Krishnan

 Esteidenpoistaja

Poista sisäiset esteesi ja vapaudu toteuttamaan unelmiasi rajattomasti

Sinun ja unelmaelämäsi toteutumisen välissä ovat vain egosi ja sielusi sisäiset esteet, jotka vaikuttavat luomisvoimasi mahtiin ja kykyysi manifestoida runsautta.
Krishnan Esteidenpoistaja antaa välittömän tunteen keventymisestä sisäisten esteiden poistuessa ja näkökyvyn laajentuessa, tuottaen välittömiä vaikutuksia.

Love from Anahatan Krishnan Esteidenpoistaja on kanava Maailmankaikkeuden luomistyön organisoijan, säilyttäjän ja suojelijan energiaan, itse Kaikkivaltiaan Vishnun voimaan. Vishnu on Maailmankaikkeuden Ylin Jumala Brahman ja Shivan rinnalla, jonka tehtävänä on säilyttää järjestys Maailmankaikkeudessa ja kaikessa koskaan luodussa (Brahma), ja suojella sitä minkä ei ole määrä tuhoutua (Shiva). Lordi Krishna on Vishnun 8. avataara, joka tunnetaan sydäntä ylentävästä myötätunnostaan ja hellästä rakkaudestaan, mutta myös vaikutusvallastaan poistaa mahdottomaltakin tuntuvia esteitä - siirtää jopa vuoria sielun elämänpolulta. Krishnan puoleen kääntyessä ja Hänen kanssaan työskennellessä voi tuntea konkreetttisesti sydämen keventyvän huolista, ja todistaa ratkaisujen ilmaantuvan sinne missä niitä ei aiemmin ollut. Krishnan rakkaus muuntaa tehokkaasti egon ominaisuuksia ja sen hallinnantarvetta, auttaen sielua vapautumaan ilmaisemaan todellista jumalaista identiteettiään vahvemmin ja autenttisemmin. Kun Krishnan puoleen kääntyy koko sydämellään ja antautuu hänen edessään, saa todella todistaa ihmeiden tapahtuvan toinen toistaan upeammilla tavoilla.

 

Krishnalla on valta vaikuttaa sielun elämänpolun tapahtumiin niin laajemmassa mittakaavassa kuin aivan pienimpienkin asioiden osalta, ja vapauttaa sielu siitä mikä ei palvele sen henkistä kehitystä tai estää sen edistymisen. Pahuuden karkottaminen, kaaoksen rauhoittaminen ja tarpeettomalta tuholta suojeleminen ovat Krishnan korkeimpia tehtäviä. Hänellä on valta purkaa Vishnun armolla karmallisia sitoumuksia, poistaa kirouksia ja karkottaa negatiivisia energioita, jotka vaikuttavat haitallisesti sielun henkiseen olemukseen, elämäntilanteeseen tai unelmien toteutumiseen. Krishna on sielun unelmien ja luomistyön suojelija sekä niiden materialisoitumien säilyttäjä, ja Hänen korkein tahtonsa on nähdä sielu menestymässä ja kehittymässä henkisesti unelmiaan luodessaan. Vahingollisista kirouksista, karmallisista sidoksista tai lupauksista ja negatiivisen energian vaikutuksista tai niiden lähteistä ei tarvitse edes olla tietoinen, jotta Krishna voi purkaa niitä sielusta ja olemuksen eri tasoilta. Lopputuloksena on vain esteistä vapautuminen, huolista keventyminen ja sisäinen voimaantuminen, sekä sielun jumalaisen identiteetin ja luomisvoiman elpyminen.

Love from Anahatan Krishnan Esteidenpoistaja muuntaa mieltä valoisammaksi ja avarakatseisemmaksi, riisuu egon aseista ja peloista, laajentaa sydäntä kokemaan rakkautta ja sisäistä runsautta, auttaa antautumaan elämän kantavalle voimalle ja luopumaan hallinnantarpeesta, kasvattaa luottamusta ja uskoa asioiden parantumisen puolesta, manifestoiden ihmeitä ja unelmia toteutumaan parhaalla mahdollisella tavalla. Ihmisen on kuitenkin oltava valmis antamaan kaikkensa näiden asioiden tapahtumisen puolesta ja työskenneltävä tavoitteidensa eteen Krishnan avustamana, sillä sielu mahdollistaa ihmeet ja unelmiensa toteutumisen oman uskonsa ja vastuunkantonsa kautta. Vaikka Krishnan valta ja voimat ovat mahtavat, on Hänenkin tahtotilansa sielun henkisen evoluution edistyminen. Hän ei poista sisäisiä esteitä sielusta tai ulkoisia elämästä sen vuoksi, että olemassaolo helpottuisi eikä asioiden parantumiseksi tarvitsisi nähdä vaivaa ja kehittää itseään. Krishna arvostaa ihmisen omistautuneisuutta elämänsä parantamiseen ja sielunsa henkisen kehityksensä edistämiseen, ja auttaa aivan jokaista näiden valmiuksien mukaisesti.

Parhaat tulokset ja avun Krishnan Esteidenpoistajan vaikutuksista saa, kun sen energioiden ja Krishnan kanssa sitoutuu työskentelemään pitkäjänteisesti ja säännöllisesti. Yksikin hoitokerta tuottaa välittömiä vaikutuksia, manifestoi ihmeitä, poistaa esteitä ja avustaa syntyvien oivallusten myötä eteenpäin henkisellä elämänpolulla, mutta jokainen kerta tuo myös lähemmäksi Krishnaa ja hänen armollista rakkauttaan. Mitä intensiivisemmin Krishnan kanssa on valmis työskentelemään ja kantamaan yhteistyössä oman henkisen vastuunsa, sitä lukuisampia ihmeitä saa todistaa tapahtuvan ja unelmienkin toteutuvan yhä voimallisemmalla tavalla. Krishnan elämää säilyttävä ja suojeleva voima manifestoituu jokaisen hoitokerran myötä yhä pysyvämmäksi sielun sydämeen, avaten sitä vastaanottavaisemmaksi rakkaudelle ja runsaudelle kaikilla tasoilla. Mitä yltäkylläisempää rakkautta sielu sydämessään kokee, sitä ihmeellisemmin ja runsaammin se saa todistaa unelmiensa käyvän toteen Krishnan suojeluksessa.

Krishnan Esteidenpoistaja on luotu itse Krishnan toiveiden mukaan ja hänen ohjauksessaan, hänen antamillaan voimallisilla metodeilla ja henkisillä välineillä. Tämä välineistö ja metodiikka on vain harvojen ja valittujen saatavilla, eikä sitä opeteta yleisesti missään. Krishna opettaa nämä salaiset esoteeriset metodit henkilökohtaisesti niihin vihkiytyville sieluille heidän Korkeamman Minänsä kautta, ja aktivoi käyttöön niiden koodit yhteisen hyvän ja jokaisen sielun henkisen kehityksen parhaaksi. Tämä metodiikka on suora kanava Krishnan ja Vishnun energiaan, ja siksi se mahdollistaa näin voimalliset sielutasoiset toimenpiteet. Kyseessä on kaikkea muuta kuin tavanomainen energiahoito, sillä Krishnan vapauttaessa sielun kaikista sen jumalaista identiteettiä ja luomisvoimaa tukahduttavista tekijöistä, voi tämän hoidon vastaanotettuaan kokea välittömän murheista keventymisen, sielutasoisen laajentumisen, sydämen täyttymisen mitä puhtaimmalla rakkaudella ja yhteyden selkeytymisen Korkeampaan Minäänsä sisäisten esteiden poistumisen seurauksena. Se aktivoi myös sielun salaisia voimavaroja eli karmallisia hyveitä ja niiden myönteisiä vaikutuksia, jotka ovat monelle tuntemattomampi aihealue. Ne koostuvat sielun hyveellisestä eli moraalisesti ja eettisesti oikeiden elämänohjeiden noudattamisesta, ja ovat voimavaroina unohtuneet monen kiinnittäessä huomiotaan pelkästään miinusmerkkisen karmanvelan suorittamiseen.

Tämä energiahoito on juuri sinulle, mikäli haluat:

 • poistaa mahdollisia kirouksia ja puhdistaa negatiivista energiaa

 • purkaa sielutasoisia sopimuksia, kuten esim. köyhyyslupauksia tai karmallisia sidoksia

 • muuntaa egoasi, negatiivisia asenteita ja ajatusmalleja sekä haitalllisia uskomuksia

 • suojata itsesi epäedullisilta energioilta ja turvata elämänpolkusi tapahtumat

 • aktivoida karmallisia hyveitäsi ja niiden myönteisiä vaikutuksia

 • sallia itsellesi unelmiesi toteutumisen ja ihmeiden tapahtumisen itsearvostuksen kohotessa

 • puhdistaa sielusi luomisvoimaa rajoittavia ja tukahduttavia haitallisia energioita

 • tehostaa manifestointisi voimaa ja saada nopeampia tuloksia

 • saada valaisevia ja ratkaisevia oivalluksia, ideoita ja inspiraatioita

 • löytää siunauksesi ja runsauden jo tästä hetkestä, jokaisena hetkenä

 • poistaa esteitä ulkoisesta todellisuudesta ja antaa sen tapahtua parhaalla tavalla

 • muuntaa valheellista ihmisidentiteettiäsi ja sen matalampaa persoonallisuutta

 • antaa elämäsi ja sielusi Krishnan käsiin, ja lopettaa asioista murehtimisen kerrasta

 • kokea välittömiä vaikutuksia ja keventymistä sisäisten esteiden poistumisen myötä

 • poistaa sisimmästäsi ja elämästäsi pimeyttä tehden tilaa valolle ja rakkaudelle

 • elää iloista, onnellista ja tyydyttävää elämää nauttien olemassaolostasi

 • vahvistaa sielusi jumalaista identiteettiä ja kykyjä sekä yhteyttä Korkeampaan Minääsi

 • antautua voimallisemmin jumalalliseen johdatukseen ja Krishnan suojelukseen

 • vauhdittaa henkistä kehitystäsi ja unelmiesi toteutumista tuloksekkaasti

 • nauttia manifestoinnista ja luomisesta uudella tavalla ilman tekemisen pakkoa

 • oppia kantamaan henkisen vastuusi oman elämäsi luojana tietoisemmin

...tai tunnistat itsesi seuraavista teemoista:

 • koet yhteydettömyyttä itseesi, elämänpolkuusi tai Universumiin

 • tunnet toivottomuutta ja lohduttomuutta elämäntilanteestasi, tai unelmiasi kohtaan

 • koet päämäärättömyyttä ja elämäsi suunta tuntuu olevan hukassa

 • elämäsi tuntuu pysähtyneen paikoilleen, vaikka tiedät mitä haluat

 • olet taipuvainen itsesi vähättelyyn ja aliarvioimiseen, koet huonommuutta

 • manifestointisi tuntuu tehottomalta ja tuloksettomalta eivätkä toiveesi toteudu

 • koet yksinäisyyttä ja tyhjyyttä, tai välinpitämättömyyttä itseäsi ja elämääsi kohtaan

 • elämäntilanteesi tai tulevaisuutesi pelottaa ja aiheuttaa epävarmuutta

 • sinun on vaikeaa tehdä valintoja ja päätöksiä parantaaksesi elämänlaatuasi

 • et usko itseesi, omaan voimaasi ja mahdollisuuksiisi unelmiasi totettaessasi

 • ajatusmaailmassasi ja asenteissasi on selvää negatiivisuutta

 • et tunne Jumalan pitävän sinusta huolta ja täyttävän tarpeitasi

 • pakotat asioita tapahtumaan väkisin tai olet kärsimätön

 • kannat sydämelläsi ja mielessäsi murheita, joista haluat luopua lopullisesti

 • elät elämänmuutoksen keskellä tai pysähtyneisyydessä, ja haluat apua

Tilaa palvelu

 
Palvelun hinta: 1 hoitokerta 49,00€ tai
2 hoitokertaa yhteishintaan 79,00€ (sis. alv. 24%)
Aktivointilause: Vastaanotan nyt Anahatan Krishnan Esteidenpoistajan
Palvelun saatavuus: heti tilauksen maksusuorituksen jälkeen valitsemanasi hetkenä

Tilaa palvelu täyttämällä alla oleva tilauslomake ja tee maksusuoritus annetulla laskulla, jonka saat heti lomakkeen lähettämisen jälkeen laitteesi näytölle avautuvasta ponnahdusikkunasta. Ponnahdusikkunassa on painike, jota klikkaamalla lasku avautuu erillisenä tiedostona laitteellesi. Valitse oikea lasku haluamiesi hoitokertojen mukaan. Suorita tilauksen maksu laskun tiedoilla ennen hoidon vastaanottamista. Maksu toimii pääsylippuna hoidon energioihin, sillä aktivointilause toimii vasta maksusuorituksen jälkeen. Mikäli suljet vahingossa ponnahdusikkunan etkä saa laskua, täytä ja lähetä tilauslomake uudelleen.

 

Kun olet valmis, voit kutsua hoidon energiat luoksesi valitsemanasi hetkenä lausumalla hiljaa mielessäsi tai ääneen aktivointilauseen, joka antaa hoidon energioista huolehtivalle Love from Anahatan enkelitiimille merkin sen toimittamisesta sinulle. Mikäli tilauksesi sisältää 2 hoitokertaa, tulee sinun huolehtia itsenäisesti niiden vastaanottamisesta ja aikatauluttamisesta. Valitse jokaisen hoidon ajankohta intuitiivisesti. Hoidot voi vastaanottaa tilanteesta riippuen joko peräkkäisinä päivinä, tai jättää niiden väliin muutamia päiviä, jopa viikkoja. On tärkeää kuunnella sisäisiä tarpeitaan ja tunnustella mahdollisten rajoitteiden esiin nousemista hoitoa varten. Aikarajaa hoitojen vastaanottamiselle ei ole. Kyseistä energiahoitoa voi käyttää vapaasti sovitellen ja yhdessä muiden Love from Anahatan palveluiden kanssa.

Kuten kaikki Love from Anahatan energiahoidot, on myös kyseinen hoito täysin automatisoitu kaukopalvelu. Sen energiat hoitavat jokaisena hoitokertana sielun korkeimman parhaan mukaisesti, kaikella kunnioituksella ja rakkaudella. Hoidon kulkua ja tapahtumia valvovat asiaan vihkiytyneet Love from Anahatan enkelit. Hoidon energiat vastaanotetaan samalla tavalla kuin muutkin Love from Anahatan kaukoenergiahoidot, sillä energia seuraa Universaaleja Lakeja sekä sille annettua pyhää aikomusta.

Lisätietoja ja ohjeita kaukohoidon vastaanottamisesta löydät alla olevaa painiketta klikkaamalla. Mikäli sinulla on kysyttävää, lähetä meille sähköpostia osoitteeseen lovefromanahata@gmail.com tai jätä yhteydenottopyyntö, ja autamme mielellämme. Emme lähetä erillistä tilausvahvistusta tai kuittia tilauksestasi sähköpostiisi, sillä saamasi lasku toimiin kuittina maksustasi. Kaikki tarvittavat tiedot sekä hoidon tilaamiseksi ja vastaanottamiseksi löytyvät tältä sivulta. Lisätietoja annetaan tiedusteltaessa.

Me kunnioitamme sinun henkistä matkaasi

Täyttämällä ja lähettämällä tilauslomakkeen sitoudut toimitusehtoihimme sekä suorittamaan osallistumismaksun, jonka jälkeen energiahoito tulee vastaanottaa itsenäisesti annettujen ohjeiden mukaan. Palvelulla ei ole vaihto-, peruutus- tai palautusoikeutta. Harkitsethan siis loppuun saakka aikomuksesi ennen palvelun tilaamista.

Lasku tilauksen maksusta aukeaa laitteesi näytölle erillisen ponnahdusikkunan kautta heti tilauslomakkeen lähettämisen jälkeen. Lasku toimii kuittina maksustasi ja voit halutessasi tulostaa sen. Mikäli tilauksen tekemisessä ilmenee ongelmia tai haluat lisätietoja palvelusta, lähetä minulle sähköpostia osoitteeseen lovefromanahata@gmail.com.

Tilauslomakkeen lähettämisellä hyväksyt tietosuoja- ja yksityisyysehdot. Emme kerää yhteystietoja tai luovuta niitä eteenpäin.

© 2020 Love from Anahata