Lakshmin

 Runsausmagneetti

Manifestoi runsautta tuloksekkaasti ja materialisoi unelmasi

Olet omaksunut roolin ihmisenä ja oppinut manifestoimaan rajallista runsautta, vaikka sielusi jumalainen luomisvoima mahdollistaa yltäkylläisen ja pysyvän runsauden materialisoinnin.
Lakshmin Runsausmagneetti antaa välittömiä vaikutuksia sisäisen runsauden kokemuksen laajentumisesta, ja feminiinisen luomisvoiman eheytymisestä.
 

Love from Anahatan Lakshmin Runsausmagneetti on suora kanava Äitijumalatar Lakshmin feminiiniseen luomisvoimaan, hänen shaktinsa elämän runsautta manifestoivaan ja ilmentävään energiaan. Lakshmi on on Vishnun, elämän säilyttäjän ja suojelijan, kaksoisliekki. Lakshmi muodostaa yhdessä Äitijumalatar Saraswatin ja Parvatin kanssa Tridevin, jonka tehtävänä on ylläpitää luomistyön jatkumoa ja järjestystä Maailmankaikkeudessa, yhdessä Trimurtin Isäjumalien shakteina (Brahma, Vishnu ja Shiva). Lakshmi on hedelmällisyyden, vaurauden, yltäkylläisyyden, rahan, kauneuden ja hyvän onnen Äitijumalatar, joka vastaa näiden ominaisuuksien ilmentämisestä, materialisoinnista ja säilyttämisestä. Yksi Hänen merkittävimmistä tehtävistään on sielun jumalaisen feminiinisen luomisvoiman, shaktin, elvyttäminen ja esteiden poistaminen sen luovuuden käyttämisen tieltä. Jos sielu ei ymmärrä luomisvoimansa syvintä jumalaista luonnetta, shaktinsa feminiinistä kaikelle elämän antavaa ominaisuutta, sen elämästä puuttuu aina runsautta ja yltäkylläisyyttä. Silloin ihminen ajautuu elämään puutteesta ja sen kokemuksen välttämisestä käsin, täyttämään tarpeitaan jumalaiset voimansa unohtaen.

Lakshmin Runsausmagneetti auttaa vapautumaan puutteesta, kärsimyksestä ja voimattomuuden tunteesta, jotka tukahduttavat sekä sielun luomisvoimaa ja sen jumalaista identiteettiä uskotellen sen olevan olemukseltaan rajallinen ihminen, että sen näkökykyä ja tietoisuutta elämänsä sisältämistä mahdollisuuksista. Kun ihminen turhautuu ja voipuu elämänpolkunsa tapahtumien näyttäessä näennäisesti mahdottomilta ja vaikeilta, unohtaa hän oman sisäisen voimansa vaikutusvallan ja mahdin. Lakshmi vapauttaa tällaisista tukahduttavista uskomuksista ja johdattaa ratkaisujen äärelle, sekä löytämään elämänpolulta jokaiseen tilanteeseen sisältyvät siunaukset ja runsauden. Tästä elämän vauraudesta nauttiminen vetää magneettisella vetovoimallaan puoleensa yhä lisää kiitollisuuden aiheita, eli kaikkea sielun arvostamaa runsautta ja sen sydämen unelmia. Lakshmin Runsausmagneetti aktivoi ja laajentaa sielun sydäntä kokemaan sisäistä rakkautta ja runsautta voimistaen sen shaktia, feminiinistä luomisvoimaa ja luovuusenergiaa, opastaen niitä elvyttävien salaisuuksien runsaudenlähteille. Lakshmi tekee sielun sydämestä oikean runsauden ja materiaalisen vaurauden magneetin.

Lakshmi vastaa elämän vauraudesta ja sielua tyydyttävistä nautinnoista, ja Hän avaa näkökykyä ja ymmärrystä niiden sisäsyntyisyydestä. Kun sielu nauttii elämästään ja olemassaolostaan sisäisesti, vetää se luonnollisesti puoleensa yhä lisääntyvää ja runsaampaa rikkautta myös ulkoisessa todellisuudessa. Lakshmi auttaa tiedostamaan tämän henkisen alkemian periaatteen, ja elämään sen säännönmukaisuuden kautta manifestoiden. Hän purkaa ja poistaa näiden periaatteiden sisäistämisen tieltä mahdollisia esteitä ja rajoitteita, kuten haitallisia uskomuksia ja toimintatapoja, jotka ohjaavat sielua luomaan ihmisen rajallisin keinoin jumalaisten kykyjensä sijaan. Lakshmin Runsausmagneetti järjestää ihmisen arvomaailmaa uudeksi ja yltäkylläisen runsauden manifestointia paremmin palvelevaksi. Se muuntaa tehokkaasti uskomusjärjestelmää ja purkaa vanhanaikaisia oppeja, joilla luominen ei perustu sielun jumalaisen synnynoikeuden toteutumiseen eli kaikki tarpeet täyttävässä runsaudessa elämiseen. Olipa kyseessä elämän vauraus missä muodossa tahansa - raha, parisuhde, ihmissuhteet, asuminen, ura, erilaiset elämäntehtävät tai muunlaiset unelmat - kuuluu sielun oikeuksiin niiden materiaalisen runsauden keskellä eläminen.

Parhaat tulokset ja avun Lakshmin Runsausmagneetin vaikutuksista saa, kun sen energioiden ja Lakshmin kanssa sitoutuu työskentelemään pitkäjänteisesti ja säännöllisesti. Yksikin hoitokerta on tuo välittömiä vaikutuksia ja mahdollistaa runsauden tehokkaamman manifestoinnin, mutta jokainen kerta tuo myös lähemmäksi Lakshmia ja hänen runsauden virtaavuuksia lisäävää ja säilyttävää energiaansa. Jokaisella hoitokerralla Hän purkaa uusia esteitä ja kaataa raja-aitoja, jotka estävät sielua elämästä vauraampaa sisäistä elämää ja manifestoimasta toiveidensa mukaista materiaa. Mitä intensiivisemmin Lakshmin kanssa on valmis työskentelemään ja kantamaan yhteistyössä oman henkisen vastuunsa, sitä upeammilla tavoilla Lakshmi voi sielua manifestoinnissaan ja unelmiensa runsauden materialisoinnissa auttaa. Lakshmin vaurautta luova ja säilyttävä voima manifestoituu jokaisen hoitokerran myötä yhä pysyvämmäksi sielun sydämeen, avaten sitä vastaanottavaisemmaksi unelmiensa ja elämänsä runsaudelle. Mitä yltäkylläisempää runsautta sielu sisäisesti kokee ja kokonaisvaltaisemmin se olemassaolostaan nauttii, sitä voimallisemmin se manifestoi elämäänsä uusia runsauden aiheita ja unelmiensa materiaalisen muodon - ja osaa myös säilyttää ne.

Tämä energiahoito on juuri sinulle, mikäli haluat:

 • poistaa esteitä ja raja-aitoja, jotka heikentävät luomisvoimaasi ja unelmien toteutumista

 • purkaa köyhyyslupauksia, jotka kieltävät sielultasi rahan siunaukset

 • katkaista haitallisia sielutasoisia sopimuksia, jotka vaikuttavat ihmissuhteiden tilaan

 • puhdistaa karmanvelkaasi, joka vaikuttaa unelmiesi ja runsauden materialisoitumiseen

 • aktivoida karmallisia hyveitäsi ja niiden myönteisiä vaikutuksia

 • voimaannuttaa feminiinienergiaasi ja sen jumalaisia ominaisuuksia

 • tehostaa manifestointisi tuloksekkuutta ja ottaa käyttöön uusia voimavaroja

 • parantaa luovuuttasi, idearikkauttasi ja kykyä inspiroitua jumalaisella tavalla

 • elää sisäisesti rikasta elämää ja materialisoida sen runsautta

 • parantaa tilannetta ihmissuhteissasi tai parisuhteessa, tai solmia uusia kumppanuuksia

 • manifestoida rahaa, lisääntyvää ja pysyvää taloudellista vaurautta

 • parantaa arkesi sisältämää materiaalista vauraustasoa

 • moninkertaistaa elämäsi vaurauden ja saavuttaa uusia runsauden tasoja

 • manifestoida lisää mahdollisuuksia ja ideoita unelmiesi toteutumiseksi

 • suojella ja siunata jonkin tietyn projektin tai unelman menestymään

 • oppia manifestoimaan ja materialisoimaan tuloksekkaammin Lakshmin opastuksella

 • ottaa Lakshmin elämäsi runsauden säilyttäjäksi ja unelmiesi suojelijaksi

 • saada välittömiä vaikutuksia luomisvoimasi elpymisestä ja voimaantumisesta

 • vauhdittaa henkistä kehitystäsi ja unelmiesi toteutumista tuloksekkaasti

 • oppia kantamaan henkisen vastuusi oman elämäsi luojana tietoisemmin

...tai tunnistat itsesi seuraavista teemoista:

 • kärsit puutteesta etkä koe koskaan saavasi elämältä mitä toivot

 • koet arvottomuutta, pienennät ja vähättelet itseäsi

 • et usko ansaitsevasi elää yltäkylläisessä runsaudessa ja unelmiesi keskellä

 • unelmien toteuttaminen ja tavoitteiden saavuttaminen tuntuu mahdottomalta

 • kärsit mahdollisuuksien vähyydestä ja vaikutusvallan puutteesta

 • koet voimattomuutta ja saamattomuutta, etkä saa itsestäsi tarpeeksi voimaa irti

 • tunnet toivottomuutta ja lohduttomuutta elämäntilanteestasi, tai unelmiesi toteutumista kohtaan

 • millään mitä teet ei tunnu olevan parantavaa ja ratkaisevaa vaikutusta tilanteeseesi

 • manifestointi ei tunnu toimivan kohdallasi tai se tuntuu vaikealta

 • et oikein edes ymmärrä miten manifestoida tai tehdä tekoja tavoitteidesi hyväksi

 • elämäsi tuntuu pysähtyneen paikoilleen, vaikka tiedät mitä haluat

 • et usko itseesi, omaan voimaasi ja mahdollisuuksiisi unelmiasi totettaessasi

 • et tunne Jumalan pitävän sinusta huolta ja täyttävän tarpeitasi

Tilaa palvelu

 
Palvelun hinta: 1 hoitokerta 49,00€ tai
2 hoitokertaa yhteishintaan 79,00€ (sis. alv. 24%)
Aktivointilause: Vastaanotan nyt Anahatan Lakshmin Runsausmagneetin
Palvelun saatavuus: heti tilauksen maksusuorituksen jälkeen valitsemanasi hetkenä

Tilaa palvelu täyttämällä alla oleva tilauslomake ja tee maksusuoritus annetulla laskulla, jonka saat heti lomakkeen lähettämisen jälkeen laitteesi näytölle avautuvasta ponnahdusikkunasta. Ponnahdusikkunassa on painike, jota klikkaamalla lasku avautuu erillisenä tiedostona laitteellesi. Valitse oikea lasku haluamiesi hoitokertojen mukaan. Suorita tilauksen maksu laskun tiedoilla ennen hoidon vastaanottamista. Maksu toimii pääsylippuna hoidon energioihin, sillä aktivointilause toimii vasta maksusuorituksen jälkeen. Mikäli suljet vahingossa ponnahdusikkunan etkä saa laskua, täytä ja lähetä tilauslomake uudelleen.

 

Kun olet valmis, voit kutsua hoidon energiat luoksesi valitsemanasi hetkenä lausumalla hiljaa mielessäsi tai ääneen aktivointilauseen, joka antaa hoidon energioista huolehtivalle Love from Anahatan enkelitiimille merkin sen toimittamisesta sinulle. Mikäli tilauksesi sisältää 2 hoitokertaa, tulee sinun huolehtia itsenäisesti niiden vastaanottamisesta ja aikatauluttamisesta. Valitse jokaisen hoidon ajankohta intuitiivisesti. Hoidot voi vastaanottaa tilanteesta riippuen joko peräkkäisinä päivinä, tai jättää niiden väliin muutamia päiviä, jopa viikkoja. On tärkeää kuunnella sisäisiä tarpeitaan ja tunnustella mahdollisten rajoitteiden esiin nousemista hoitoa varten. Aikarajaa hoitojen vastaanottamiselle ei ole. Kyseistä energiahoitoa voi käyttää vapaasti sovitellen ja yhdessä muiden Love from Anahatan palveluiden kanssa.

Kuten kaikki Love from Anahatan energiahoidot, on myös kyseinen hoito täysin automatisoitu kaukopalvelu. Sen energiat hoitavat jokaisena hoitokertana sielun korkeimman parhaan mukaisesti, kaikella kunnioituksella ja rakkaudella. Hoidon kulkua ja tapahtumia valvovat asiaan vihkiytyneet Love from Anahatan enkelit. Hoidon energiat vastaanotetaan samalla tavalla kuin muutkin Love from Anahatan kaukoenergiahoidot, sillä energia seuraa Universaaleja Lakeja sekä sille annettua pyhää aikomusta.

Lisätietoja ja ohjeita kaukohoidon vastaanottamisesta löydät alla olevaa painiketta klikkaamalla. Mikäli sinulla on kysyttävää, lähetä meille sähköpostia osoitteeseen lovefromanahata@gmail.com tai jätä yhteydenottopyyntö, ja autamme mielellämme. Emme lähetä erillistä tilausvahvistusta tai kuittia tilauksestasi sähköpostiisi, sillä saamasi lasku toimiin kuittina maksustasi. Kaikki tarvittavat tiedot sekä hoidon tilaamiseksi ja vastaanottamiseksi löytyvät tältä sivulta. Lisätietoja annetaan tiedusteltaessa.

Me kunnioitamme sinun henkistä matkaasi

Täyttämällä ja lähettämällä tilauslomakkeen sitoudut toimitusehtoihimme sekä suorittamaan osallistumismaksun, jonka jälkeen energiahoito tulee vastaanottaa itsenäisesti annettujen ohjeiden mukaan. Palvelulla ei ole vaihto-, peruutus- tai palautusoikeutta. Harkitsethan siis loppuun saakka aikomuksesi ennen palvelun tilaamista.

Lasku tilauksen maksusta aukeaa laitteesi näytölle erillisen ponnahdusikkunan kautta heti tilauslomakkeen lähettämisen jälkeen. Lasku toimii kuittina maksustasi ja voit halutessasi tulostaa sen. Mikäli tilauksen tekemisessä ilmenee ongelmia tai haluat lisätietoja palvelusta, lähetä minulle sähköpostia osoitteeseen lovefromanahata@gmail.com.

Tilauslomakkeen lähettämisellä hyväksyt tietosuoja- ja yksityisyysehdot. Emme kerää yhteystietoja tai luovuta niitä eteenpäin.

© 2019 modo et forma