kirousten sekä toksisten ja negatiivisten energioiden manifestoitumien poistaminen ja yhteyden katkaisu

 • uskomusjärjestelmän ja rajoitteiden purkaminen

 • suoritetun karmanvelan ja sen vaikutusten puhdistus

 • 5D -auran tasojen korjaus, eheytys ja vahvistus

 • 5D -chakrojen puhdistus ja harmonisointi

 • 5D-DNA -geeniperimän ja -valokoodien aktivointi

 • Kosmisen Minän jumalallisen identiteetin ja kykyjen kehollistaminen ja kalibrointi

 • tietoisuuden laajentaminen jumalallisten ideoiden, inspiraatioiden ja oivallusten tasolle

 • 5D -aistien, intuition ja jumalallisen johdatuksen kokemuksen vahvistaminen

 • myönteisen karman etujen ja runsauden aktivointi

 • runsauden virtausten vahvistaminen ja negatiivisten virtausten blokkaaminen

 • elin- ja luomisvoiman kapasiteetin kasvattaminen

 • 5D -energiajärjestelmän toiminnan optimointi

photo_2021-03-24_13-57-51_edited.jpg

...

Kosmisen Minan Kalibrointi on tehokas ja turvallinen metodi Korkeimman Itsesi olemuksen ja voimien integrointiin,

ja niiden suomista runsauden antimista nauttimiseen.

...

photo_2021-03-26_09-58-45_edited.jpg

...

Kosminen Minasi haluaa sinun luovan nautinnollisen ja yltakyllaisen arjen,

jossa unelmasi toteutuvat vaivattomasti spirituaalisen kehityksesi edistyessa.

...

Ohjeet
Kevätpäiväntasaus 20.3.2021
hoidon vastaanottaminen klo 18.00 alkaen
18.4.2021 klo 23.59 saakka, johon mennessä lunastetut hoidot tulee käyttää
1 hoitokerta..... 39,00€
2 hoitokertaa..... 69,00€
(sis. alv. 24%)

Aktivointilause:

Vastaanotan nyt Anahatan Kosmisen Minän Kalibroinnin
(aktivoituu käyttöösi maksusuorituksesta lunastamiesi hoitokertojen määrän mukaan)
Ohjeet hoidon tilaamiseen ja itsenäiseen vastaanottamiseen löytyvät tältä sivulta ja laskulta. Emme lähetä erillistä tilausvahvistusta sähköpostitse. Lisätietoja voi tiedustella sähköpostitse.

...

Toimi seuraavasti

1

Tutustu

palveluun

Tutustu palveluun huolellisesti ennen ostopäätöksen tekemistä lukemalla palvelun kuvaus ja sovittamalla energiahoidon vastaanottaminen aikatauluusi

2

Tilaa

palvelu

Kun olet sitoutunut ostamaan palvelun täytä ja lähetä tilauslomake muutamalla klikkauksella

3

Suorita

maksu

Valitse tilauksesi sisällön mukainen lasku näytöllesi avautuvasta ikkunasta; tee maksusuoritus, ja säilytä lasku kuittina ostostasi sekä lunastamistasi hoitokerroista

4

Vastaanota

energia

Maksusuorituksesi aktivoi energiat, jotka voit vastaanottaa sinulle parhaiten sopivana hetkenä täysin itsenäisesti käyttämällä hoidon aktivointilausetta joko lausumalla sen ääneen tai mielessäsi

 

...

Tilaa palvelu

photo_2021-03-24_13-57-51%20(2)_edited.j

...

Kosmisen Minan Kalibroinnilla on upeita vaikutuksia manifestoinnin voimaasi ja luoviin kykyihisi,

joilla manifestoit jokaisen itsellesi kuuluvan unelman todeksi.

...

...

Palvelun kuvaus

Kosmisen Minän Kalibrointi on Auringon alkemistisia voimia hyödyntävä energiahoito, jossa sielun energiajärjestelmä käsitellään Auringon kultaisella valaistumista ja spirituaalista evoluutiota edistävällä valonsäteellä. Auringon alkemistinen valonsäde symboloi täydellisyyttä ja puhtautta, ja sen energialla on kyky muuntaa matalavärähteiset, negatiiviset ja toksiset energiat puhtaiksi, myönteisiksi, korkeavärähteisiksi, ja hyvinvointia lisääviksi. Siksi se poistaa tehokkaasti myös esimerkiksi kirouksia ja muita äärimmäisen negatiivisen energian manifestoitumia, ja suojaa matalampien astraalienergioiden vaikutuksilta ja hyökkäyksiltä. Auringon kosminen energia on maskuliinista, voimaannuttavaa, suojelevaa sekä elämää organisoivaa ja ylläpitävää, ja siksi se on yksi merkittävimmistä sielun spirituaaliseen evoluutioon ja valaistumiseen taukoamatta vaikuttavista fasilitaattoreista Maassa. Sen alkemistiset säteet muuntavat epäpuhtaan energian puhtaaksi valoksi ja rakkaudeksi, ja tätä alkemistista ominaisuutta hyödynnetään Kosmisen Minän Kalibroinnissa.

Kosmisen Minän Kalibrointi on synkronoitu päiväntasausten ja -seisausten kosmisiin hetkiin, ja niiden välissä oleviin kasvukausiin, jotka rytmittävät ja ohjaavat Maan sielujen spirituaalisen evoluution vaiheita omassa syklissään. Kosmisen Minän Kalibroinnin voi vastaanottaa missä tahansa kasvukauden vaiheessa, kun haluaa hyödyntää omien henkisten prosessiensa vauhdittamiseen Auringon alkemistisia voimia. Se palvelee niin vanhasta energiasta ja asioista irtipäästössä kuin parantavien ratkaisujen ja oivallusten manifestoinnissakin, ja uusien sisäisten kasvukohteiden tiedostamisessa ja tutkimisessa. Olitpa siis uuden äärellä, keskellä muutosprosessia tai viimeistelemässä päättyviä teemoja ja aikakausia, tai vasta pohtimassa mahdollisuuksia muutokseen ja tutkimassa henkisiä resurssejasi, on Kosmisen Minän Kalibroinnin upeat alkemistiset voimat apuna kaikissa vaiheissa. Auringon kosmisen valonsäteen muuntavalla vaikutuksella on mahdollista valaista ja laajentaa tietoisuuttaan, eli saavuttaa syvällisempää ymmärrystä omasta psyykestä, elämäntilanteeseen kätkeytyvistä senhetkisen käsityskyvyn ylittävistä mahdollisuuksista, kuten erilaisista resursseista, korkeammista näkökulmista ja ratkaisuista. Kosmisen Minän Kalibroinnissa pimeys ja epätietoisuus valaistuvat oivalluksiksi.

 

Kosmisen Minän Kalibroinnin teho ei perustu pelkästään Auringon alkemistisiin voimiin vaan siinä yhdistyvät salaisen "vastun" energiatieteen toimintaperiaatteet, jotka antavat tälle energiahoidolle sen ainutlaatuisen luonteen. Vastun energiatiede tekee Kosmisen Minän Kalibroinnista poikkeuksellisen suojaavan ja negatiivisia energioita tuhoavan, ja sen tuottaman suojan kesto on pitkävaikutteinen. Tämä muinainen energiatiede on tunnettu Maassa vain rajatun yhteisön keskuudessa, mutta Love from Anahatalla on ollut kunnia saada tutustua sen toimintaperiaatteisiin, ja hyödyntää sen alkemistisia voimia vastuullisesti Kosmisen Minän Kalibroinnissa. Yksi tämän energiatieteen upeimmista ominaisuuksista on myönteisten runsauden virtausten lisääminen ihmisen elämässä, joka vauhdittaa ja potensoi sekä spirituaalisen evoluution edistymistä että yltäkylläisen ja tyydyttävän elämän luomista. Sen etuina yhdistettynä Auringon alkemistisiin vaikutuksiin ei siis ole vain negatiivisten tekijöiden tuhoaminen ja niiltä suojautuminen, vaan sisäisen runsauden kokemuksen vahvistaminen ja sen materialisointi ulkoisen maailman vauraudeksi.

Kosmisen Minän Kalibroinnin puhdistavat ja muuntavat energiatasoiset toimenpiteet kohottavat psyyken tietoisuuden ihmisyyden yläpuolelle, oman Kosmisen Minän taajuudelle viidenteen ulottuvuuteen, ja sen jumalaiseen identiteettiin ja ominaisuuksiin. Energiahoito vahvistaa yhteyttä Kosmisen Minän olemukseen, ja kalibroi sielun psyyken tämän korkeamman spirituaalisen tietoisuuden, viisauden ja kykyjen tasolle. Jokaisella hoitokerralla Kosmisen Minän jumalainen identiteetti tulee yhä autenttisemmaksi osaksi omaa psyykeä alkaen maadoittua ihmisen olemukseen, tullen yhä luonnollisemmaksi osaksi omaa persoonaa, ohjaten viisaudellaan elämänpolun suuntaa ja valintoja henkilökohtaisen sielunsuunnitelman mukaisesti. Kosminen Minä haluaa sielun elävän runsasta ja tyydyttävää elämää niin spirituaalisesti kuin materiaalisestikin, ja Kosmisen Minän Kalibroinnin pyhimpänä tarkoituksena on auttaa jokaista tulemaan omaksi jumalaiseksi itsekseen niin identiteetiltään kuin kaikilta kyvyiltäänkin, ja luomaan elämästään sydämensä unelmien mukaisen paratiisin. Kosmisen Minän Kalibroinnin antaman voimallisen suojan ansiosta elämä ja luomistyö tuntuvat turvalliselta sekä jumalallisesti ohjatulta ja aikatauluteltu.

Energiahoidolla on välittömästi havaittavia vaikutuksia, mutta sen olennaisin anti näyttäytyy hoidon vastaanottamisen jälkeisinä päivinä ja viikkoina. Siksi omaan sisäiseen olotilaan ja sen muutoksiin on hyvä kiinnittää erityistä huomiota aina energiahoidon jälkeen, ja kirjata havaintoja muistiin. Psyykessä tapahtuu jokaisella hoitokerralla pysyviä muutoksia, jotka voi havaita sisäisen olotilan muuntumisena ja sen pysyvyytenä, vaikka psyykelle onkin ominaista jatkuva eläväisyys ja ailahtelevuus. Säännöllisten hoitokertojen myötä sisimmässä voi tiedostaa tapahtuvan spirituaalisen evoluution edistymistä, määrätietoista kehitystä ja tason nousua, josta paluuta aiempaan olotilaan ei enää ole. Psyykessä voi havaita lisääntyvästi mystisiä rauhan, seesteisyyden ja harmonian kokemuksia, ja tuntemuksia jumalallisesta ykseydestä, rakkaudesta ja huolenpidosta, joista tulee useampien ja säännöllisten hoitokertojen myötä yhä pysyvämpi tietoinen olotila. Myös kokemus jumalallisen johdatuksen ja intuition vahvistumisesta ovat tyypillisiä. Tämä sisäisen runsauden kokemus ja lisääntynyt hyvinvointi manifestoituu myös ulkoiseen todellisuuteen, muokaten arkea yhä sisältörikkaammaksi ja vauraammaksi materiaalisella tasolla. Tämä on todellista spirituaalista alkemiaa.

 
Asset%208xxhdpi_edited.png

© 2021 Love from Anahata