Ganeshan

Esteidenpoistaja

Ganesha poistaa esteet unelmiesi toteutumisen tieltä,

ja siunaa tavoitteesi menestymään

Vuosi 2020 kääntyy kohti loppuhuipennustaan, kun planeetta Mars perääntyy 9.9.-13.11.2020. Tämä Marsin perääntymisen ajanjakso loppuunsaattaa ja viimeistelee sekä kuluvan vuoden henkiset teemat että monet meneillään olevat elävän elämän muutokset, mutta sen voimat paketoivat valmiiksi myös useamman vuoden spirituaalisen kehityksen ja niiden aikaansaaman laajemman transformaation. Marsin perääntymisestä syntyvät kosmiset energiat auttavat tekemään viimeisiä irtipäästöjä ja hyvästelemään niin vanhan minän kuin arjenkin, jonka on aika väistyä uuden elämänkokemuksen tieltä. Mars perääntyy omassa tähtimerkissään eli Oinaassa, jonka tulienergiat polttavat tehokkaasti vanhoja ja epäedullisia energiasidoksia niin sielutasolta kuin elävästä elämästäkin. Mars on Oinaassa hyvin kotoisissa tunnelmissa, mikä tarkoittaa sen energioiden olevan miellyttäviä ja isällisen rakastavasti suojelevia sekä eteenpäin työntäviä. On aika viimeistellä olemuksensa ja elämänsä alusta, kiteyttää saavutettu viisaus, ja valmistautua siirtymään elämässä eteenpäin uusiutunein kyvyin ja potensoitunein luomisvoimin.

 

Marsin energiat edustavat Ganeshaa, hindulaisten mytologioiden jumaluutta eli deityä, joka tunnetaan yhtenä voimallisimmista esteiden poistajista sekä kaikkien alkuilmiöiden herrana. Ajankuvassa värähtelevät vahvasti uusien alkujen ja uuden luomisentyön energiat, joita Marsin perääntymisen kosmiset voimatkin on synkronoitu tukemaan ja edistämään hyvin myönteisellä tavalla. Ganesha on runsauden varmistaja, joka työskentelee tavoitteiden hyväksi niin ennen luomistyön alkamista kuin sen aikanakin, johdattaen prosessin kaikkien vaiheiden läpi kohti menestystä ja hedelmällistä lopputulosta. Hänen voimansa poistavat niin sisäisiä esteitä ja energiatukoksia kuin ulkoisen todellisuudenkin tiesulkuja, jotka Hän ohjaa ratkaisemaan tai ohittamaan viisaudellaan. Ganesha auttaa arvioimaan vallitsevia olosuhteita ja tilanteita uudelleen, sekä tarkastelemaan omia motiiveja, aikomuksia ja tavoitteita, ja päivittämään niitä edullisempaan suuntaan. Ganesha siunaa erityisesti uusia hankkeita, jumalallisten elämäntehtävien pariin astumista ja alkavia elämänmuutoksia, joiden apuvoimaksi Häntä voi kutsua ennen työn aloittamista mutta myös sen aikana.

Ganeshan jumalalliset ominaisuudet ja kosmiset voimat laittavat energioita ja asioita liikkeeseen, pitäen ne myös aktiivisena koko prosessin ajan ja auttaen niitä kehittymään vielä sen jälkeenkin. Ganesha poistaa kaikki mahdolliset esteet tämän ikiliikkuvan energian sekä sen ylläpidon ja läpivientivoiman tieltä, varmistaen sulavan ja saumattoman luomistyön etenemisen. Hän myös ohjaa löytämään esteiden kautta vieläkin parempia resursseja ja mahdollisuuksia, paljastaen näiden näennäisten tiesulkujen sisältämät salaiset siunaukset ja reittiä raivaavat ominaisuudet. Luomistyön energiatehokkuuteen pyrkiminen sekä oivaltavien ja luovien ratkaisujen kehittäminen ovat Ganeshan erityisosaamista, ja siksi Hän ohjaa vain viisaisiin ja kestäviin ratkaisuihin jokaisessa valintatilanteessa. Ganeshan kosmiset voimat ylläpitävät jumalallisen luomistyön flow-tilaa, ja siksi ne tekevät kaikkensa tuhotakseen sen toteutumisen tieltä haitallisia esteitä niin sielun sisäisestä olemuksesta kuin ulkoisesta todellisuudestakin. Näiden voimien yhdistyminen Marsin perääntymisen jaksoon ja ajankuvan energioihin on hyvin hedelmällistä ja eteenpäin johdattavaa. Nyt on mahdollista manifestoida ennenkokematonta runsautta ja uusia resursseja, joilla uudistaa niin itsensä kuin arkensakin uudelle tasolle.

Love from Anahatan ja Ganeshan Esteidenpoistaja on luotu palvelemaan ajankuvassa tapahtuvaa monentasoista uusiutumista, joka ulottuu niin sielun syvimpiin sisäisiin tasoihin kuin arjen jokaiselle osa-alueellekin. Vanha elämäntodellisuus ja minuus ovat muuntumassa pysyvästi historiallisen upean jälleensyntymän kautta, jonka tarkoitus on laajentaa sisäistä olemusta entistä jumalallisemmalle tasolle. Tätä laajentumista seuraavat myös useat elämänmuutokset, uusien elämäntehtävien pariin asettuminen, ja runsauden siunausten vastaanottaminen uudenlaisina mahdollisuuksina ja resursseina. Ganeshan Esteidenpoistaja tekee tästä prosessista sulavampaa poistamalla sisäisiä esteitä sielun laajentumistarpeiden tieltä, ja tuomalla niitä myös tietoisuuteen tarvittavaa muuntamista ja tarkastelua varten. Esteidenpoistaja auttaa tekemään viisaampia ja tietoisempia ratkaisuja, ja rakentamaan uutta tyydyttävämpää elämäntodellisuutta ja tuotteliaita unelmia Ganeshan esteitä poistavalla energialla sekä Hänen runsauden siunauksillaan. Ganeshan Esteidenpoistajalla on sielun luomisvoimaa ja kykyjä stimuloiva ja potensoiva vaikutus, jonka ansioista on mahdollista nopeuttaa asioiden etenemistä sekä tehdä niiden prosesseista jouhevampia. Hoidon energian luonne on hyvin aktiivista ja toiminnallista, mikä tuntuu olotilassakin välittömänä energisoitumisena ja elpymisenä.

Ganeshan Esteidenpoistaja on energiahoito, jossa puhdistetaan ja tasapainotetaan viidennen ulottuvuuden energiajärjestelmä eli 12 pääenergiakeskusta sekä auran eri tasot. Energiahoito avautuu suoraksi kanavaksi Ganeshan kosmisiin voimiin ja Hänen jumalallisiin ominaisuuksinsa, mahdollistaen Hänelle esteettömän pääsyn sielun energiajärjestelmään tämän Kosmisen Minän kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että hoitoon ei ole vain kanavoitu Ganeshan esteitä poistavaa energiaa ja runsauden siunauksia, vaan ne vastaanotetaan suoraan itse Ganeshalta Hänelle avatun kanavan kautta. Tämä kanava pysyy auki niin kauan kuin hoidon vastaanottaja on halukas työskentelemään Ganeshan kanssa, ja pyytämään Häneltä opastusta ja neuvoja luomistyössään, unelmien toteuttamisessa tai elämänmuutoksissaan - minkä tahansa aikomuksen kanssa. Mahdollisia eteen tulevia esteitä on siis mahdollista pyytää poistamaan vielä hoidon vastaanottamisen jälkeenkin juuri niin kauan kuin itse ymmärtää näin voivansa tehdä. Ganeshan Esteidenpoistaja voi siis avata pysyvän kanavan Hänen viisauteensa, energiaansa ja ohjaukseensa, sekä luoda vahvan suhteen tämän alkuilmiöiden herran ja esteiden poistajan kosmisiin voimiin. Silloin ne palvelevat omaa luomistyötä aktiivisesti.

 

Tätä työskentelyä varten Ganeshan Esteidenpoistajaan sisältyy myös ohjeet ja perehdytys Mantra Mandalan rakentamiseen. Mantra Mandala poistaa haitallisia esteitä, suojaa negatiivisilta energioilta sekä kirouksilta, pitäen kaikki epäedulliset voimat loitolla sieltä, minne se on luotu eli missä sen energiat vaikuttavat. Se suojelee sekä Mantra Mandalan luojaa, tämän kotia ja sen muita asukkaita, ja mitä tahansa sille annettua aikomusta. Tämän voimallisen mandalan salaisuuksiin sisältyy useita upeita työskentelymahdollisuuksia, jotka hyödyttävät sekä unelmien toteutumista, elämäntehtävien edistymistä, henkisen kehityksen vauhdittumista ja elämänmuutoksien jouhevuutta, mutta lopulta mitä tahansa päämäärää jonka sille antaa. Sen energiat palvelevat ja toimivat aktiivisesti kaiken aikaa ja juuri niiden aiheiden osalta mihin sen voimat valjastaa omalla aikomuksellaan. Mantra Mandala on voimallinen kosminen työväline, jolla on hyvin suotuisia vaikutuksia niin omien tavoitteiden edistämiseen kuin itsensä suojaamiseksikin kaikilta negatiivisilta ja haitallisilta voimilta. E-kirja Mantra Mandalan rakentamisesta ja ohjeet sen kanssa työskentelyyn toimitetaan syyskuun aikana.

Ganeshan Esteidenpoistaja on sopiva sinulle, mikäli haluat:

 • poistaa esteitä sekä sielusi laajentumistarpeiden tieltä että ulkoisesta todellisuudesta

 • tasoittaa tietä edeltä tulevaan ja varmistaa jouheva eteneminen kaikissa projekteissasi

 • muuntaa uskomuksiasi, asenteitasi ja ajatusmaailmaasi suotuisammiksi tavoitteitasi ja aikomuksiasi kohtaan

 • siunata runsauden energialla alkavan projektin, elämänmuutoksen tai minkä tahansa tavoitteesi

 • potensoida alkaneiden prosessien onnistumismahdollisuuksia ja menestystä

 • laajentaa ja kohottaa mitä tahansa aikomusta tai unelmaa entisestään

 • manifestoida puuttuvia resursseja ja uusia mahdollisuuksia yltäkylläisesti

 • avata tietoisuuttasi vieläkin paremmille mahdollisuuksille ja nautinnollisemmalle elämälle

 • selvittää korkeimman tahtotilasi mukaiset halusi ja ymmärtää mihin kaikkeen potentiaalisi riittää

 • stimuloida luomisvoimaasi ja kykyjäsi sekä paljastaa niistä uusia ominaisuuksia

 • parantaa energeettistä vetovoimaasi ja houkutella uutta runsautta luoksesi

 • voimaannuttaa ja vakauttaa olemustasi ja elämääsi muutosten keskellä

 • motivoida, aktivoida ja energisoida itseäsi; laittaa luomisvoimasi liikkeelle

 • vauhdittaa henkisiä prosesseja sekä tavoitteiden, resurssien ja mahdollisuuksien materialisoitumista

 • uusiutua voimallisesti ja astua elämässä eteenpäin; aloittaa luomistyön puhtaalta pöydältä

 • irrottautua menneisyydestäsi ja kokea jokaisen olemuksesi tason sekä arkesi uusiutuvan

 • manifestoida täysin uusia mahdollisuuksia ja ideoita oman tietoisuutesi ulkopuolelta

 • lisää aktiivisuutta, rohkeutta, läpivientivoimaa ja pelottomuutta olemukseesi

 • parantaa keskittymiskykyäsi ja intuitiivisuuttasi; luoda vahvemmassa jumalallisessa johdatuksessa

 • valjastaa Marsin perääntymisen kosmiset energiat tukemaan tavoitteitasi

 • hyödyntää Ganeshan esteitä poistavan voiman ja uusia alkuja siunaavan energian

 • oppia Mantra Mandalan suojaavista ominaisuuksista ja alkemiasta

tai tunnistat itsessäsi seuraavia ominaisuuksia:

 • olotilasi tuntuu saamattomalta ja matalaenergiaiselta

 • sinun on vaikeaa motivoida itseäsi ja saada energiasi liikkeelle

 • elämäsi on pysähtynyt paikoilleen etkä tiedä miten edetä

 • arjessasi tuntuu olevan liian paljon tiesulkuja ja esteitä

 • olet neuvoton ja epätoivoinen elämäntilanteesi suhteen

 • tiedät mitä sinun tulisi tehdä, mutta et uskalla toimia

 • olet pelon, huolen, epätoivon, surun tai negatiivisuuden täyttämä

 • et näe elämääsi ja itseäsi kauniina sekä runsautta ansaitsevana

 • koet arvottomuutta, vähättelet itseäsi tai uhraat itsesi muiden onnen puolesta

 • tyydyt aina vähempään kuin mitä tiedät ansaitsevasi

 • yrityksistäsi huolimatta et ole onnistunut saavuttamaan tavoitteitasi

 • muiden energiat, mielipiteet tai negatiivisuus lannistavat sinua

 • sinulta puuttuu olennaisia resursseja tavoitteidesi toteuttamiseksi

Tilaa palvelu

Palvelun hinta: 1 hoitokerta 49,00€,
2 hoitokertaa 89,00€ TAI
3 hoitokertaa yhteishintaan 129,00€ (sis. alv. 24%)
Palvelun saatavuus: 13.11.2020 klo 23.59 saakka
(heti tilauksen maksusuorituksen jälkeen valitsemanasi hetkenä)
Aktivointilause: Vastaanotan nyt Anahatan ja Ganeshan Esteidenpoistajan
Kaikki ohjeet hoidon tilaamiseen ja sen itsenäiseen vastaanottamiseen löytyvät tältä sivulta. Emme lähetä erillistä tilausvahvistusta sähköpostitse. Hoito vastaanotetaan itsenäisesti.

Tilaa palvelu täyttämällä alla oleva tilauslomake ja tee maksusuoritus annetulla laskulla, jonka saat heti lomakkeen lähettämisen jälkeen laitteesi näytölle avautuvasta ponnahdusikkunasta. Ponnahdusikkunassa on painike, jota klikkaamalla lasku avautuu erillisenä tiedostona laitteellesi. Valitse oikea lasku haluamiesi hoitokertojen mukaan. Suorita tilauksen maksu laskun tiedoilla ennen hoidon vastaanottamista. Maksu toimii pääsylippuna hoidon energioihin, sillä aktivointilause toimii vasta maksusuorituksen jälkeen. Mikäli suljet vahingossa ponnahdusikkunan etkä saa laskua, täytä ja lähetä tilauslomake uudelleen.

 

Kun olet valmis, voit kutsua energiat luoksesi valitsemanasi hetkenä lausumalla hiljaa mielessäsi tai ääneen aktivointilauseen, joka antaa hoidon energioista huolehtivalle Love from Anahatan valotiimille käskyn aloittaa toimenpiteet. Mikäli tilauksesi sisältää 2 tai 3 hoitokertaa, tulee sinun huolehtia itsenäisesti niiden vastaanottamisesta ja aikatauluttamisesta annetulla aikavälillä. Valitse hoitojen ajankohta intuitiivisesti. Hoidot voi vastaanottaa tilanteesta riippuen joko peräkkäisinä päivinä, tai jättää niiden väliin muutamia päiviä, jopa viikkoja. On tärkeää kuunnella sisäisiä tarpeitaan ja tunnustella mahdollisten rajoitteiden esiin nousemista hoitoa varten. Kyseistä energiahoitoa voi käyttää vapaasti sovitellen ja yhdessä muiden Love from Anahatan palveluiden kanssa.

Kuten kaikki Love from Anahatan energiahoidot, on myös kyseinen hoito täysin automatisoitu kaukopalvelu. Sen energiat hoitavat jokaisena hoitokertana sielun korkeimman parhaan mukaisesti, kaikella kunnioituksella ja rakkaudella. Hoidon kulkua ja tapahtumia valvovat asiaan vihkiytyneet Love from Anahatan valotiimin olennot. Hoidon energiat vastaanotetaan samalla tavalla kuin muutkin Love from Anahatan kaukoenergiahoidot, sillä energia seuraa Universaaleja Lakeja sekä sille annettua pyhää aikomusta.

Lisätietoja ja ohjeita kaukohoidon vastaanottamisesta löydät alla olevaa painiketta klikkaamalla. Mikäli sinulla on kysyttävää, lähetä meille sähköpostia osoitteeseen lovefromanahata@gmail.com tai jätä yhteydenottopyyntö, ja autamme mielellämme. Emme lähetä erillistä tilausvahvistusta tai kuittia tilauksestasi sähköpostiisi, sillä saamasi lasku toimiin kuittina maksustasi. Kaikki tarvittavat tiedot sekä hoidon tilaamiseksi ja vastaanottamiseksi löytyvät tältä sivulta. Lisätietoja annetaan tiedusteltaessa.

Me kunnioitamme sinun henkistä matkaasi

Täyttämällä ja lähettämällä tilauslomakkeen sitoudut toimitusehtoihimme sekä suorittamaan osallistumismaksun, jonka jälkeen energiahoito tulee vastaanottaa itsenäisesti annettujen ohjeiden mukaan. Palvelulla ei ole vaihto-, peruutus- tai palautusoikeutta. Harkitsethan siis loppuun saakka aikomuksesi ennen palvelun tilaamista.

Lasku tilauksen maksusta aukeaa laitteesi näytölle erillisen ponnahdusikkunan kautta heti tilauslomakkeen lähettämisen jälkeen. Lasku toimii kuittina maksustasi ja voit halutessasi tulostaa sen. Mikäli tilauksen tekemisessä ilmenee ongelmia tai haluat lisätietoja palvelusta, lähetä minulle sähköpostia osoitteeseen lovefromanahata@gmail.com.

Tilauslomakkeen lähettämisellä hyväksyt tietosuoja- ja yksityisyysehdot. Emme kerää yhteystietoja tai luovuta niitä eteenpäin.

© 2019 modo et forma