mohnish-landge-Q9GBNYnAiHM-unsplash.jpg
—Pngtree—creative gold background_926652.jpg
Asset 7_4x.png

ganeshan invokaatio

Asset 4_4x_edited_edited.png


miten ganesha voi auttaa sinua löytämään sielusi potentiaalin?
 

Lordi Ganesha on hyvän onnen, terveyden, hedelmällisyyden, spirituaalisen ja maallisen vaurauden, sekä viisauden ja korkeamman älykkyyden deity.

 

Hän on se Jumalan ominaisuus, joka vastaa kaikkien alkuilmiöiden synnystä ja luomisprosessin menestyksestä koko Universumissa, sekä aineellisten ja aineettomien esteiden poistamisesta sielun jumalaisen luomistyön edestä myös ihmisen elämässä.

 

Runsauden antajana Ganesha siunaa kaiken luomistyön menestymään ja tuottamaan yltäkylläistä vaurautta, suorittamalla Alkuilmiöiden Herrana vihkimyksen prosessissa tarvittavaan viisauteen ja vahvistamalla sielussa asuvia jumalaisia piirteitä ja kykyjä, sekä taaten työn jouhevuuden ja asioiden esteettömän kulun.

 

Hän sujuvoittaa elämää, arjen rakentamista ja spirituaalisen evoluution vauhdikasta edistymistä raivaamalla tieltä esteet jo ennalta, ennen kuin ihminen edes tiedostaa tai ylipäätään kohtaa niitä; olivatpa ne sitten rajoittavia mentaalisia uskomuksia ja ajatusmalleja tai fyysisen maailman ongelmia ja umpikujia.

 

Kun Ganeshan puoleen kääntyy ennen minkä tahansa uuden prosessin, elämänmuutoksen, unelmien manifestoinnin tai projektin aloittamista sekä tavoitteiden asettamista, tulee Hän siunaamaan sekä työtä että sen tekijää, ja asettumaan tämän suojelijaksi ja neuvonantajaksi koko matkan ajaksi.

—Pngtree—creative gold background_926652.jpg
Asset 7_4x.png


miten ganesha poistaa erilaiset estot, ja paljastaa sielusi henkiset voimavarat ja kyvyt?
 

Sielulla on väliaikaisesta ihmismuodosta ja maallisesta elämänkokemuksesta johtuen lukuisia sisäisiä rajoitteita ja uskomuksia, jotka estävät sitä oivaltamasta omaa jumalaista alkuperäänsä sekä ylimaallisia kykyjään ja voimiaan, ja luomasta niillä elämästään unelmiensa mukaisen todellisuuden.

 

Ganesha voi kuitenkin avartaa ihmisen ymmärrystä todellisesta minuudestaan sekä elämän tarkoituksesta, ja valaista egon ylläpitämiä harhakuvitelmia tuhoamalla ne hiljalleen kokonaan, lempeästi ja pysyvästi.

 

Hänen energiansa vaikutuksesta ja seurassaan kulkiessaan ihminen kohtaa vähemmän fyysisiä esteitä ja kamppailua egon kanssa, sillä Ganesha puhdistaa tien jo ennalta sekä fyysisessä maailmassa että sisäisissä henkisissä ulottuvuuksissa, mahdollistaen esteettömän kulun menestykseen missä tahansa asiassa tai prosessissa.

 

Jumalana Hän koskettaa ja opettaa ihmistä suoraan sielutasolla, mielen ja egon ulottumattomissa, jossa tapahtuvalla muuntumisella on välitön myönteinen vaikutus niin ihmisen henkiseen olemuspuoleen kuin elämänlaadun ja arjen parantumiseenkin.

 

Ganeshan muuntaessa ihmisen sisäisiä uskomuksia ja rajoitteita kuten mieltä, egoa, pelkoja ja epävarmuuksia, paljastuvat ja jalostuvat samalla myös sielun jumalaiset ominaisuudet yhä vahvemmiksi ja hallitsevammiksi ihmisen olemuksessa ja ilmaisussa, jolloin hänen elämänsäkin alkaa vaikuttua tämän seurauksena ja vaurastua monin tavoin hyvin luontaisesti, ponnistelematta.

udayaditya-barua-xisPXJqwQkA-unsplash.jpg
—Pngtree—creative gold background_926652.jpg
Asset 7_4x.png


mikä ganeshan invokaatio on, ja miten hän voi auttaa sinua sen välityksellä?
 

Ganeshan Invokaatio on suora valokanava Hänen jumalaiseen energiaansa, jonka kautta Ganesha voi koskettaa sieluasi ihmiselämän maallisuuden ja vapaan tahdon luomien rajoitteiden ylitse, ja palvella sinua ja elämääsi korkeimpien tarpeidesi mukaisesti.

 

Invokaatio tarkoittaa kirjaimellisesti Jumalan kutsumista apuun, ja Ganeshan Invokaatiossa sinä avaat sydämesi ja elämäsi Hänen jumalaiselle interventiolleen, ja sallit Hänen puuttua henkiseen kasvuusi ja elämäntilanteeseesi sielusi korkeimmaksi parhaaksi - joka asiassa.

 

Ganeshan Invokaatiossa vallitsevat vahvat energiasuojaukset sekä monivaiheiset tehomaadoitukset, jotka takaavat sinulle turvallisen kokemuksen vastaanottaa Ganeshalta juuri sitä viisautta ja parantavaa energiaa, jota sielusi kipeimmin kaipaa.

 

Koska Ganesha on yksi Kaikkivaltiaan Jumalan olemuspuolista, Hän tietää tarkalleen mitä sinä tarvitset menneisyytesi, tämän hetken tai tulevaisuutesi vuoksi, ja millaiset henkiset toimenpiteet auttavat sinua sieluna tai elämäntilanteessasi kaikkein parhaiten pitkällä aikavälillä ja välittömästi.

 

Sinun tehtäväsi on vain antautua Ganeshan rakkaudelle ja hoivalle, ja luottaa Hänen työskentelevän moniulotteisen olemuksesi kanssa tavoilla, jotka ylittävät mielesi ymmärryksen; siksi sinun tulee tarkkailla erityisellä huomiolla sisimmässäsi tapahtuvia myönteisiä muutoksia seuraavien päivien ja viikkojen aikana, ja tiedostaa myös arjen tasolla tapahtuva muuntuminen sekä saamasi jumalallinen johdatus sinulle tyypillisillä aistitavoilla.

 

—Pngtree—creative gold background_926652.jpg
Asset 7_4x.png


ganesha voi auttaa sinua silloin, kun...
 

+ olet ajautunut elämässä tai omassa sisimmässä umpikujaan, ja kaipaat korkeampien voimien puuttumista tilanteeseen

 

+ sielusi tehtävä ja elämäsi tarkoitus eivät ole auenneet sinulle, vaikka kaipaus kokea merkityksellisempää elämää on ollut pitkään hartain toiveesi

 

+ kohtaat vastoinkäymisiä ja epäonnea luomistyössäsi, etkä tunnu saavan aikaiseksi sellaisia tuloksia kuin mitä osaat visioida

 

+ olet suunnittelemassa tai aloittamassa elämänmuutosta, suurta tai pientä, ja visiosi ja itsetuntosi kaipaavat vahvistusta

 

+ elät jo keskellä elämänmuutosta ja tarvitset valoa ja voimaa löytääksesi oikean suunnan, koska sinua puhuttelee niin moni asia - tai sitten ei yksikään

 

+ kärsit peloista, epäluuloista, negatiivisista ajatuksista ja asenteesta, ja näet itsesi ja elämäsi täynnä ratkaisemattomia ongelmia ja murheen aiheita

 

+ olotilasi on usein alavireinen, surullinen, masentunut, ahdistunut, stressaantunut tai voimaton, ja haluat palata takaisin myönteiseen ja rentoon olemisen tasoon

 

+ koet usein häpeää, itsetuntosi on matala, vellot itsesyytöksissä tai podet arvottomuutta, ja haluat vapautua tästä painolastista ja elää kevyempää elämää

+ pelkäät elää omannäköistä elämää ja olla oma kaunis itsesi, koska epäilet muiden arvostelevan sinua ja valintojasi, tai jopa hylkäävän sinut

 

+ näet itsessäsi ja ympäristössäsi, sekä sinun ja tavoitteidesi välissä, enemmän esteitä ja ongelmia kuin asiaa edistäviä ja onnistumisen mahdollistavia ratkaisuja ja resursseja

 

+ haluat tutustua sielusi jumalaiseen potentiaaliin ja identiteettiin, ja alkaa kehollistaa niitä vahvasti ihmisolemukseesi

 

+ sinulla on toistuvasti ongelmia samojen teemojen kanssa, etkä ymmärrä miksi kohtaat yhä uudelleen tutut vastoinkäymiset ilman kestävän ratkaisun löytämistä

 

+ haluat toteuttaa unelmasi, suuren tai pienen, mutta et koe olevasi tarpeeksi viisas, kyvykäs tai voimakas tavoitteesi saavuttamiseen

 

+ podet kroonista voimattomuutta tai resurssien puutetta, etkä tunne voivasi vaikuttaa elämääsi nykyisillä voimavaroillasi

 

+ haluat syventää itsetuntemustasi sekä vauhdittaa spirituaalista evoluutiota, ja elää sisäisesti tyydyttävämpää ja onnellisempaa elämää

 

+ kaipaat elämääsi enemmän sisältöä sekä spirituaalisten että maallisten rikkauksien muodossa, ja olet valmis jakamaan omaa runsauttasi muiden kanssa

 

—Pngtree—creative gold background_926652.jpg
Asset 7_4x.png


auttaessaan sinua, ganeshan tahtotilana on...
 

+ rikastaa spirituaalista elämänkokemustasi ja materialisoida sisäisen runsautesi pääomasta maallista vaurautta rennosti ja iloiten

 

+ auttaa sinua laajentamaan osaamistasi ja ajatteluasi missä tahansa asiassa, joko henkisellä puolella tai materiaalisella tasolla

 

+ katkaista egon ja mielen kanssa käymäsi ikuinen kamppailukierre, sekä muuntaa sisäisen olotilasi pysyvästi valoisammaksi ja myönteisemmäksi

 

+ vauhdittaa spirituaalista evoluutiotasi sekä astumista täyttämään sielusi korkeimpia missioita tässä ajassa ja elämässä

 

+ johdattaa sinut löytämään ihmisyyden taakse kätkeytyneet jumalaiset elintavat, voimavarat ja kyvyt, sekä aktivoimaan niitä käyttöösi nopeasti ja hallitusti

 

+ tukea sinua elämänmuutoksissa, uusissa projekteissa ja matkalla unelmiesi täyttymykseen, sekä syventää ja vauhdittaa käynnissä olevia prosesseja

 

+ avata sinulle esteetön kulku unelmiisi ja taata menestys kaikissa projekteissa sielusi korkeimmaksi parhaaksi

 

+ poistaa elämänpolulla ja arjessa olevia esteitä; tässä hetkessä sekä tulevan osalta ennaltaehkäisevästi

+ kutsua sielusi jumalainen potentiaali esiin, ja maadoittaa sen ominaisuudet ja voimat osaksi sinua ja ilmaisuasi

 

+ vihkiä sielusi jumalaisen luomisen ja elämän salaisiin viisauksiin, joita Hän alkaa opettaa sinulle sekä suoraan sielutasolla että arkesi kautta

 

+ vapauttaa sinut peloista, epävarmuuksista, matalavireisistä tunteista, epämiellyttävistä muistoista ja negatiivisuudesta pysyvästi

 

+ muuntaa ajatuksiasi, toimintakykyäsi ja luovuuttasi rajoittavia uskomuksia itsestäsi, tulevaisuudestasi, elämästäsi ja ihmisyydestä

 

+ poistaa vahingollisia uskomuksia esimerkiksi rahaan, maalliseen vaurauteen, ihmissuhteisiin, minäkuvaan ja elämän vaikutusmahdollisuuksiin liittyen

 

+ vapauttaa sinut karmallisista rasitteista ja rajoitteista, joiden vuoksi elämäsi ei ole niin onnellista ja nautinnollista kuin se voisi parhaimmillaan olla

 

+ tarjota näkemyksiäsi avartavia, maallisuuden rajat ylittäviä, sekä sinua ja elämääsi aidosti uudistavia vaihtoehtoja ja viisautta ratkaisuiksi ongelmiisi

 

+ sitoutua työskentelemään kanssasi unelmiesi ja tavoitteidesi hyväksi, sekä opettamaan sinulle samalla menestyksen ja runsauden luomisen salaisuudet

* * *

Huomioithan, että sinun tulee sitoutua itsesi kehittämiseen ja Ganeshaan saavuttaaksesi kestäviä ja aidosti eteenpäin vieviä tuloksia, mutta yksikin Ganeshan Invokaatio voi ratkaista sinua pitkään vaivanneen henkisen tai maallisen ongelman, ja nostaa esteet tieltäsi tuoden vapautuksen ja välittömästi havaittavaa helpotusta.

 

Mitä kokonaisvaltaisemmin ja useamman Initiaation myötä antaudut Ganeshan parantavalle ja muuntavalle energialle, sitä suurempia myönteisiä muutoksia sinun on mahdollista kokea niin sisäisessä olotilassasi kuin elämänpolullasikin.

 

Siksi tarjoamme edullisempia, useamman Ganeshan Invokaation sisältäviä settejä, jotka sitouttavat sinut paremmin Ganeshaan ja itseesi, spirituaalisen evoluutiosi edistämiseen sekä elämänlaatusi parantamiseen; löydät vaihtoehdot tämän sivun lopusta.

vitaliy-lyubezhanin-gfVofr15ICc-unsplash.jpg
—Pngtree—creative gold background_926652.jpg
Asset 7_4x.png


miten minä olen vaikuttunut ganeshan energiasta, ja millaisena koen hänet?
 

Olen rakastunut Ganeshan lempeään ja hyväntahtoiseen energiaan, joka on aina mitä avuliainta, kärsivällisintä ja pyyteettömintä.

Hänessä on kuitenkin myös sellaista läpivientivoimaa ja tulista tahtoa, joka sulattaa sekä omasta sisimmästä että vallitsevista olosuhteista ja elämäntilanteesta minkä tahansa esteen tai ongelman, kunhan Hänen puoleensa vain muistaa kääntyä ja sallii Hänen pyhien toimitustensa tapahtua niitä mitenkään ohjailematta.

Ganeshalla on ihmeellinen kyky sisäisten lukkojen, jumiutumien ja päähänpinttymien poistamisessa, sekä tietoisuuden laajentamisessa niiden rajoittavuuden ylitse kohti kestäviä ratkaisuja ja uusia innovaatioita.

Kun Hän poistaa jonkin sisäisen esteen, joka harhauttaa minua näkemästä itseäni ja omaa voimaani, kykyjäni tai vaikutusmahdollisuuksiani, se todella vain katoaa ja sallii minun nähdä tilanteeni tai asiani korkeamman viisauden valossa kevyenä ja kiitollisena.

Sen lisäksi Ganesha voi opastaa ymmärtämään näiden sisäisten esteiden syntymekaniikan sekä vapauttamaan energiaa aina niiden alkulähteestä saakka, olipa sen takana jokin menneisyyden trauma, karmaa, tunnetason vaurio tai muu ikävä muisto, joka estää minua matalavärähteisellä energiallaan käyttämästä jumalaisten voimieni ja kykyjeni täyttä potentiaalia.

Käännyn Ganeshan puoleen aina ennen uusien projektien aloittamista sekä useasti prosessin aikana Hänen siunaustaan ja johdatustaan pyytääkseni, ja kyseenalaistaakseni itseni, aikomukseni, visioni ja resurssini vielä kertaalleen.

Ja joka kerta Hän synnyttää uusia oivalluksia, jotka sallivat tietoisuuteni laajentua esteet ylittävällä tavalla, mahdollistaen tien kirkastumisen edessäni.

Ganeshan alkemialliset voimat auttavat minua havaitsemaan käytössäni olevien resurssien tai olosuhteiden kätketyt ulottuvuudet sekä niiden salaisen potentiaalin.

Hän todella vetää näkökyvyn ja ymmärryksen edestä kaikki itseä sekä omaa voimaa ja kykyjä rajoittavat illuusioiden verhot ja uskomukset, kääntäen valokeilan niihin myönteisiin ja vahvoihin ominaisuuksiin, joiden käyttämättömistä voimavaroista löydän joka kerta ratkaisun juuri sen hetken kysymyksiin.

Ganeshan kanssa kulkeminen ei vain suorista elämänpolun mäkiä ja mutkia jopa ennakoivasti, vaan Hänen läsnäolonsa tekee elämästä myös rennompaa ja kiireettömämpää.

Sen lisäksi Hän takaa minkä tahansa arjen projektin tai sydämen unelman menestymisen, kunhan Hänen johdatukselleen vain uskaltaa antautua, ja todella luottaa maallista mieltä rajoittavien pelkojen ja uskomusten sulavan pois oman jumaluuden paljastumisen tieltä Hänen kosketuksensa voimasta.

Ganesha on Jumalan esteitä poistavana voimana ja Alkuilmiöiden Herrana kaiken maallisen yläpuolella; Hänelle kaikki on mahdollista, aivan kuten sinullekin Hänen johdatuksessaan.

Asset 2_4x.png
—Pngtree—creative gold background_926652.jpg
Asset 7_4x.png


Mitä ganeshan invokaatioon sisältyy ja miten sen valokanava avataan?
 

Ganeshan Invokaatio on puhdas ja suora valokanava Ganeshan energiaan, johon sisältyy vahvat energiasuojaukset sekä monivaiheiset tehomaadoitukset; se on turvallinen ja ohjattu energeettinen ympäristö antautua luottavaisena kanavan kautta virtaavalle jumalallisille voimille.

 

Invokaatio aktivoidaan ja käytetään energiahoidon tapaan silloin kun se sinulle itsellesi parhaiten sopii, ja kun olet rauhoittunut omaan sisimpääsi ja valmistautunut avaamaan sydämesi Jumalan rakkauden muuntavalle voimalle.

Itse hoitavan osuuden jälkeen Valokanava jää avoimeksi yhteydeksi sinun ja Ganeshan välille seuraavia päiviä varten, jolloin Hän jatkaa sisäisten ulottuvuuksiesi muuntamista ja johdattaa sinua arjessasi vallitsevien olosuhteiden ja tilanteisen läpi, kunnes Ganesha sulkee yhteyden.

Koko tämän ajan sinä olet täydellisen turvassa ja Ganeshan vahvassa suojeluksessa, ja voit aistia Hänen läsnäolon sydämessäsi sekä intuitiosi kautta.

 

Voit käyttää Ganeshan Invokaatiota juuri niin usein ja sellaisina sarjoina kuin tunnet sen antamaa apua tarvitsevasi; siksi tarjoamme edullisemmin useamman käyttökerran settejä.

 

Ganeshan energian synnyttämät myönteiset muutokset ja parannukset havaitaksesi sinun tulee virittäytyä sydämesi taajuudelle, ja tutkiskella sisintäsi sekä elämääsi avoimella ja positiivisella mielellä - sinun on annettava itsellesi ja elämällesi mahdollisuus muuttua, ja päästettävä sinua rajoittavista estoista ja esteistä irti.

 

Lisätietoja sekä Ganeshan Invokaation aktivointilauseen löydät laskulta, ja ongelmatilanteissa tai kysymyksissä voit olla minuun yhteydessä sähköpostitse.

 

 

 
—Pngtree—creative gold background_926652.jpg
Asset 7_4x.png


oletko valmis avaamaan sydämesi ganeshalle?
 

Tilaat Ganeshan Invokaation helposti ja nopeasti tämän sivun lopusta löytyvällä tilauslomakkeella.

Lomakkeen lähettämisen jälkeen näytölle avautuu ponnahdusikkuna, josta voit valita tilauksesi summaa vastaavan laskun; avaa ja tallenna lasku, tai ota siitä näyttökuva.

Tee maksusuoritus verkkopankissasi tai mobiilimaksuna (Siirto tai MobilePay) mahdollisimman pian epäselvyyksien välttämiseksi.

Maksusuoritus herättää käyttöösi Ganeshan Invokaation aktivointilauseen tilauksesi sisältämän määrän mukaisesti, eli sen jälkeen olet valmis avaamaan itsenäisesti valokanavan Ganeshalle vaikka heti, tai sinulle parhaiten sopivana hetkenä.

Nauti energioista, ja jaa halutessasi kokemuksesi ja muutoksesi minun kanssani.

Autan sinua mielelläni myös asiaan liittyvissä kysymyksissä.

HINTA € / KÄYTTÖKERRAT

29€ / 1x

54€ / 2x

75€ / 3x

139€ / 6x

 

(sis. alv. 24%)

mohnish-landge-Q9GBNYnAiHM-unsplash.jpg
—Pngtree—creative gold background_926652.jpg
Asset 1111_4x.png
Lukumäärä

Mitä tilauksen jälkeen tapahtuu?

 

Lähetettyäsi tilauslomakkeen onnistuneesti näytöllesi avautuu automaattisesti ponnahdusikkuna, josta voit ladata laskun tilauksen maksusuoritusta varten. Tee maksusuoritus mahdollisimman pian verkkopankissa tai mobiilimaksuna epäselvyyksien välttämiseksi, sillä maksusuoritus vahvistaa tilauksesi ja herättää käyttöösi aktivointilauseen tilauksesi sisältämien käyttökertojen määrän mukaisesti.

 

Palvelun käyttö tapahtuu itsenäisesti ja sinulle sopivassa aikataulussa. Aktivointilause ja lisätiedot löytyvät laskulta, joten luethan ne tarkkaan ja säilytät laskun muistutuksena palvelun sisällöstä ja käyttämisestä. Lasku toimii myös kuittina ostostasi. Palvelulla ei ole vaihto-, palautus- tai peruutusoikeutta. Tilaus on sitova.

Voit ottaa yhteyttä kaikissa ongelmatapauksissa ja kysymyksissä sähköpostitse.